จังหวัด มุกดาหาร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน วิวิธสุรการ ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 42611330 โทรสาร 42611330

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,339.83 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 55

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 24 แห่ง
อบต. 29 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

12 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 12 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 12 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.ดงหลวง บ่อขยะทต.ดงหลวง หมู่ 10 บ้านดงหลวงต. มุกดาหาร อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.98
2 ทต.ดอนตาล บ่อขยะทต.ดอนตาล หมู่ 11 บ้านตาลใหม่ต. มุกดาหาร อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.02
3 ทต.ภูวง บ่อขยะทต.ภูวง หมู่ 2 ที่นา (นางไฟฟ้า วิเศษศรี)ต. มุกดาหาร อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 0-6-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.19
4 ทต.ชะโนด บ่อขยะทต.ชะโนด หมู่ 4 บ้านพาลุกาต. มุกดาหาร อ. ว่านใหญ่ จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.64
5 อบต.ป่งขามดงหมู บ่อขยะอบต.ป่งขามดงหมู หมู่ 11 บ้านใหม่สองคอนต. มุกดาหาร อ. ว่านใหญ่ จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.40
6 อบต.คำบก บ่อขยะอบต.คำบก หมู่ 3 บ้านห้วยละมูต. มุกดาหาร อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.64
7 ทต.หนองแคน บ่อขยะทต.หนองแคน หมู่ 2 บ้านหนองแคนต. มุกดาหาร อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.48
8 ทต.หนองสูงเหนือ บ่อขยะทต.หนองสูงเหนือ หมู่ 6 บ้านหนองสูงต. มุกดาหาร อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.78
9 อบต.หนองสูงใต้ บ่อขยะอบต.หนองสูงใต้ หมู่ 3 บ้านแวงต. มุกดาหาร อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.08
10 ทต.หว้านใหญ่ บ่อขยะทต.หว้านใหญ่ หมู่ 7 บ้านดอนม่วงต. มุกดาหาร อ. ว่านใหญ่ จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.46
11 ทม.มุกดาหาร บ่อขยะทม.มุกดาหาร หมู่ 17 บ้านชุมศรีพัฒนาต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 44-2-67 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 33.94
12 ทต.คำชะอี บ่อขยะทต.คำชะอี หมู่ 1 บ้านดอนสวรรค์ต. มุกดาหาร อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร - มุกดาหาร 0-18-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00