จังหวัด อุดรธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน อธิบดี ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 4100
โทรศัพท์ 42243368 โทรสาร 42248777

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.415256 y : 102.787329

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

11,730.30 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 20
มี อปท. จำนวน 181

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 67 แห่ง
อบต. 109 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3066 ทน.อุดรธานี / อุดรธานี 135,565.00 256.22 1 256.22 119.05 137.17 - - 119.05 - 119.05 119.05 - - - - - - - 137.17
3067 ทต.นิคมสงเคราะห์ / อุดรธานี 3,598.00 3.67 1 3.67 0.25 3.42 - - 0.25 - 0.25 0.25 - - - - - - - 3.42
3068 อบต.นิคมสงเคราะห์ / อุดรธานี 10,761.00 9.79 1 9.79 0.68 9.11 - - 0.68 - 0.68 0.68 - - - - - - - 9.11
3069 อบต.บ้านขาว / อุดรธานี 10,176.00 9.26 1 9.26 0.70 8.56 - - 0.70 - 0.70 0.70 - - - - - - - 8.56
3070 ทต.หนองบัว / อุดรธานี 31,127.00 31.75 1 31.75 6.56 25.19 - - 6.56 - 6.56 6.56 - - - - - - - 25.19
3071 ทต.บ้านตาด / อุดรธานี 12,282.00 12.53 1 12.53 1.03 11.50 - - 1.03 - 1.03 1.03 - - - - - - - 11.50
3072 ทม.โนนสูง-น้ำคำ / อุดรธานี 10,075.00 11.59 1 11.59 1.35 10.24 - - 1.35 - 1.35 1.35 - - - - - - - 10.24
3073 อบต.โนนสูง / อุดรธานี 9,808.00 8.93 1 8.93 1.35 7.58 - - 1.35 - 1.35 1.35 - - - - - - - 7.58
3074 อบต.หมูม่น / อุดรธานี 6,505.00 5.92 1 5.92 0.95 4.97 - - 0.95 - 0.95 0.95 - - - - - - - 4.97
3075 อบต.เชียงยืน / อุดรธานี 16,022.00 14.58 1 14.58 1.30 13.28 - - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - - 13.28
3076 อบต.หนองนาคำ / อุดรธานี 15,266.00 13.89 1 13.89 1.59 12.30 - - 1.59 - 1.59 1.59 - - - - - - - 12.30
3078 อบต.กุดสระ / อุดรธานี 8,946.00 8.14 1 8.14 0.85 7.29 - - 0.85 - 0.85 0.85 - - - - - - - 7.29
3079 อบต.นาดี / อุดรธานี 5,289.00 4.81 1 4.81 0.75 4.06 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - - 4.06
3080 ทม.หนองสำโรง / อุดรธานี 26,479.00 30.45 1 30.45 5.66 24.79 - - 5.66 - 5.66 5.66 - - - - - - - 24.79
3081 อบต.เชียงพิณ / อุดรธานี 13,564.00 12.34 1 12.34 1.33 11.01 - - 1.33 - 1.33 1.33 - - - - - - - 11.01
3082 อบต.สามพร้าว / อุดรธานี 17,525.00 15.95 1 15.95 2.77 13.18 - - 2.77 - 2.77 2.77 - - - - - - - 13.18
3083 อบต.หนองไฮ / อุดรธานี 12,490.00 11.37 1 11.37 0.85 10.52 - - 0.85 - 0.85 0.85 - - - - - - - 10.52
3086 ทต.บ้านจั่น / อุดรธานี 6,721.00 6.86 1 6.86 1.38 5.48 - - 1.38 - 1.38 1.38 - - - - - - - 5.48
3087 อบต.บ้านจั่น / อุดรธานี 8,220.00 7.48 1 7.48 1.26 6.22 - - 1.26 - 1.26 1.26 - - - - - - - 6.22
3088 ทต.หนองขอนกว้าง / อุดรธานี 7,187.00 7.33 1 7.33 0.77 6.56 - - 0.77 - 0.77 0.77 - - - - - - - 6.56
