จังหวัด บึงกาฬ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ 5 ถนน - ต. คำนาดี อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 42492715 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 18.334019 y : 103.684959

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,305.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 60

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง - แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 41 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3377 ทต.บึงกาฬ / บึงกาฬ 4,753.00 6.50 1 6.50 6.50 0.00 - 6.50 - - - - - - - - - - - 0.00
3378 อบต.บึงกาฬ / บึงกาฬ 7,881.00 7.17 1 7.17 0.90 6.27 - - 0.90 - 0.90 0.90 - - - - - - - 6.27
3379 อบต.โนนสมบูรณ์ / บึงกาฬ 7,025.00 6.39 1 6.39 1.10 5.29 - - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 5.29
3380 ทต.โนนสว่าง / บึงกาฬ 6,723.00 6.86 1 6.86 4.50 2.36 - 4.50 - - - - - - - - - - - 2.36
3381 ทต.หอคำ / บึงกาฬ 7,091.00 7.23 1 7.23 3.50 3.73 - 3.50 - - - - - - - - - - - 3.73
3382 ทต.หนองเลิง / บึงกาฬ 8,513.00 8.68 1 8.68 3.00 5.68 - 3.00 - - - - - - - - - - - 5.68
3383 ทต.โคกก่อง / บึงกาฬ 6,854.00 6.99 1 6.99 2.50 4.49 - 2.50 - - - - - - - - - - - 4.49
3384 อบต.นาสวรรค์ / บึงกาฬ 6,398.00 5.82 1 5.82 1.20 4.62 - - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - - - - 4.62
3385 ทต.ไคสี / บึงกาฬ 5,275.00 5.38 1 5.38 1.50 3.88 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.88
3386 อบต.ชัยพร / บึงกาฬ 5,377.00 5.48 1 5.48 1.60 3.88 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - - 3.88
3387 ทต.วิศิษฐ์ / บึงกาฬ 6,950.00 7.09 1 7.09 3.00 4.09 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.09
3388 อบต.คำนาดี / บึงกาฬ 9,792.00 9.99 1 9.99 3.30 6.69 - - 3.30 - 3.30 3.30 - - - - - - - 6.69
3389 อบต.โป่งเปือย / บึงกาฬ 4,820.00 4.39 1 4.39 1.50 2.89 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.89
3390 อบต.ศรีชมภู / บึงกาฬ 7,441.00 10.00 1 10.00 9.50 0.50 - 9.50 - - - - - - - - - - - 0.50
3391 ทต.ดอนหญ้านาง / บึงกาฬ 7,917.00 7.20 1 7.20 6.00 1.20 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.20
3392 ทต.พรเจริญ / บึงกาฬ 5,058.00 4.60 - - - - - - - - - - - - - 1 4.60 1.00 3.60 1.00
3393 อบต.หนองหัวช้าง / บึงกาฬ 5,036.00 4.58 1 4.58 0.80 3.78 - 0.80 - - - - - - - - - - - 3.78
3394 อบต.วังชมภู / บึงกาฬ 9,844.00 8.96 1 8.96 6.00 2.96 - 6.00 - - - - - - - - - - - 2.96
3395 อบต.ป่าแฝก / บึงกาฬ 7,500.00 6.83 1 6.83 4.00 2.83 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.83
3396 ทต.ศรีสำราญ / บึงกาฬ 8,192.00 7.45 1 7.45 3.50 3.95 - 3.50 - - - - - - - - - - - 3.95
3409 ทต.โซ่พิสัย / บึงกาฬ 6,772.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3410 อบต.โซ่ / บึงกาฬ 8,876.00 8.08 - - - - - - - - - - - - - 1 8.08 3.00 5.08 3.00
3411 อบต.หนองพันทา / บึงกาฬ 8,744.00 7.96 1 7.96 1.10 6.86 - - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 6.86
3412 อบต.ศรีชมภู / บึงกาฬ 4,845.00 5.70 1 5.70 5.70 0.00 - - 5.70 - 5.70 5.70 - - - - - - - 0.00
3413 อบต.คำแก้ว / บึงกาฬ 9,690.00 8.82 1 8.82 0.90 7.92 - - 0.90 - 0.90 0.90 - - - - - - - 7.92
3414 อบต.บัวตูม / บึงกาฬ 9,506.00 8.65 1 8.65 2.00 6.65 - 2.00 - - - - - - - - - - - 6.65
3415 อบต.ถ้ำเจริญ / บึงกาฬ 8,025.00 7.30 1 7.30 2.00 5.30 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.30
