จังหวัด อุดรธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน อธิบดี ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 4100
โทรศัพท์ 42243368 โทรสาร 42248777

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.415256 y : 102.787329

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

11,730.30 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 20
มี อปท. จำนวน 181

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 67 แห่ง
อบต. 109 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

6 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

71 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 77 แห่ง กำจัดถูกต้อง 6 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 71 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทน.อุดรธานี บ่อขยะ ทน.อุดรธานี บ.โคกหนองหาด ต.หนองนาคำต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 296 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 298.69
2 ทต.ศรีธาตุ บ่อขยะ ทต.ศรีธาตุ หมู่ 6 บ้านกอกต. หมากแข้ง อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 10.5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 10.94
3 ทม.บ้านดุง บ่อขยะ ทม.บ้านดุง หมู่ 7 บ้านโนนศรีทอง ต.บ้านชัยต. หมากแข้ง อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 16 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 25.25
4 ทต.นางัว บ่อขยะ ทต.นางัว หมู่ 11 บ้านโสมเจริญ ต. หมากแข้ง อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 26 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 10.00
5 ทต.หนองแวงแก้มหอม บ่อขยะ ทต.หนองแวงแก้มหอม หมู่ 10 บ้านหนองแวงต. หมากแข้ง อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 15 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 20.30
6 ทต.บ้านผือ บ่อขยะ ทต.บ้านผือ หมู่ 12 บ้านถ่อนใหม่ ต.บ้านผือ ต. หมากแข้ง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 16 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 10.90
7 ทต.สร้างก่อ บ่อขยะ ทต.สร้างก่อ หมู่ 2 บ้านนาหนอต. หมากแข้ง อ. กุดจับ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
8 อบต.คำด้วง บ่อขยะ อบต.คำด้วง หมู่ 10 บ้านคำด้วงต. หมากแข้ง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
9 อบต.บ้านก้อง บ่อขยะ อบต.บ้านก้อง หมู่ 11 บ้านทุ่งศรีทอง ต.บ้านก้องต. หมากแข้ง อ. นายูง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
10 อบต.นาข่า บ่อขยะ อบต.นาข่า หมู่ 16 บ้านหมากตูมต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 ทต.แชแล บ่อขยะ ทต.แชแล หมู่ 14 บ้านโนนหินลาดต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 12.6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
12 อบต.หนองแวง บ่อขยะ อบต.หนองแวง หมู่ 10 บ้านหนองแวงต. หมากแข้ง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
13 อบต.บ้านหินโงม บ่อขยะ อบต.บ้านหินโงม หมู่ 7 บ้านศิลาทองต. หมากแข้ง อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
14 อบต.น้ำโสม บ่อขยะ อบต.น้ำโสม หมู่ 3 บ้านน้ำปดต. หมากแข้ง อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
15 ทต.วังสามหมอ บ่อขยะ ทต.วังสามหมอ หมู่ 5 บ้านหนองแวงเจริญต. หมากแข้ง อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 26 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
16 อบต.อุ่มจาน บ่อขยะ อบต.อุ่มจาน หมู่ 8 บ้านอุ่มจานต. หมากแข้ง อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
17 อบต.หนองอ้อ บ่อขยะ อบต.หนองอ้อ หมู่ 5 ต. หมากแข้ง อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 52 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
18 อบต.โคกกลาง บ่อขยะ อบต.โคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ 1 บ้านโคกกลางต. หมากแข้ง อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
19 อบต.หนองกุงทับม้า บ่อขยะ อบต.หนองกุงทับม้า หมู่ 7 บ้านโนนสว่างต. หมากแข้ง อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
20 ทต.หนองหว้า บ่อขยะ ทต.หนองหว้า หมู่ 2 พื้นที่สาธารณะบ้านห้วยบงต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
21 อบต.บ้านแดง บ่อขยะ อบต.บ้านแดง หมู่ 14 บ้านดงไร่ต. หมากแข้ง อ. พิบูลย์รักษ์ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
