จังหวัด สกลนคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-714-959 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.15443 y : 104.134674

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

9,605.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 18
มี อปท. จำนวน 141

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง - แห่ง
เทศบาลตำบล 65 แห่ง
อบต. 74 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

23 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 27 แห่ง กำจัดถูกต้อง 4 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 23 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.พังโคน บ่อขยะ ทต.พังโคน หมู่ 8 บ้านฝั่งแดงต. ธาตุเชิงชุม อ. พังโคน จ. สกลนคร - สกลนคร 49-3-59 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 23.47
2 ทน.สกลนคร บ่อขยะ ทน.สกลนคร หมู่ 9 บ้านคำผักแพรว ถนน สกล-นาแกต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร - สกลนคร 163 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 75.51
3 ทต.ท่าแร่ บ่อขยะ ทต.ท่าแร่ หมู่ 6 บ้านโคกแก้วต. ธาตุเชิงชุม อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร - สกลนคร 72-3-30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 18.52
4 ทม.พิจิตร บ่อขยะทม.พิจิตร หมู่ 5 บ้านบึงช้างต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองพิจิตร จ. สกลนคร - สกลนคร 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 35.50
5 อบต.คำตากล้า บ่อขยะอบต.คำตากล้า หมู่ 8 บ้านวังเวินต. ธาตุเชิงชุม อ. คำตากล้า จ. สกลนคร - สกลนคร 17 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.61
6 ทต.บงใต้ บ่อขยะทต.บงใต้ หมู่ 2 บ้านบงใต้ ต. ธาตุเชิงชุม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร - สกลนคร 27 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
7 ทต.เจริญศิลป์ บ่อขยะทต.เจริญศิลป์ หมู่ 1 บ้านเจริญศิลป์ต. ธาตุเชิงชุม อ. เจริญศิลป์ จ. สกลนคร - สกลนคร 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.50
8 ทต.สว่างแดนดิน บ่อขยะ ทต.สว่างแดนดิน หมู่ 10 บ้านโคกเจริญ ถนน สว่าง-เจริญศิลป์ต. ธาตุเชิงชุม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร - สกลนคร N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 18.45
9 ทต.บ้านม่วง บ่อขยะ ทต.บ้านม่วง หมู่ 10 บ้านอ่างห้วยไร่ ต. ธาตุเชิงชุม อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร - สกลนคร 22 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
10 ทต.ส่องดาว บ่อขยะทต.ส่องดาว หมู่ 11 บ้านหนองแซงต. ธาตุเชิงชุม อ. ส่องดาว จ. สกลนคร - สกลนคร 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
11 ทต.วานรนิวาส บ่อขยะ ทต.วานรนิวาส หมู่ 4 บ้านวานรนิวาส ต. ธาตุเชิงชุม อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร - สกลนคร 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
12 ทต.วาริชภูมิ บ่อขยะทต.วาริชภูมิ หมู่ 11 บ้านภูแฉะต. ธาตุเชิงชุม อ. วาริชภูมิ จ. สกลนคร - สกลนคร 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
13 ทต.คำตากล้า บ่อขยะทต.คำตากล้า หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ต. ธาตุเชิงชุม อ. คำตากล้า จ. สกลนคร - สกลนคร 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.22
14 ทต.ดอนเขือง บ่อขยะ ทต.ดอนเขือง หมู่ 2 บ้านโนนเสาขวัญต. ธาตุเชิงชุม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร - สกลนคร 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
15 อบต.หนองบัวสิม บ่อขยะอบต.หนองบัวสิม หมู่ 5 บ้านปากโนตต. ธาตุเชิงชุม อ. คำตากล้า จ. สกลนคร - สกลนคร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.55
16 อบต.บงเหนือ บ่อขยะอบต.บงเหนือ หมู่ 10 บ้านพิมพ์พัฒนาต. ธาตุเชิงชุม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร - สกลนคร 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.30
17 ทต.ห้วยหลัว บ่อขยะทต.ห้วยหลัว หมู่ 5 บ้านเทพพิทักษ์ต. ธาตุเชิงชุม อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร - สกลนคร 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
18 อบต.ม่วงไข่ บ่อขยะอบต.ม่วงไข่ หมู่ 8 บ้านอ่างต. ธาตุเชิงชุม อ. พังโคน จ. สกลนคร - สกลนคร 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.68
19 ทต.อากาศอำนวย บ่อขยะ ทต.อากาศอำนวย หมู่ 8 บ้านนาเมืองต. ธาตุเชิงชุม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร - สกลนคร 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.95
20 ทต.ดงมะไฟ บ่อขยะ ทต.ดงมะไฟ หมู่ 2 ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร - สกลนคร 32 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.52
21 ทต.กุดเรือคำ บ่อขยะ ทต.กุดเรือคำ หมู่ 2 บ้านพัฒนาต. ธาตุเชิงชุม อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร - สกลนคร 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.60
22 อบต.ธาตุ บ่อขยะอบต.ธาตุ หมู่ 2 บ้านตาลเดี่ยว ต. ธาตุเชิงชุม อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร - สกลนคร 33 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
23 ทต.หนองลาด บ่อขยะทต.หนองลาด หมู่ 9 บ้านหนองลาดต. ธาตุเชิงชุม อ. วาริชภูมิ จ. สกลนคร - สกลนคร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
24 ทต.สามัคคีพัฒนา บ่อขยะทต.สามัคคีพัฒนา หมู่ 10 บ้านโนนจำปาต. ธาตุเชิงชุม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร - สกลนคร 1 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.70
25 อบต.หนองปลิง บ่อขยะอบต.หนองปลิง หมู่ 3 บ้านทันสมัยต. ธาตุเชิงชุม อ. นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร - สกลนคร 32 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
26 ทต.หนองหลวง บ่อขยะทต.หนองหลวง ต. ธาตุเชิงชุม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร - สกลนคร 2 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
27 ทต.โพนแพง บ่อขยะ ทต.โพนแพง หมู่ 4 บ้านกลาง ต. ธาตุเชิงชุม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร - สกลนคร 15 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00