3416 อบต.เหล่าทอง / บึงกาฬ 5,379.00 4.89 - - - - - - - - - - - - - 1 4.89 2.00 2.89 2.00
3428 ทต.ศรีพนา / บึงกาฬ 7,003.00 7.14 1 7.14 5.80 1.34 - - 5.80 - 5.80 5.80 - - - - - - - 1.34
3429 อบต.เซกา / บึงกาฬ 11,797.00 10.74 1 10.74 2.70 8.04 - - 2.70 - 2.70 2.70 - - - - - - - 8.04
3430 ทต.ซาง / บึงกาฬ 8,604.00 8.78 1 8.78 3.10 5.68 - - 3.10 - 3.10 3.10 - - - - - - - 5.68
3431 อบต.ท่ากกแดง / บึงกาฬ 7,026.00 6.39 1 6.39 4.00 2.39 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.39
3432 อบต.บ้านต้อง / บึงกาฬ 10,866.00 9.89 1 9.89 4.50 5.39 - 4.50 - - - - - - - - - - - 5.39
3433 อบต.ป่งไฮ / บึงกาฬ 10,285.00 9.36 1 9.36 1.20 8.16 - - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - - - - 8.16
3434 อบต.น้ำจั้น / บึงกาฬ 6,240.00 5.68 1 5.68 0.80 4.88 - - 0.80 - 0.80 0.80 - - - - - - - 4.88
3435 ทต.ท่าสะอาด / บึงกาฬ 6,695.00 6.83 1 6.83 5.00 1.83 - 5.00 - - - - - - - - - - - 1.83
3436 อบต.ท่าสะอาด / บึงกาฬ 2,957.00 2.69 - - - - - - - - - - - - - 1 2.69 1.00 1.69 1.00
3437 อบต.หนองทุ่ม / บึงกาฬ 6,967.00 6.34 1 6.34 0.90 5.44 - - 0.90 - 0.90 0.90 - - - - - - - 5.44
3438 อบต.โสกก่าม / บึงกาฬ 6,056.00 5.51 - - - - - - - - - - - - - 1 5.51 3.00 2.51 3.00
3439 อบต.ปากคาด / บึงกาฬ 5,707.00 5.19 1 5.19 1.00 4.19 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 4.19
3440 อบต.หนองยอง / บึงกาฬ 12,300.00 11.19 - - - - - - - - - - - - - 1 11.19 5.00 6.19 5.00
3441 อบต.นากั้ง / บึงกาฬ 5,032.00 5.13 1 5.13 1.10 4.03 - - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 4.03
3442 ทต.ปากคาด / บึงกาฬ 6,274.00 5.71 1 5.71 1.00 4.71 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.71
3443 อบต.โนนศิลา / บึงกาฬ 10,948.00 11.17 1 11.17 0.70 10.47 - - 0.70 - 0.70 0.70 - - - - - - - 10.47
3444 อบต.สมสนุก / บึงกาฬ 4,446.00 4.05 1 4.05 2.00 2.05 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.05
3445 อบต.นาดง / บึงกาฬ 10,273.00 10.48 1 10.48 6.00 4.48 - 6.00 - - - - - - - - - - - 4.48
3446 ทต.บึงโขงหลง / บึงกาฬ 4,983.00 4.53 1 4.53 4.00 0.53 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.53
3447 ทต.บึงงาม / บึงกาฬ 3,672.00 3.34 1 3.34 1.50 1.84 - 1.50 - - - - - - - - - - - 1.84
3448 อบต.โพธิ์หมากแข้ง / บึงกาฬ 3,977.00 3.62 1 3.62 1.00 2.62 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.62
3449 อบต.ดงบัง / บึงกาฬ 7,117.00 7.26 1 7.26 3.00 4.26 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.26
3450 อบต.ท่าดอกคำ / บึงกาฬ 4,090.00 3.72 1 3.72 1.00 2.72 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.72
3451 ทต.ศรีวิไล / บึงกาฬ 4,637.00 5.50 1 5.50 5.50 0.00 - 5.50 - - - - - - - - - - - 0.00
3452 อบต.ชุมภูพร / บึงกาฬ 7,635.00 6.95 1 6.95 2.00 4.95 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.95
3453 อบต.นาแสง / บึงกาฬ 8,074.00 7.35 - - - - - - - - - - - - - 1 7.35 - 7.35 0.00
3454 อบต.นาสะแบง / บึงกาฬ 6,264.00 5.70 - - - - - - - - - - - - - 1 5.70 2.00 3.70 2.00
3455 อบต.นาสิงห์ / บึงกาฬ 6,534.00 5.95 1 5.95 2.50 3.45 - 2.50 - - - - - - - - - - - 3.45
3456 อบต.บุ่งคล้า / บึงกาฬ 3,925.00 3.57 1 3.57 1.00 2.57 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.57
3457 อบต.หนองเดิ่น / บึงกาฬ 5,602.00 5.10 1 5.10 1.00 4.10 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.10
3458 อบต.โคกกว้าง / บึงกาฬ 3,134.00 2.85 1 2.85 1.00 1.85 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.85