22 อบต.ทับกุง บ่อขยะ อบต.ทับกุง หมู่ 3 บ้านทับกุง ถนน ทับกุง-วัดถ้ำเกียต. หมากแข้ง อ. หนองแสง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
23 อบต.โคกกลาง บ่อขยะ อบต.โคกกลาง บ้านม่วงดง หมู่ 4 บ้านม่วงดงต. หมากแข้ง อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
24 ทต.บ้านเชียง บ่อขยะ ทต.บ้านเชียง หมู่ 9 ต.บ้านเชียง ถนน นครศรีนครต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 21 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.00
25 อบต.ท่าลี่ บ่อขยะ อบต.ท่าลี่ หมู่ 4 ข้างวัดป่าศรัทราธรรมต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
26 อบต.นาบัว บ่อขยะ อบต.นาบัว หมู่ 9 บ้านนาบัวต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
27 อบต.ทมนางาม บ่อขยะ อบต.ทมนางาม หมู่ 1 บ้านทมนางาม ต.ทมนางามต. หมากแข้ง อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
28 อบต.นาสะอาด บ่อขยะ อบต.นาสะอาด หมู่ 6 บ้านนาไชยฟองต. หมากแข้ง อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
29 อบต.เพ็ญ บ่อขยะ อบต.เพ็ญ บ้านหนองตุ หมู่ 5 บ้านหนองตุต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
30 ทต.หนองหาน บ่อขยะ ทต.หนองหาน หมู่ 19 บ้านโสกหมูต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 13.00
31 อบต.สีออ บ่อขยะ อบต.สีออ บ้านหนองแดง หมู่ 6 บ้านหนองแดง ต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
32 ทต.บ้านยวด บ่อขยะ ทต.บ้านยวด หมู่ 4 บ้านนามั่งต. หมากแข้ง อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 33 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
33 ทต.กู่แก้ว บ่อขยะ ทต.กู่แก้ว หมู่ 3 บ้านซำป่าหัน ต. หมากแข้ง อ. กู่แก้ว จ. อุดรธานี - อุดรธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
34 อบต.เพ็ญ บ่อขยะ อบต.เพ็ญ บ้านนาส่อน ต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
35 อบต.บ้านยา บ่อขยะ อบต.บ้านยา หมู่ 5 บ้านดอนต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
36 อบต.วังทอง บ่อขยะ อบต.วังทอง หมู่ 6 บ้านวังแสนสุข ต. หมากแข้ง อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
37 อบต.คำเลาะ บ่อขยะ อบต.คำเลาะ (บ้านวังชมภู,บ้านดงพัฒนา)ต. หมากแข้ง อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
38 อบต.จอมศรี บ่อขยะ อบต.จอมศรี (ของเอกชน) หมู่ 15 บ้านโนนแสงจันทร์ต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
39 อบต.สะแบง บ่อขยะ อบต.สะแบง หมู่ 5 บ้านดงวังพังต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 17 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
40 ทต.ตาลเลียน บ่อขยะ ทต.ตาลเลียน หมู่ 6 บ้านเหล่าต. หมากแข้ง อ. กุดจับ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 18 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
41 ทต.กลางใหญ่ บ่อขยะ ทต.กลางใหญ่ หมู่ 12 บ้านกลางใหญ่ต. หมากแข้ง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
42 ทต.นายูง บ่อขยะ ทต.นายูง หมู่ 6 บ้านนาสมนึก ต. หมากแข้ง อ. นายูง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
43 ทต.หนองไผ่ บ่อขยะ ทต.หนองไผ่ หมู่ 10 บ้านหายโศกต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 32 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
44 ทต.กงพานพันดอน บ่อขยะ ทต.กงพานพันดอน หมู่ 10 บ้านคำบง ต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
45 อบต.จำปาโมง บ่อขยะ อบต.จำปาโมง หมู่ 6 บ้านกลางน้อย ต. หมากแข้ง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
46 ทต.ลำพันชาด บ่อขยะ ทต.ลำพันชาด หมู่ 2 ต.ลำพันชาด ต. หมากแข้ง อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
47 อบต.หนองหัวคู บ่อขยะ อบต.หนองหัวคู หมู่ 7 บ้านสะคุต. หมากแข้ง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
48 ทต.ภูผาแดง บ่อขยะ ทต.ภูผาแดง หมู่ 5 บ้านโนนสำราญต. หมากแข้ง อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 36 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
49 อบต.หนองแวง บ่อขยะ อบต.หนองแวง หมู่ 6 บ้านสาครพัฒนาต. หมากแข้ง อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
50 อบต.คำโคกสูง บ่อขยะ อบต.คำโคกสูง หมู่ 9 บ้านดงง่ามนางามต. หมากแข้ง อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
51 ทต.พันดอน บ่อขยะ ทต.พันดอน หมู่ 10 บ้านคำบงต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.30