3089 อบต.โคกสะอาด / อุดรธานี 4,846.00 4.41 1 4.41 0.25 4.16 - - 0.25 - 0.25 0.25 - - - - - - - 4.16
3090 อบต.นากว้าง / อุดรธานี 7,043.00 6.41 1 6.41 0.44 5.97 - - 0.44 - 0.44 0.44 - - - - - - - 5.97
3091 ทต.หนองไผ่ / อุดรธานี 8,691.00 8.86 1 8.86 1.16 7.70 - - 1.16 - 1.16 1.16 - - - - - - - 7.70
3091 ทต.หนองไผ่ / อุดรธานี 9,256.00 9.44 1 9.44 9.30 0.14 - 9.30 - - - - - - - - - - - 0.14
3092 อบต.กุดจับ / อุดรธานี 10,401.00 10.61 1 10.61 10.00 0.61 - 10.00 - - - - - - - - - - - 0.61
3092 อบต.กุดจับ / อุดรธานี 6,029.00 5.49 1 5.49 1.60 3.89 - 1.60 - - - - - - - - - - - 3.89
3093 ทต.ปะโค / อุดรธานี 9,047.00 9.23 1 9.23 0.37 8.86 - - 0.37 - 0.37 0.37 - - - - - - - 8.86
3093 ทต.ปะโค / อุดรธานี 11,342.00 11.57 1 11.57 4.96 6.61 - 4.96 - - - - - - - - - - - 6.61
3094 อบต.ขอนยูง / อุดรธานี 9,314.00 8.48 - - - - - - - - - - - - - 1 8.48 - 8.48 0.00
3095 ทต.เชียงเพ็ง / อุดรธานี 3,968.00 4.05 1 4.05 4.00 0.05 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.05
3096 ทต.ยางชุม / อุดรธานี 5,424.00 5.53 1 5.53 0.23 5.30 - - 0.23 - 0.23 0.23 - - - - - - - 5.30
3097 ทต.สร้างก่อ / อุดรธานี 3,914.00 4.50 1 4.50 4.50 0.00 - 4.50 - - - - - - - - - - - 0.00
3098 อบต.สร้างก่อ / อุดรธานี 4,890.00 4.45 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.45 - 4.45 0.00
3100 ทต.เมืองเพีย / อุดรธานี 5,267.00 5.37 1 5.37 0.29 5.08 - - 0.29 - 0.29 0.29 - - - - - - - 5.08
3101 ทต.ตาลเลียน / อุดรธานี 3,533.00 4.20 1 4.20 4.00 0.20 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.20
3101 ทต.ตาลเลียน / อุดรธานี 2,448.00 2.23 - - - - - - - - - - - - - 1 2.23 - 2.23 0.00
3103 ทต.หนองวัวซอ / อุดรธานี 9,834.00 10.03 1 10.03 1.57 8.46 - - 1.57 - 1.57 1.57 - - - - - - - 8.46
3104 อบต.หมากหญ้า / อุดรธานี 5,363.00 4.88 1 4.88 0.35 4.53 - - 0.35 - 0.35 0.35 - - - - - - - 4.53
3105 อบต.หนองอ้อ / อุดรธานี 5,045.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3106 ทต.อูบมุง / อุดรธานี 8,426.00 8.59 1 8.59 5.00 3.59 - 5.00 - - - - - - - - - - - 3.59
3108 อบต.น้ำพ่น / อุดรธานี 7,262.00 6.61 1 6.61 0.39 6.22 - - 0.39 - 0.39 0.39 - - - - - - - 6.22
3109 ทต.หนองบัวบาน / อุดรธานี 7,400.00 7.55 1 7.55 0.42 7.13 - - 0.42 - 0.42 0.42 - - - - - - - 7.13
3110 ทต.ภูผาแดง / อุดรธานี 8,504.00 8.67 1 8.67 5.00 3.67 - 5.00 - - - - - - - - - - - 3.67
3111 ทต.โนนหวาย / อุดรธานี 3,887.00 3.96 1 3.96 0.13 3.83 - - 0.13 - 0.13 0.13 - - - - - - - 3.83
3112 อบต.ตูมใต้ / อุดรธานี 7,044.00 6.41 1 6.41 3.00 3.41 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.41
3113 ทต.พันดอน / อุดรธานี 5,946.00 6.06 1 6.06 4.30 1.76 - 4.30 - - - - - - - - - - - 1.76
3114 ทต.กงพานพันดอน / อุดรธานี 11,659.00 11.89 1 11.89 10.00 1.89 - 10.00 - - - - - - - - - - - 1.89
