จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-331-515 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.442948 y : 102.836925

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

10,885.99 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 25
มี อปท. จำนวน 225

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 6 แห่ง
เทศบาลตำบล 77 แห่ง
อบต. 140 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

8 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

168 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 176 แห่ง กำจัดถูกต้อง 8 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 168 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. ในเมือง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 34.00
2 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. ในเมือง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.00
3 ทต.น้ำพอง บ่อขยะทต.น้ำพอง หมู่ 5 บ้านคำม่วง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.14
4 ทน.ขอนแก่น บ่อขยะทน.ขอนแก่น หมู่ 7 บ้านคำบอน อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 98 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 417.58
5 ทต.หนองแก บ่อขยะทต.หนองแก หมู่ 7 บ้านหนองโก อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 37 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.50
6 ทต.แวงใหญ่ บ่อขยะทต.แวงใหญ่ หมู่ 1 บ้านแวงใหญ่ อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 7-0-2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.20
7 ทต.โนนศิลา บ่อขยะทต.โนนศิลา หมู่ 7 บ้านหนองปลาหมอ อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.35
8 อบต.หนองมะเขือ บ่อขยะอบต.หนองมะเขือ หมู่ 2 บ้านหนองแวงนอก อ. พล จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 6 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.29
9 อบต.ละหานนา บ่อขยะอบต.ละหานนา ม.6 หมู่ ม.6 บ้านโพนทองหลาง 3.ที่สาธารณะประโยชน์ ต. ละหานนา อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
10 อบต.ละหานนา บ่อขยะอบต.ละหานนา ม.8 หมู่ 8 บ้านหนองผือ 2.ที่สาธารณะประโยชน์ ต. แวงน้อย อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
11 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 12 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
12 อบต.โนนธาตุ บ่อขยะอบต.โนนธาตุ หมู่ 10 บ้านชาด อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
13 อบต.บ้านโนน บ่อขยะอบต.บ้านโนน หมู่ 3 บ้านโพธิ์ศรี อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
14 อบต.สีชมพู บ่อขยะอบต.สีชมพู ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
15 อบต.ละหานนา บ่อขยะอบต.ละหานนา หมู่ 2 หนองแวงห้วยทราย อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
16 อบต.นางาม บ่อขยะ อบต.นางาม หมู่ 7 บ้านหินแตก ตำบลนางาม อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
17 อบต.หนองแซง บ่อขยะอบต.หนองแซง หมู่ 2 บ้านขามป้อม อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
18 ทต.ป่ามะนาว บ่อขยะทต.ป่ามะนาว หมู่ 6 บ้านวังโพน อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
19 อบต.ชุมแพ บ่อขยะอบต.ชุมแพ หมู่ 9 บ้านดอนหัน ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
20 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ อ. กระนวน จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 55 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 20.00
21 ทต.นาข่า บ่อขยะทต.นาข่า หมู่ 1 บ้านขามป้อม อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
22 อบต.บ้านโนน บ่อขยะอบต.บ้านโนน บ้านลานนายม อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
23 ทต.แก่นฝาง บ่อขยะทต.แก่นฝาง หมู่ 7 บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
24 อบต.ศรีสุข บ่อขยะอบต.ศรีสุข หมู่ 7 บ้านกุดบัว อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 27 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
25 ทต.ม่วงหวาน บ่อขยะทต.ม่วงหวาน หมู่ 14 บ้านสระกุด อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.57
26 อบต.นางาม บ่อขยะ อบต.นางาม หมู่ 11 บ้านโสกน้ำขุ่น อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
27 ทต.ในเมือง บ่อขยะทต.ในเมือง หมู่ 11 บ้านหนองคอง อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
28 ทต.สาวะถี บ่อขยะทต.สาวะถี หมู่ 10 บ้านหนองปิง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.48
29 อบต.โนนหัน บ่อขยะอบต.โนนหัน หมู่ 4 บ้านโนนชาติ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
