จังหวัด น่าน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุริยพงษ์ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน 55000
โทรศัพท์ 54751102 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

11,472.07 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 15
มี อปท. จำนวน 100

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 80 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

161 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 162 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 161 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.ท่าวังผา บ่อขยะทต.ท่าวังผา หมู่ 6 บ้านท่าวังผาต. ในเวียง อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน 100.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
2 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 3 บ้านม่วงเจริญราษฏร์ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.62
3 ทต.หนองแดง บ่อขยะทต.หนองแดง หมู่ 3 บ้านนาเจริญต. ในเวียง อ. แม่จริม จ. น่าน - น่าน 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
4 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 7 บ่อขยะบ้านนาตอง ต. ในเวียง อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
5 อบต.ดู่พงษ์ บ่อขยะอบต.ดู่พงษ์ หมู่ 4 บ้านดอนดู่พงษ์ต. ในเวียง อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
6 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ่อขยะทต.พระพุทธบาทเชียงคาน หมู่ 10 หลุมขยะบ้านตึ๊ด ต. ในเวียง อ. เชียงกลาง จ. น่าน - น่าน 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
7 อบต.แสนทอง บ่อขยะอบต.แสนทอง หมู่ 4 บ้านฮวกต. ในเวียง อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
8 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 5 หลุมขยะบ้านบ่อแก้ว ต. ในเวียง อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
9 อบต.นาปัง บ่อขยะอบต.นาปัง บ้านก๊อดแก้วต. ในเวียง อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.21 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
10 อบต.เมืองจัง บ่อขยะอบต.เมืองจัง หมู่ 2 ป่าชุมชนบ้านเมืองจังใต้ ต. ในเวียง อ. ภูเพียง จ. น่าน - น่าน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.11
11 อบต.ชนแดน บ่อขยะอบต.ชนแดน หมู่ 5 บ้านปางกอมต. ในเวียง อ. สองแคว จ. น่าน - น่าน 0.05 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.06
12 อบต.ดู่พงษ์ บ่อขยะอบต.ดู่พงษ์ หมู่ 5 บ่อขยะบ้านโป่งคำต. ในเวียง อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.19
13 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 6 บ้านต้ามต. ในเวียง อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.87
14 ทต.หนองแดง บ่อขยะทต.หนองแดง หมู่ 4 บ่อขยะบ้านทุ่งกาง ต. ในเวียง อ. แม่จริม จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
15 ทต.นาน้อย บ่อขยะทต.นาน้อย หมู่ 6 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ. น่าน 0 - น่าน 3.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
16 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 9 บ่อขยะบ้านห้วยนาย อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
17 ทต.บ่อเกลือใต้ บ่อขยะอบต.บ่อเกลือใต้ หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง อ. บ่อเกลือ จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
18 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ่อขยะทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ้านวังทอง หมู่ 3 บ้านวังทอง อ. พระพุทธบาท จ. น่าน - น่าน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
19 อบต.แสนทอง บ่อขยะอบต.แสนทอง หมู่ 6 บ่อขยะบ้านห้วยม่วง อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
20 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 7 หลุมขยะบ้านนายาง อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
21 อบต.ไชยวัฒนา บ่อขยะอบต.ไชยวัฒนา หมู่ 3 บ้านท่าควาย อ. ปัว จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
22 อบต.ชนแดน บ่อขยะอบต.ชนแดน หมู่ 7 บ้านน้ำหลุ อ. สองแคว จ. น่าน - น่าน 0.022 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
23 อบต.ดู่พงษ์ บ่อขยะอบต.ดู่พงษ์ หมู่ 7 บ่อขยะบ้านต้นผึ้ง อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.06
24 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 8 บ้านหนองโต่ม อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
25 อบต.ศรีภูมิ บ่อขยะอบต.ศรีภูมิ หมู่ 8 บ่อขยะบ้านห้วยม่วง อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
26 อบต.สถาน บ่อขยะอบต.สถาน (อ.นาน้อย) หมู่ 2 บ้านสถาน อ. นาน้อย จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.07
27 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 11 บ่อขยะบ้านสันติสุข อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
28 ทต.บ่อเกลือใต้ บ่อขยะอบต.บ่อเกลือใต้ หมู่ 4 บ้านผักเฮือก อ. บ่อเกลือ จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
29 ทต.ขึ่ง บ่อขยะทต.ขึ่ง หมู่ 6 บ้าขึ่งใต้ อ. เวียงสา จ. น่าน - น่าน 4.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
30 อบต.ป่าคา บ่อขยะอบต.ป่าคา หมู่ 7 บ้านสบขุ่น อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