3115 ทต.เวียงคำ / อุดรธานี 10,346.00 10.55 1 10.55 5.00 5.55 - 5.00 - - - - - - - - - - - 5.55
3116 ทต.แชแล / อุดรธานี 10,446.00 10.65 1 10.65 10.00 0.65 - 10.00 - - - - - - - - - - - 0.65
3117 ทต.เชียงแหว / อุดรธานี 8,722.00 8.90 1 8.90 2.50 6.40 - 2.50 - - - - - - - - - - - 6.40
3118 ทต.ห้วยเกิ้ง / อุดรธานี 5,586.00 6.10 1 6.10 4.00 2.10 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.10
3119 อบต.เสอเพลอ / อุดรธานี 12,014.00 10.93 1 10.93 10.00 0.93 - 10.00 - - - - - - - - - - - 0.93
3120 อบต.สีออ / อุดรธานี 4,544.00 4.14 1 4.14 1.50 2.64 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.64
3122 อบต.ผาสุก / อุดรธานี 6,477.00 5.89 - - - - - - - - - - - - - 1 5.89 - 5.89 0.00
3123 อบต.ท่าลี่ / อุดรธานี 9,606.00 8.74 1 8.74 1.50 7.24 - 1.50 - - - - - - - - - - - 7.24
3124 ทต.กุมภวาปี / อุดรธานี 9,074.00 10.50 1 10.50 10.32 0.18 - 10.32 - - - - - - - - - - - 0.18
3125 อบต.กุมภวาปี / อุดรธานี 4,174.00 3.80 1 3.80 3.00 0.80 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.80
3126 ทต.หนองหว้า / อุดรธานี 7,813.00 7.97 1 7.97 2.00 5.97 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.97
3127 ทต.โนนสะอาด / อุดรธานี 4,729.00 4.82 1 4.82 1.50 3.32 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.32
3128 ทต.หนองแวงโนนสะอาด / อุดรธานี 4,227.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3129 อบต.บุ่งแก้ว / อุดรธานี 10,317.00 9.39 - - - - - - - - - - - - - 1 9.39 - 9.39 0.00
3130 อบต.โพธิ์ศรีสำราญ / อุดรธานี 8,246.00 7.50 1 7.50 1.00 6.50 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.50
3131 อบต.ทมนางาม / อุดรธานี 7,257.00 6.60 1 6.60 0.20 6.40 - 0.20 - - - - - - - - - - - 6.40
3132 อบต.หนองกุงศรี / อุดรธานี 6,745.00 6.14 - - - - - - - - - - - - - 1 6.14 - 6.14 0.00
3133 อบต.โคกกลาง / อุดรธานี 7,422.00 6.75 1 6.75 2.50 4.25 - 2.50 - - - - - - - - - - - 4.25
3134 ทต.หนองหาน / อุดรธานี 4,553.00 4.64 1 4.64 4.00 0.64 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.64
3135 อบต.หนองหาน / อุดรธานี 12,348.00 11.24 1 11.24 6.00 5.24 - 6.00 - - - - - - - - - - - 5.24
3136 ทต.หนองเม็ก / อุดรธานี 8,288.00 8.45 1 8.45 7.00 1.45 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 1.45
3137 ทต.โคกสูง / อุดรธานี 6,610.00 6.74 1 6.74 3.00 3.74 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.74
3138 อบต.พังงู / อุดรธานี 9,494.00 8.64 1 8.64 4.00 4.64 - 4.00 - - - - - - - - - - - 4.64
3139 อบต.สะแบง / อุดรธานี 8,049.00 7.32 1 7.32 6.00 1.32 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.32
3140 อบต.สร้อยพร้าว / อุดรธานี 5,921.00 5.39 1 5.39 1.00 4.39 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.39