30 ทต.นาข่า บ่อขยะทต.นาข่า หมู่ 3 บ้านหนองต่อ อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.27
31 อบต.หว้าทอง บ่อขยะอบต.หว้าทอง หมู่ 3 บ้านห้วยบง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
32 อบต.คูคำ บ่อขยะอบต.คูคำ หมู่ 1 บ้านคู อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.30
33 ทต.พระยืนมิ่งมงคล บ่อขยะทต.พระยืนมิ่งมงคล บ้านหินเหิบ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
34 ทต.วังเพิ่ม บ่อขยะทต.วังเพิ่ม หมู่ 13 บ้านหาดสวรรค์ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 9-2-48 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
35 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 1 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
36 อบต.ทางขวาง บ่อขยะอบต.ทางขวาง หมู่ 4 บ้านหัวนา อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
37 ทต.ชนบท บ่อขยะทต.ชนบท หมู่ 3 บ้านห้วยค้อ อ. ชนบท จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 150 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 13.00
38 อบต.เมืองเก่าพัฒนา บ่อขยะอบต.เมืองเก่าพัฒนา หมู่ 9 บ้านหินร่าง อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
39 อบต.บ้านหว้า บ่อขยะอบต.บ้านหว้า หมู่ 3 บ้านหนองทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
40 ทต.โคกสูงสัมพันธ์ บ่อขยะทต.โคกสูงสัมพันธ์ หมู่ 3 บ้านโคกสูง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
41 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง อ. พล จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 71 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 31.00
42 ทต.นาข่า บ่อขยะทต.นาข่า หมู่ 5 บ้านหนองโจด อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.27
43 อบต.นาหว้า บ่อขยะอบต.นาหว้า หมู่ 3 บ้านห้วยซัน อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
44 อบต.คูคำ บ่อขยะอบต.คูคำ บ้านหม้อ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
45 ทต.พระบุ บ่อขยะทต.พระบุ หมู่ 8 บ้านหัน ต.พระบุ อ.พระยืน จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
46 อบต.ซำยาง บ่อขยะอบต.ซำยาง หมู่ 4 บ้านหนองขี้ควาย อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
47 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 3 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
48 อบต.ทางขวาง บ่อขยะอบต.ทางขวาง หมู่ 1 บ้านทางขวาง ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
49 อบต.วังแสง บ่อขยะอบต.วังแสง หมู่ 4 บ้านโคกพระ อ. ชนบท จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
50 ทต.หนองบัว บ่อขยะทต.หนองบัว หมู่ 3 บ้านโสกม่วง อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
51 ทต.นาเพียง บ่อขยะทต.นาเพียง หมู่ 7 บ้านหนองผือ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 27 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
52 อบต.เพ็กใหญ่ บ่อขยะอบต.เพ็กใหญ่ หมู่ 9 บ้านทุ่งแค อ. พล จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
53 ทต.นาข่า บ่อขยะทต.นาข่า หมู่ 7 บ้านนาข่า อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.27
54 ทต.โพธิ์ไชย บ่อขยะทต.โพธิ์ชัย หมู่ 5 สถานที่กำจัดขยะทต.โพธิ์ชัย อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
55 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 7 บ้านหนองแวง อ. พระยืน จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
56 อบต.บัวใหญ่ บ่อขยะอบต.บัวใหญ่ หมู่ 3 บ้านรักชาติ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
57 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 5 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
58 อบต.ทางขวาง บ่อขยะอบต.ทางขวาง ม.7 หมู่ 7 บ้านหันโสกเชือก อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
59 อบต.บ้านแท่น บ่อขยะอบต.บ้านแท่น หมู่ 5 บ้านโนนแดงน้อย อ. ชนบท จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
60 อบต.ป่าหวายนั่ง บ่อขยะอบต.ป่าหวายนั่ง หมู่ 5 บ้านหนองเซียงซุย อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 32 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
61 ทต.โนนหัน บ่อขยะทต.โนนหัน หมู่ 5 บ้านโนนเมือง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
62 อบต.ใหม่นาเพียง บ่อขยะอบต.ใหม่นาเพียง หมู่ 6 บ้านโสกไผ่ อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
63 ทต.นาข่า บ่อขยะทต.นาข่า หมู่ 14 บ้านเหล่าใหญ่ที่ อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.27