52 อบต.นาทราย บ่อขยะ อบต.นาทราย หมู่ 2 บ้านน้ำรอดต. หมากแข้ง อ. พิบูลย์รักษ์ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
53 ทต.แสงสว่าง บ่อขยะ ทต.แสงสว่าง หมู่ 6 บ้านแสงสว่างต. หมากแข้ง อ. หนองแสง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
54 อบต.โคกกลาง บ่อขยะ อบต.โคกกลาง บ้านโคกสง่า หมู่ 3 บ้านโคกสง่าต. หมากแข้ง อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
55 ทต.จำปี บ่อขยะ ทต.จำปี หมู่ 8 บ้านโคกผักชีต. หมากแข้ง อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 36 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
56 อบต.แสงสว่าง บ่อขยะ อบต.แสงสว่าง หมู่ 8 144 บ้านท่ายม ถนน ห้วยเกิ้ง -ท่ายมต. หมากแข้ง อ. หนองแสง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
57 ทต.ห้วยเกิ้ง บ่อขยะ ทต.ห้วยเกิ้ง หมู่ 2 บ้านโนนสิมมาต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
58 ทต.เพ็ญ บ่อขยะ ทต.เพ็ญ หมู่ 8 บ้านเหล่าสูงต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
59 ทต.โนนสะอาด บ่อขยะ ทต.โนนสะอาด หมู่ 9 บ้านฝายเจริญสุข ต. หมากแข้ง อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี - อุดรธานี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.50
60 ทต.สร้างคอม บ่อขยะ ทต.สร้างคอม หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง ต. หมากแข้ง อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
61 ทต.ผักตบ บ่อขยะ ทต.ผักตบ หมู่ 6 บ้านป่าก้าวต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
62 อบต.สีออ บ่อขยะ อบต.สีออ บ้านสีออ หมู่ 1 บ้านสีออต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
63 อบต.นาพู่ บ่อขยะ อบต.นาพู่ หมู่ 6 บ้านศรีบุญเรืองต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 29 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
64 ทต.บ้านโคก บ่อขยะ ทต.บ้านโคก หมู่ 2 บ้านโพธิ์ ต. หมากแข้ง อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี - อุดรธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
65 อบต.โพธิ์ศรีสำราญ บ่อขยะ อบต.โพธิ์ศรีสำราญ หมู่ 8 บ้านศรีสวัสดิ์ต. หมากแข้ง อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
66 ทต.เวียงคำ บ่อขยะ ทต.เวียงคำ (ของเอกชน) หมู่ 7 ของเอกชน บ้านคำไผ่ต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 24.71
67 อบต.เพ็ญ บ่อขยะ อบต.เพ็ญ บ้านโนนยาง หมู่ 17 บ้านโนนยางต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
68 อบต.ดอนหายโศก บ่อขยะ อบต.ดอนหายโศก หมู่ 8 บ้านดอนหายโศกต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 69 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
69 อบต.บ้านม่วง บ่อขยะ อบต.บ้านม่วง หมู่ 14 บ้านศรีเมือง ต. หมากแข้ง อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี - อุดรธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
70 อบต.สุมเส้า บ่อขยะ อบต.สุมเส้า หมู่ 1 ถนน สุมเส้า-บ้านดุงต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.50
71 อบต.พังงู บ่อขยะ อบต.พังงู หมู่ 7 บ้านเรืองชัยต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
72 ทต.กุดจับ บ่อขยะ ทต.กุดจับ หมู่ 6 บ้านดงหันต. หมากแข้ง อ. กุดจับ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.60
73 ทต.ทุ่งฝน บ่อขยะ อบต.ทุ่งฝน หมู่ 13 บ้านศรีสงคราม ต. หมากแข้ง อ. ทุ่งฝน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 0.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
74 ทต.เพ็ญ บ่อขยะบริษัทเอ็นเนอร์แทรก อุดร จำกัด หมู่ 11 บ้านสันป่าตอง ต. หมากแข้ง อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี - อุดรธานี 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 28.50
75 อบต.สร้อยพร้าว บ่อขยะ อบต.สร้อยพร้าว หมู่ 11 บ้านวังฮาง ต. หมากแข้ง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี - อุดรธานี 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
76 ทต.ปะโค บ่อขยะ ทต.ปะโค หมู่ 5 บ้านหัวขัว ต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 4 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
77 ทต.เชียงแหว บ่อขยะ ทต.เชียงแหว หมู่ 11 บ้านเชียงแหว ต. หมากแข้ง อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี - อุดรธานี 4 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50