จังหวัด มหาสารคาม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต. แวงน่าง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,291.68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 143

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 123 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

41 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 41 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 41 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.เม็กดำ บ่อขยะอบต.เม็กดำ หมู่ - - ต. ปะหลาน อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
2 อบต.ดงเมือง บ่อขยะอบต.ดงเมือง NEW หมู่ 4 บ.หนองเหล็ก - ต. ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.40
3 ทต.พยัคฆภูมิพิสัย บ่อขยะทต.พยัคฆภูมิพิสัย หมู่ 14 บ้านปะหลาน ต. ดงเมือง อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
4 อบต.ขามเฒ่าพัฒนา บ่อขยะอบต.ขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 2 บ้านขาม ต. ดงเมือง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.25
5 ทม.มหาสารคาม บ่อขยะทม.มหาสารคาม หมู่ 6 บ้านหนองปลิง ต. ดงเมือง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 49 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 66.50
6 อบต.เมืองเตา บ่อขยะอบต.เมืองเตา หมู่ 8 บ้านผักสั่ง ต. ดงเมือง อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
7 อบต.ขามเฒ่าพัฒนา บ่อขยะอบต.ขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 10 บ้านเปลือยดง ต. ดงเมือง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.25
8 อบต.แวงน่าง บ่อขยะอบต.แวงน่าง หมู่ 7 บ้านหินตั้ง ต. ดงเมือง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
9 ทต.วาปีปทุม บ่อขยะทต.วาปีปทุม หมู่ 7 บ้านหัวงัว ต. ดงเมือง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 11.00
10 อบต.แพง บ่อขยะอบต.แพง บ้านแพง ต. ดงเมือง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 อบต.นาภู บ่อขยะอบต.นาภู หมู่ 1 บ้านนาภู ต. ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.70
12 อบต.หนองบอน บ่อขยะอบต.หนองบอน หมู่ 5 บ้านเหล่ายาว ต. ดงเมือง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
13 อบต.กุดรัง บ่อขยะอบต.กุดรัง หมู่ 6 บ้านหนองคลอง ต. ดงเมือง อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
14 อบต.นาภู บ่อขยะอบต.นาภู หมู่ 12 บ้านเหล่า ต. ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.70
15 ทต.บรบือ บ่อขยะทต.บรบือ หมู่ 15 บ้านซำแฮด ต. ดงเมือง อ. บรบือ จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 19.00
16 ทต.บรบือ บ่อขยะเอกชน บริษัท กรีนทีม คอนซัลแทนท์ จำกัด บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. มหาสารคาม 0 - มหาสารคาม N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 18.00
17 อบต.เลิงแฝก บ่อขยะอบต.เลิงแฝก หมู่ 11 บ้านโสกกาว อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
18 อบต.วังใหม่ บ่อขยะอบต.วังใหม่ หมู่ 7 บ้านวังปลาโด อ. บรบือ จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
19 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 9 บ้านห้วยแคน อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
20 อบต.หนองโพธิ์ บ่อขยะอบต.หนองโพธิ์ หมู่ 5 บ้านคึมบง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ. มหาสารคาม 0 - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
21 ทต.โคกพระ บ่อขยะทต.โคกพระ หมู่ 2 บ้านโคกพระ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
22 ทต.หัวดง บ่อขยะทต.หัวดง หมู่ 6 บ้านโคกเพิ่ม อ. นาดูน จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
23 อบต.เขวาใหญ่ บ่อขยะอบต.เขวาใหญ่ หมู่ 1 บ้านขามเฒ่าพัฒนา อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
24 อบต.ขามเฒ่าพัฒนา บ่อขยะอบต.ขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 18 บ้านยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.25
25 ทต.แวงน่าง บ่อขยะทต.แวงน่าง หมู่ 8 บ้านหนองแวง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
26 อบต.ลานสะแก บ่อขยะอบต.ลานสะแก หมู่ 18 บ้านเจริญราษฎร์ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
27 อบต.วังยาว บ่อขยะอบต.วังยาว หมู่ 9 บ้านหนองโน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 21 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
28 อบต.ท่าสองคอน บ่อขยะอบต.ท่าสองคอน N/A อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.80
29 อบต.ยางสีสุราช บ่อขยะอบต.ยางสีสุราช หมู่ 13 บ้านศรีสวัสดิ์ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.83
30 อบต.เขื่อน บ่อขยะอบต.เขื่อน หมู่ 8 บ้านเขื่อน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
31 ทต.เชียงยืน บ่อขยะทต.เชียงยืน หมู่ 1 บ้านหมากหญ้า อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 60 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 24.00
32 อบต.นาภู บ่อขยะอบต.นาภู หมู่ 10 บ้านป่าโพธิ์ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จ. มหาสารคาม 0 - มหาสารคาม 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.70
33 อบต.โพนงาม บ่อขยะอบต.โพนงาม หมู่ 1 บ้านโพนงาม อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
34 อบต.เลิงแฝก บ่อขยะอบต.เลิงแฝก หมู่ 1 บ้านเลิงแฝก อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
35 อบต.บ่อใหญ่ บ่อขยะอบต.บ่อใหญ่ หมู่ 1 บ้านบ่อใหญ่ อ. บรบือ จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
36 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 1 บ้านหนองแวง อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
37 อบต.หนองโก บ่อขยะอบต.หนองโก หมู่ 8 บ้านเปือย อ. บรบือ จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
38 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง บ้านโชคชัยศรี อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
39 ทต.นาดูน บ่อขยะทต.นาดูน หมู่ 7 บ้านโนนตาล อ. นาดูน จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
40 อบต.มะค่า บ่อขยะอบต.มะค่า หมู่ 3 บ้านมะค่า อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
41 ทต.แกดำ บ่อขยะ ทต.แกดำ หมู่ 12 บ้านหนองแต้ อ. แกดำ จ. มหาสารคาม - มหาสารคาม 5 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.30