64 อบต.ดินดำ บ่อขยะอบต.ดินดำ หมู่ 2 บ้านหนองทุ่ม อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
65 อบต.กุดธาตุ บ่อขยะอบต.กุดธาตุ หมู่ 14 บ้านหนองแวง ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
66 ทต.หนองเรือ บ่อขยะทต.หนองเรือ หมู่ 10 บ้านหนองเรือ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 14.00
67 ทต.ม่วงหวาน บ่อขยะทต.ม่วงหวาน หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.57
68 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 7 บ้านห้วยหิน อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
69 อบต.โนนธาตุ บ่อขยะอบต.โนนธาตุ หมู่ 4 บ้านโคกสูง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
70 อบต.ดงเมืองแอม บ่อขยะอบต.ดงเมืองแอม หมู่ 14 บ้านทุ่งบ่อ อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 16-3-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
71 ทต.โนนฆ้อง บ่อขยะทต.โนนฆ้อง หมู่ 1 บ้านสร้างแก้ว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
72 อบต.สีชมพู บ่อขยะอบต.สีชมพู ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
73 ทต.นาข่า บ่อขยะทต.นาข่า บ้านหนองบัวเย็น อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.27
74 อบต.ภูเวียง บ่อขยะอบต.ภูเวียง หมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
75 อบต.กุดธาตุ บ่อขยะอบต.กุดธาตุ หมู่ 12 ที่สาธารณประโยชน์ บ้านกุดธาตุ อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
76 ทต.ดอนโมง บ่อขยะทต.ดอนโมง หมู่ 7 บ้านโคกกลาง อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
77 ทต.ม่วงหวาน บ่อขยะทต.ม่วงหวาน หมู่ 11 บ้านปันน้ำใจ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.57
78 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 9 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
79 อบต.โนนธาตุ บ่อขยะอบต.โนนธาตุ หมู่ 3 บ้านสว่าง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
80 ทต.ซำสูง บ่อขยะทต.ซำสูง บ้านโคกสูง อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
81 ทต.แวงน้อย บ่อขยะอบต.แวงน้อย หมู่ 9 บ้านโนนศิลา อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
82 อบต.นางาม บ่อขยะ อบต.นางาม หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
83 อบต.สวนหม่อน บ่อขยะอบต.สวนหม่อน หมู่ 6 บ้านโนนเขวา อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
84 ทต.ขนวน บ่อขยะทต.ขนวน หมู่ 1 บ้านขนวน อ. หนองนาคำ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 27 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.45
85 ทต.โนนฆ้อง บ่อขยะทต.โนนฆ้อง หมู่ 4 บ้านหินฮาว อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
86 อบต.สีชมพู บ่อขยะอบต.สีชมพู ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
87 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 11 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
88 อบต.โนนธาตุ บ่อขยะอบต.โนนธาตุ หมู่ 4 บ้านสำราญ อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
89 อบต.บ้านโนน บ่อขยะอบต.บ้านโนน หมู่ 1 บ้านโนน อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
90 ทต.กุดกว้าง บ่อขยะทต.กุดกว้าง บ้านปะยาง (หมู่ที่9) บ้านโนนปันเรือ (หมู่ที่19) อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
91 ทต.ม่วงหวาน บ่อขยะทต.ม่วงหวาน หมู่ 3 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.57
92 อบต.ท่านางแนว บ่อขยะอบต.ท่านางแนว หมู่ 3 ที่สาธารณประโยชน์ ม.3 บ้านหนองบัวเลิง อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
93 อบต.นางาม บ่อขยะ อบต.นางาม หมู่ 12 บ้านนางาม อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
94 อบต.โพนเพ็ก บ่อขยะอบต.โพนเพ็ก หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
95 ทต.โคกสำราญ บ่อขยะทต.โคกสำราญ หมู่ 14 บ้านโคกสำราญ อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
96 อบต.บ้านเหล่า บ่อขยะอบต.บ้านเหล่า หมู่ 3 บ้านเหล่า อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 400 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
97 อบต.สีชมพู บ่อขยะอบต.สีชมพู ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
98 อบต.พังทุย บ่อขยะอบต.พังทุย หมู่ 13 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น 0 - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
99 อบต.ดงเค็ง บ่อขยะอบต.ดงเค็ง หมู่ 11 บ้านหนองสรวง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
100 อบต.บ้านโนน บ่อขยะอบต.บ้านโนน หมู่ 6 บ้านโคกใหม่ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น - ขอนแก่น N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30