3141 ทต.บ้านเชียง / อุดรธานี 6,367.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3142 อบต.บ้านเชียง / อุดรธานี 4,832.00 4.40 1 4.40 2.00 2.40 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.40
3143 อบต.บ้านยา / อุดรธานี 5,369.00 4.89 1 4.89 3.00 1.89 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.89
3144 อบต.โพนงาม / อุดรธานี 13,562.00 12.34 1 12.34 0.88 11.46 - - 0.88 - 0.88 0.88 - - - - - - - 11.46
3145 ทต.ผักตบ / อุดรธานี 8,472.00 8.64 1 8.64 2.00 6.64 - 2.00 - - - - - - - - - - - 6.64
3147 อบต.ดอนหายโศก / อุดรธานี 6,528.00 5.94 1 5.94 4.00 1.94 - 4.00 - - - - - - - - - - - 1.94
3148 อบต.หนองสระปลา / อุดรธานี 5,920.00 5.39 1 5.39 0.80 4.59 - - 0.80 - 0.80 0.80 - - - - - - - 4.59
3149 ทต.ทุ่งฝน / อุดรธานี 7,494.00 7.64 1 7.64 3.55 4.09 - - 3.55 - 3.55 3.55 - - - - - - - 4.09
3150 อบต.ทุ่งฝน / อุดรธานี - 1.00 1 1.00 0.50 0.50 - 0.50 - - - - - - - - - - - 0.50
3151 ทต.ทุ่งใหญ่ / อุดรธานี 9,353.00 9.54 1 9.54 2.00 7.54 - 2.00 - - - - - - - - - - - 7.54
3152 อบต.นาชุมแสง / อุดรธานี 6,138.00 5.59 - - - - - - - - - - - - - 1 5.59 - 5.59 0.00
3153 อบต.นาทม / อุดรธานี 3,474.00 3.16 - - - - - - - - - - - - - 1 3.16 - 3.16 0.00
3154 ทต.ไชยวาน / อุดรธานี 8,360.00 8.53 1 8.53 4.50 4.03 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - - 4.03
3155 ทต.หนองแวงแก้มหอม / อุดรธานี 5,108.00 5.21 1 5.21 4.00 1.21 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 1.21
3156 อบต.หนองหลัก / อุดรธานี 10,077.00 9.17 - - - - - - - - - - - - - 1 9.17 - 9.17 0.00
3157 อบต.คำเลาะ / อุดรธานี 8,115.00 7.38 1 7.38 1.00 6.38 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.38
3158 ทต.โพนสูง / อุดรธานี 7,179.00 7.32 1 7.32 4.00 3.32 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 3.32
3159 ทต.ศรีธาตุ / อุดรธานี 5,612.00 6.00 1 6.00 5.94 0.06 - - 5.94 - 5.94 5.94 - - - - - - - 0.06
3160 อบต.ศรีธาตุ / อุดรธานี 2,487.00 2.26 - - - - - - - - - - - - - 1 2.26 - 2.26 0.00
3161 ทต.จำปี / อุดรธานี 8,010.00 8.17 1 8.17 3.00 5.17 - 3.00 - - - - - - - - - - - 5.17
3162 ทต.บ้านโปร่ง / อุดรธานี 5,481.00 5.59 - - - - - - - - - - - - - 1 5.59 1.00 4.59 1.00
3163 ทต.หัวนาคำ / อุดรธานี 11,094.00 11.32 - - - - - - - - - - - - - 1 11.32 1.00 10.32 1.00
3164 อบต.หนองนกเขียน / อุดรธานี 4,300.00 3.91 - - - - - - - - - - - - - 1 3.91 1.00 2.91 1.00
3165 อบต.นายูง / อุดรธานี 5,110.00 4.65 - - - - - - - - - - - - - 1 4.65 1.00 3.65 1.00
3166 อบต.ตาดทอง / อุดรธานี 6,230.00 5.67 - - - - - - - - - - - - - 1 5.67 1.00 4.67 1.00
3167 อบต.หนองกุงทับม้า / อุดรธานี 7,922.00 7.21 1 7.21 1.50 5.71 - 1.50 - - - - - - - - - - - 5.71
3168 ทต.หนองหญ้าไซ / อุดรธานี 7,649.00 7.80 1 7.80 5.00 2.80 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 2.80
3169 ทต.บะยาว / อุดรธานี 9,441.00 9.63 - - - - - - - - - - - - - 1 9.63 5.00 4.63 5.00