31 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 9 หลุมขยะบ้านหัวทุ่ง อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
32 อบต.ไชยวัฒนา บ่อขยะอบต.ไชยวัฒนา หมู่ 8 บ้านห้วยสาวแลว อ. ปัว จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
33 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 13 บ่อขยะบ้านทุ่งศรี อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
34 อบต.ชนแดน บ่อขยะอบต.ชนแดน หมู่ 9 บ้านใหม่ชายแดน อ. สองแคว จ. น่าน - น่าน 0.0225 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.03
35 อบต.บ้านพี้ บ่อขยะอบต.บ้านพี้ หมู่ 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ อ. บ้านหลวง จ. น่าน - น่าน 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.25
36 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 10 บ้านสวกพัฒนา อ. บ้านหลวง จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.35
37 อบต.ริม บ่อขยะอบต.ริม หมู่ 5 อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
38 อบต.สถาน บ่อขยะอบต.สถาน (อ.นาน้อย) หมู่ 4 บ่อขยะบ้านนา อ. นาน้อย จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.11
39 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 11 หลุมขยะบ้านป่าค่า อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
40 อบต.สกาด บ่อขยะอบต.สกาด หมู่ 2 อ. ปัว จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
41 ทต.บ่อเกลือใต้ บ่อขยะอบต.บ่อเกลือใต้ หมู่ 6 บ้านนาคอก อ. บ่อเกลือ จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
42 อบต.น้ำมวบ บ่อขยะอบต.น้ำมวบ หมู่ 1 บ้านหาดไร่ อ. เวียงสา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
43 อบต.ป่าคา บ่อขยะอบต.ป่าคา หมู่ 1 ป่าชุมชน บ่อขยะบ้านฝายมูล อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.23
44 อบต.สถาน บ่อขยะอบต.สถาน (อ.นาน้อย) หมู่ 6 บ่อขยะบ้านน้ำลัด อ. นาน้อย จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.07
45 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 15 บ่อขยะบ้านเขาแก้ว อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
46 อบต.ฝายแก้ว บ่อขยะอบต.ฝายแก้ว หมู่ 14 บ้านห้วยไฮ อ. ภูเพียง จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
47 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 12 บ้านใหม่รุ่งเรือง อ. เมืองน่าน จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.51
48 อบต.จอมพระ บ่อขยะอบต.จอมพระ หมู่ 5 บ้านยู้ อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
49 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 14 หลุมขยะบ้านป่าแพะ อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
50 อบต.วรนคร บ่อขยะอบต.วรนคร หมู่ 3 บ้านมอน อ. ปัว จ. น่าน - น่าน 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.25
51 ทต.บ่อเกลือใต้ บ่อขยะอบต.บ่อเกลือใต้ หมู่ 8 บ้านดงผาปูน อ. บ่อเกลือ จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
52 อบต.น้ำมวบ บ่อขยะอบต.น้ำมวบ หมู่ 4 บ่อขยะบ้านสาลี่ อ. เวียงสา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
53 อบต.ป่าคา บ่อขยะอบต.ป่าคา หมู่ 5 บ่อขยะชุมชนบ้านหนองบัว อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
54 อบต.จอมพระ บ่อขยะอบต.จอมพระ หมู่ 3 บ้านใหม่ อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
55 อบต.สถาน บ่อขยะอบต.สถาน (อ.นาน้อย) หมู่ 9 บ้านหล่ายหนอง อ. นาน้อย จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.07
56 อบต.ปิงหลวง บ่อขยะอบต.ปิงหลวง หมู่ 2 อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.04 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
57 อบต.เมืองจัง บ่อขยะอบต.เมืองจัง หมู่ 7 ป่าชุมชนบ้านสบยาว อ. ภูเพียง จ. น่าน - น่าน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.38
58 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ่อขยะทต.พระพุทธบาทเชียงคาน หมู่ 1 บ้านซาววา อ. พระพุทธบาท จ. น่าน - น่าน 8.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
59 อบต.ทุ่งศรีทอง บ่อขยะอบต.ทุ่งศรีทอง หมู่ 2 บ้านทุ่งเจริญ อ. เวียงสา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
60 ทต.ทุ่งช้าง บ่อขยะทต.ทุ่งช้าง หมู่ 2 อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน - น่าน 34.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
61 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 2 บ่อขยะบ้านห้วยเสี่ยม อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
62 อบต.นาไร่หลวง บ่อขยะอบต.นาไร่หลวง หมู่ 5 บ้านสองแคว อ. สองแคว จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
63 ทต.บ่อเกลือใต้ บ่อขยะอบต.บ่อเกลือใต้ หมู่ 9 บ้านน้ำหมาว อ. บ่อเกลือ จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
64 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ่อขยะทต.พระพุทธบาทเชียงคาน หมู่ 5 บ้านไฮหลวง อ. พระพุทธบาท จ. น่าน - น่าน 5.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
65 อบต.จอมพระ บ่อขยะอบต.จอมพระ หมู่ 8 บ้านป่าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
66 อบต.สถาน บ่อขยะอบต.สถาน (อ.นาน้อย) หมู่ 11 บ่อขยะบ้านใหม่จัดสรร อ. นาน้อย จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.14
