จังหวัด หนองบัวลำภู

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน หนองบัวลำภู-เลย ต. หนองภัยศูนย์ อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 48312916 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.222738 y : 102.312916

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,859.09 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 68

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
อบต. 43 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

31 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 34 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 31 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.นากลาง บ่อขยะทต นากลาง ต.ด่านช้าง ถนน อุดร-เลย ต. หนองภัยศูนย์ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 49.00
2 ทต.โนนสัง บ่อขยะทต.โนนสัง หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนาต. หนองภัยศูนย์ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 49-1-23 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.70
3 ทม.หนองบัวลำภู บ่อขยะทม.หนองบัวลำภู หมู่ 5 บ้านตำแย ต.โพธิ์ชัยต. หนองภัยศูนย์ อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 27 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 22.00
4 ทต.หนองแก บ่อขยะทต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง หมู่ 9 ที่สาธารณประโยชน์บ้านพุทธไธสงค์ ต. หนองแก อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
5 อบต.ทรายทอง บ่อขยะอบต.ทรายทอง หมู่ 1 บ้านทรายทอง ที่สาธารณประโยชน์ ต. ทรายทอง อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
6 ทต.นามะเฟือง บ่อขยะทต.นามะเฟือง หมู่ 10 บ้านหนองสองห้อง ต. ทรายทอง อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
7 อบต.ศรีบุญเรือง บ่อขยะอบต.ศรีบุญเรือง (ม.4และ14) หมู่ 4,14 บ้านนาแพง นาคำเหนือ ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู 0 - หนองบัวลำภู N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
8 อบต.นาสี บ่อขยะอบต.นาสี หมู่ 11 บ้านน้ำกง อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
9 อบต.นากอก บ่อขยะอบต.นากอก หมู่ 14 บ้านสมสนุก อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
10 อบต.บ้านโคก บ่อขยะอบต.บ้านโคก หมู่ 8 บ้านโคก อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
11 อบต.ดงมะไฟ บ่อขยะอบต.ดงมะไฟ หมู่ 7 บ้านผาซ่อน อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
12 ทต.ยางหล่อ บ่อขยะทต.ยางหล่อ ต.ยางหล่ออ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู 0 - หนองบัวลำภู N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
13 ทต.บุญทัน บ่อขยะทต.บุญทัน หมู่ 6 บ้านคลองเจริญ อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
14 ทต.นาหนองทุ่ม บ่อขยะทต.นาหนองทุ่ม หมู่ 2 โคกนาโพธิ์ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู 0 - หนองบัวลำภู 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
15 อบต.นาแก บ่อขยะอบต.นาแก หมู่ 1 บ้านหนองสิม อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
16 อบต.ดงสวรรค์ บ่อขยะอบต.ดงสวรรค์ หมู่ 9 บ้านสระแก้ว อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
17 อบต.เทพคีรี บ่อขยะอบต.เทพคีรี หมู่ 3 บ้านวังม่วง อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 0-0-3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
18 ทต.บ้านค้อ บ่อขยะทต.บ้านค้อ หมู่ 1 บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู 0 - หนองบัวลำภู N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
19 ทต.จอมทอง บ่อขยะทต.จอมทอง หมู่ 5 บ้านหนองแตง อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
20 ทต.หัวนา บ่อขยะทต.หัวนา หมู่ 5 บ้านหนองแก อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
21 ทต.บ้านค้อ บ่อขยะทต.บ้านค้อ หมู่ 9 3. ที่สาธารณประโยชน์ ม.9 บ้านโพธิ์ชัย อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
22 อบต.ศรีบุญเรือง บ่อขยะอบต.ศรีบุญเรือง (ม.12) หมู่ 12 บ้านศรีโพธิ์ทอง ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู 0 - หนองบัวลำภู N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
23 ทต.นาคำไฮ บ่อขยะทต.นาคำไฮ หมู่ 2 บ้านนาคำไฮ อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
24 อบต.ศรีบุญเรือง บ่อขยะอบต.ศรีบุญเรือง (ม.3และ16) หมู่ 3,16 บ้านห้วยหว้า วังทอง ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู 0 - หนองบัวลำภู N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
25 ทต.บ้านโคก บ่อขยะทต.บ้านโคก หมู่ 11 บ้านโนนปอแดง อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
26 ทต.โนนสะอาด บ่อขยะทต.โนนสะอาด บริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขต ทต.โนนสะอาด (เดิมทิ้งร่วมกับทต.โนนสูงเปลือย อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
27 ทต.นาดี บ่อขยะทต.นาดี หมู่ 8 บ้านค่ายสว่างพัฒนา อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
28 ทต.สุวรรณคูหา บ่อขยะทต.สุวรรณคูหา หมู่ 7 บ้านหนองกุงใต้ อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.07
29 ทต.นาเหล่า บ่อขยะทต.นาเหล่า บริเวณรอยต่อ ม.5 บ้านโคกนาเหล่า และ ม.8 บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
30 ทต.ฝั่งแดง บ่อขยะทต.ฝั่งแดง หมู่ 6 บ้านนาหนองทุ่ม อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 27 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
31 อบต.วังปลาป้อม บ่อขยะอบต.วังปลาป้อม หมู่ 5 บ้านโคกหนองบัว อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
32 ทต.โนนสูงเปลือย บ่อขยะทต.โนนสูงเปลือย หมู่ 7 บ้านนาทับควาย ต.หนองบัวใต้ อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 37.96 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.00
33 ทต.บ้านค้อ บ่อขยะทต.บ้านค้อ หมู่ 6 2. ที่สาธารณประโยชน์ ม.6 บ้านท่าศิลา อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู - หนองบัวลำภู 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
34 อบต.ศรีบุญเรือง บ่อขยะอบต.ศรีบุญเรือง (ม.6และ15) หมู่ 6,15 บ้านโคกสูง โคกสวรรค์ ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู 0 - หนองบัวลำภู N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00