3170 ทต.ผาสุก / อุดรธานี 7,851.00 8.01 - - - - - - - - - - - - - 1 8.01 4.00 4.01 4.00
3170 ทต.ผาสุก / อุดรธานี 15,241.00 15.55 - - - - - - - - - - - - - 1 15.55 6.00 9.55 6.00
3171 อบต.คำโคกสูง / อุดรธานี 5,615.00 5.11 1 5.11 2.00 3.11 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.11
3172 ทต.วังสามหมอ / อุดรธานี 6,186.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3173 ทต.ลำพันชาด / อุดรธานี 5,363.00 5.47 1 5.47 2.00 3.47 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.47
3174 อบต.บ้านดุง / อุดรธานี 11,880.00 10.81 1 10.81 2.91 7.90 - - 2.91 - 2.91 2.91 - - - - - - - 7.90
3175 ทม.บ้านดุง / อุดรธานี 15,997.00 18.40 1 18.40 4.00 14.40 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 14.40
3176 อบต.ดงเย็น / อุดรธานี 6,691.00 6.09 1 6.09 2.69 3.40 - - 2.69 - 2.69 2.69 - - - - - - - 3.40
3177 อบต.โพนสูง / อุดรธานี 11,049.00 10.05 1 10.05 3.26 6.79 - - 3.26 - 3.26 3.26 - - - - - - - 6.79
3178 อบต.อ้อมกอ / อุดรธานี 8,512.00 7.75 - - - - - - - - - - - - - 1 7.75 3.00 4.75 3.00
3179 อบต.บ้านจันทน์ / อุดรธานี 14,220.00 12.94 1 12.94 1.63 11.31 - - 1.63 - 1.63 1.63 - - - - - - - 11.31
3180 อบต.บ้านชัย / อุดรธานี 8,514.00 7.75 1 7.75 1.48 6.27 - - 1.48 - 1.48 1.48 - - - - - - - 6.27
3181 อบต.นาไหม / อุดรธานี 10,113.00 9.20 1 9.20 1.27 7.93 - - 1.27 - 1.27 1.27 - - - - - - - 7.93
3182 อบต.ถ่อนนาลับ / อุดรธานี 5,190.00 4.72 - - - - - - - - - - - - - 1 4.72 1.00 3.72 1.00
3183 อบต.วังทอง / อุดรธานี 6,234.00 5.67 1 5.67 3.00 2.67 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.67
3184 อบต.บ้านม่วง / อุดรธานี 8,486.00 7.72 1 7.72 2.00 5.72 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.72
3185 อบต.บ้านตาด / อุดรธานี 6,949.00 6.32 1 6.32 0.90 5.42 - - 0.90 - 0.90 0.90 - - - - - - - 5.42
3186 อบต.นาคำ / อุดรธานี 9,775.00 8.90 1 8.90 3.57 5.33 - - 3.57 - 3.57 3.57 - - - - - - - 5.33
3187 ทต.บ้านผือ / อุดรธานี 7,691.00 7.84 1 7.84 6.00 1.84 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 1.84
3188 อบต.บ้านผือ / อุดรธานี 5,585.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 2.00 3.08 2.00
3189 อบต.หายโศก / อุดรธานี 11,073.00 10.08 1 10.08 4.90 5.18 - - 4.90 - 4.90 4.90 - - - - - - - 5.18
3190 อบต.เขือน้ำ / อุดรธานี 9,313.00 8.47 1 8.47 0.56 7.91 - - 0.56 - 0.56 0.56 - - - - - - - 7.91
3191 ทต.คำบง / อุดรธานี 6,973.00 7.11 - - - - - - - - - - - - - 1 7.11 3.00 4.11 3.00
3192 อบต.โนนทอง / อุดรธานี 10,727.00 9.76 - - - - - - - - - - - - - 1 9.76 5.00 4.76 5.00
3193 อบต.ข้าวสาร / อุดรธานี 57,117.00 5.20 - - - - - - - - - - - - - 1 5.20 2.00 3.20 2.00
3194 อบต.จำปาโมง / อุดรธานี 10,496.00 9.55 1 9.55 0.25 9.30 - 0.25 - - - - - - - - - - - 9.30