67 อบต.ปิงหลวง บ่อขยะอบต.ปิงหลวง หมู่ 4 บ้านนาคา อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.11
68 อบต.เมืองจัง บ่อขยะอบต.เมืองจัง หมู่ 9 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี อ. ภูเพียง จ. น่าน - น่าน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
69 อบต.ทุ่งศรีทอง บ่อขยะอบต.ทุ่งศรีทอง หมู่ 4 บ้านศรีนาชื่น อ. เวียงสา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
70 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 4 บ่อขยะบ้านหนองบัว อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
71 อบต.ชนแดน บ่อขยะอบต.ชนแดน หมู่ 2 บ้านวังเสา อ. สองแคว จ. น่าน - น่าน 0.045 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.06
72 ทต.บ่อเกลือใต้ บ่อขยะอบต.บ่อเกลือใต้ หมู่ 14 บ้านนาบง อ. บ่อเกลือ จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
73 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ่อขยะทต.พระพุทธบาทเชียงคาน หมู่ 4 หลุมขยะบ้านวังก้า อ. เชียงกลาง จ. น่าน - น่าน 3.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
74 อบต.จอมพระ บ่อขยะอบต.จอมพระ หมู่ 2 บ้านนาฝ่า อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
75 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 2 หลุมขยะบ้านไถ่เถื่อน อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
76 อบต.ปิงหลวง บ่อขยะอบต.ปิงหลวง หมู่ 6 บ่อขยะบ้านน้ำแพะ อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.08 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
77 อบต.เมืองจัง บ่อขยะอบต.เมืองจัง หมู่ 4 ป่าชุมชนบ้านเมืองหลวง อ. ภูเพียง จ. น่าน - น่าน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.52
78 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 2 บ้านป่าคา อ. เมืองน่าน จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.54
79 ทต.หนองแดง บ่อขยะทต.หนองแดง หมู่ 5 บ้านหนองแดง อ. แม่จริม จ. น่าน - น่าน 1.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
80 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 6 บ่อขยะบ้านค้างอ้อย อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
81 อบต.ชนแดน บ่อขยะอบต.ชนแดน หมู่ 4 บ้านห้วยแกลบ อ. สองแคว จ. น่าน - น่าน 0.05 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.05
82 อบต.ดู่พงษ์ บ่อขยะอบต.ดู่พงษ์ หมู่ 2 บ้านดู่พงษ์ อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
83 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ่อขยะทต.พระพุทธบาทเชียงคาน หมู่ 9 บ้านอ้อใต้ อ. พระพุทธบาท จ. น่าน - น่าน 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
84 อบต.แสนทอง บ่อขยะอบต.แสนทอง หมู่ 3 บ้านพ่อ อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน 17 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
85 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 4 หลุมขยะบ้านปง อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
86 อบต.นาปัง บ่อขยะอบต.นาปัง บ้านม่วงใหม่พัฒนา อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
87 อบต.เมืองจัง บ่อขยะอบต.เมืองจัง หมู่ 5 ป่าชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ อ. ภูเพียง จ. น่าน - น่าน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.46
88 อบต.ดู่พงษ์ บ่อขยะอบต.ดู่พงษ์ หมู่ 3 บ่อขยะบ้านภูแยง อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.12
89 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 5 บ้านซาวหลวง อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.41
90 ทต.หนองแดง บ่อขยะทต.หนองแดง หมู่ 4 บ่อขยะบ้านนาคา อ. แม่จริม จ. น่าน - น่าน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
91 อบต.นาทะนุง บ่อขยะอบต.นาทะนุง หมู่ 8 บ่อขยะบ้านห้วยเลา อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
92 อบต.เมืองจัง บ่อขยะอบต.เมืองจัง หมู่ 6 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร อ. ภูเพียง จ. น่าน - น่าน 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.26
93 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน บ่อขยะทต.พระพุทธบาทเชียงคาน หมู่ 2 หลุมขยะบ้านใหม่วังเคียน อ. เชียงกลาง จ. น่าน - น่าน 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
94 อบต.แสนทอง บ่อขยะอบต.แสนทอง หมู่ 5 บ่อขยะบ้านน้ำไคร้ อ. ท่าวังผา จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
95 ทต.บ่อแก้ว บ่อขยะทต.บ่อแก้ว หมู่ 6 หลุมขยะบ้านป่าเป้า อ. นาหมื่น จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
96 อบต.ไชยวัฒนา บ่อขยะอบต.ไชยวัฒนา หมู่ 4 บ้านหนาด อ. ปัว จ. น่าน - น่าน N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
97 อบต.ชนแดน บ่อขยะอบต.ชนแดน หมู่ 6 บ้านสบพาง อ. สองแคว จ. น่าน - น่าน 0.07 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.04
98 อบต.ดู่พงษ์ บ่อขยะอบต.ดู่พงษ์ หมู่ 6 บ่อขยะบ้านกิ่วม่วง อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.09
99 อบต.บ่อสวก บ่อขยะอบต.บ่อสวก(สวก) หมู่ 7 บ้านนามน อ. สันติสุข จ. น่าน - น่าน 0.01 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.97
100 อบต.สถาน บ่อขยะอบต.สถาน (อ.นาน้อย) หมู่ 1 บ้านศาลา อ. นาน้อย จ. น่าน - น่าน 0.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.11