3195 ทต.กลางใหญ่ / อุดรธานี 8,908.00 9.09 1 9.09 3.00 6.09 - 3.00 - - - - - - - - - - - 6.09
3196 อบต.เมืองพาน / อุดรธานี 8,620.00 7.84 1 7.84 1.00 6.84 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.84
3197 อบต.คำด้วง / อุดรธานี 6,641.00 6.04 1 6.04 3.00 3.04 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.04
3198 อบต.หนองหัวคู / อุดรธานี 7,342.00 6.68 1 6.68 3.00 3.68 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.68
3199 อบต.บ้านค้อ / อุดรธานี 3,112.00 2.83 - - - - - - - - - - - - - 1 2.83 1.00 1.83 1.00
3200 อบต.หนองแวง / อุดรธานี 8,226.00 7.49 1 7.49 3.00 4.49 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.49
3201 ทต.นางัว / อุดรธานี 9,538.00 9.73 1 9.73 7.00 2.73 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 2.73
3202 อบต.นางัว / อุดรธานี 4,012.00 3.65 - - - - - - - - - - - - - 1 3.65 1.00 2.65 1.00
3203 ทต.น้ำโสม / อุดรธานี 8,582.00 8.75 1 8.75 8.00 0.75 - 8.00 - - - - - - - - - - - 0.75
3204 อบต.น้ำโสม / อุดรธานี 4,161.00 3.79 1 3.79 2.00 1.79 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.79
3205 อบต.หนองแวง / อุดรธานี 6,943.00 6.32 1 6.32 0.10 6.22 - 0.10 - - - - - - - - - - - 6.22
3206 อบต.บ้านหยวก / อุดรธานี 9,695.00 8.82 - - - - - - - - - - - - - 1 8.82 2.00 6.82 2.00
3207 อบต.โสมเยี่ยม / อุดรธานี 4,267.00 3.88 - - - - - - - - - - - - - 1 3.88 1.00 2.88 1.00
3208 อบต.ศรีสำราญ / อุดรธานี 4,478.00 4.07 1 4.07 2.00 2.07 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 2.07
3209 อบต.สามัคคี / อุดรธานี 5,956.00 5.42 - - - - - - - - - - - - - 1 5.42 2.00 3.42 2.00
3210 ทต.เพ็ญ / อุดรธานี 2,989.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 - 8.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3211 อบต.เพ็ญ / อุดรธานี 9,884.00 8.99 1 8.99 4.50 4.49 - 4.50 - - - - - - - - - - - 4.49
3212 ทต.บ้านธาตุ / อุดรธานี 16,578.00 16.91 1 16.91 5.00 11.91 - 5.00 - - - - - - - - - - - 11.91
3213 อบต.นาพู่ / อุดรธานี 12,352.00 11.24 1 11.24 4.00 7.24 - 4.00 - - - - - - - - - - - 7.24
3214 อบต.เชียงหวาง / อุดรธานี 14,398.00 13.10 1 13.10 4.00 9.10 - 4.00 - - - - - - - - - - - 9.10
3215 อบต.สุมเส้า / อุดรธานี 12,179.00 11.08 1 11.08 5.50 5.58 - 5.50 - - - - - - - - - - - 5.58
3216 อบต.นาบัว / อุดรธานี 6,662.00 6.06 1 6.06 3.00 3.06 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.06
3217 อบต.บ้านเหล่า / อุดรธานี 8,585.00 7.81 - - - - - - - - - - - - - 1 7.81 2.00 5.81 2.00
3218 อบต.จอมศรี / อุดรธานี 10,244.00 9.32 1 9.32 3.00 6.32 - 3.00 - - - - - - - - - - - 6.32
3219 อบต.เตาไห / อุดรธานี 5,954.00 5.42 - - - - - - - - - - - - - 1 5.42 2.00 3.42 2.00
3220 อบต.โคกกลาง / อุดรธานี 7,113.00 6.47 1 6.47 1.50 4.97 - 1.50 - - - - - - - - - - - 4.97
3221 อบต.สร้างแป้น / อุดรธานี 5,908.00 5.38 1 5.38 0.34 5.04 - - 0.34 - 0.34 0.34 - - - - - - - 5.04
3222 ทต.สร้างคอม / อุดรธานี 7,353.00 7.50 1 7.50 6.00 1.50 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.50
3223 อบต.เชียงดา / อุดรธานี 2,313.00 2.10 1 2.10 2.00 0.10 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.10
3224 ทต.บ้านยวด / อุดรธานี 4,132.00 4.21 1 4.21 4.00 0.21 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.21
3225 ทต.บ้านโคก / อุดรธานี 7,391.00 7.54 1 7.54 7.00 0.54 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.54
3226 อบต.นาสะอาด / อุดรธานี 1,933.00 1.76 1 1.76 0.50 1.26 - 0.50 - - - - - - - - - - - 1.26
3227 อบต.บ้านหินโงม / อุดรธานี 4,122.00 3.75 1 3.75 3.00 0.75 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.75
3228 อบต.หนองแสง / อุดรธานี 4,583.00 4.17 1 4.17 3.00 1.17 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.17
3229 ทต.แสงสว่าง / อุดรธานี 3,845.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3230 อบต.แสงสว่าง / อุดรธานี 3,535.00 3.22 1 3.22 3.00 0.22 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.22
3231 ทต.นาดี / อุดรธานี 6,512.00 6.64 - - - - - - - - - - - - - 1 6.64 3.00 3.64 3.00
3232 อบต.ทับกุง / อุดรธานี 8,359.00 7.61 1 7.61 6.00 1.61 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.61
3233 ทต.นายูง / อุดรธานี 8,287.00 8.45 1 8.45 2.00 6.45 - 2.00 - - - - - - - - - - - 6.45
3234 อบต.บ้านก้อง / อุดรธานี 7,031.00 6.40 1 6.40 1.50 4.90 - 1.50 - - - - - - - - - - - 4.90
3235 อบต.นาแค / อุดรธานี 4,562.00 4.15 - - - - - - - - - - - - - 1 4.15 2.00 2.15 2.00
3236 ทต.โนนทอง / อุดรธานี 7,911.00 8.07 - - - - - - - - - - - - - 1 8.07 1.00 7.07 1.00
3237 อบต.บ้านแดง / อุดรธานี 8,925.00 8.12 1 8.12 6.00 2.12 - 6.00 - - - - - - - - - - - 2.12
3238 อบต.นาทราย / อุดรธานี 8,005.00 7.28 1 7.28 4.00 3.28 - 4.00 - - - - - - - - - - - 3.28
3239 อบต.ดอนกลอย / อุดรธานี 7,978.00 7.26 1 7.26 0.29 6.97 - - 0.29 - 0.29 0.29 - - - - - - - 6.97
3240 ทต.กู่แก้ว / อุดรธานี 5,702.00 5.82 1 5.82 3.00 2.82 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.82
3241 อบต.โนนทองอินทร์ / อุดรธานี 4,469.00 4.07 - - - - - - - - - - - - - 1 4.07 2.00 2.07 2.00
3242 อบต.ค้อใหญ่ / อุดรธานี 3,487.00 3.17 - - - - - - - - - - - - - 1 3.17 1.00 2.17 1.00
3243 ทต.คอนสาย / อุดรธานี 8,245.00 16.00 1 16.00 15.00 1.00 - 15.00 - - - - - - - - - - - 1.00
3244 อบต.นาม่วง / อุดรธานี 10,219.00 9.30 1 9.30 0.38 8.92 - - 0.38 - 0.38 0.38 - - - - - - - 8.92
3245 อบต.ห้วยสามพาด / อุดรธานี 6,887.00 6.27 1 6.27 0.37 5.90 - - 0.37 - 0.37 0.37 - - - - - - - 5.90
3246 อบต.อุ่มจาน / อุดรธานี 7,818.00 7.11 1 7.11 4.50 2.61 - 4.50 - - - - - - - - - - - 2.61