จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ 1 ถนน สวรรค์วิถี ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 56803606 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.897958 y : 100.311122

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

9,597.68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 15
มี อปท. จำนวน 143

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 121 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

21 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 23 แห่ง กำจัดถูกต้อง 21 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 2 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ตาคลี บ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ทม.ตาคลี หมู่ 7 บ้านหนองยอ ต. ปากน้ำโพ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 195 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 37.60
2 ทม.ชุมแสง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง หมู่ 2 บ้านวังยางต. ปากน้ำโพ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 24.37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.23
3 ทน.นครสวรรค์ ศูนย์กำจัดมูลฝอยทน.นครสวรรค์ ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลกต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 266 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 185.47
4 อบต.หนองปลิง บ่อขยะ อบต.หนองปลิง หมู่ 4 ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 10.00
5 อบต.วังม้า บ่อขยะ หมู่ 2 บ้านเกาะฝ้าย อบต.วังม้า หมู่ 2 บ้านเกาะฝ้ายต. ปากน้ำโพ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.50
6 อบต.แม่เปิน บ่อขยะ หมู่ 5 บ้านสระสวัสดิ์ อบต.แม่เปิน หมู่ 5 บ้านสระสวัสดิ์ต. ปากน้ำโพ อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 7 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 6.70
7 อบต.สระแก้ว บ่อขยะบ้านสวนขวัญ หมู่ 1 อบต.สระแก้ว หมู่ 1 บ้านสวนขวัญ ต. ปากน้ำโพ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.50
8 อบต.เขาชนกัน บ่อขยะ หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ อบต.เขาชนกัน หมู่ 9 บ้านหนองไผ่ต. ปากน้ำโพ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.60
9 ทต.บางประมุง บ่อขยะ หมู่ 2 บ้านท่าซุด ทต.บางประมุง หมู่ 2 บ้านท่าต. ปากน้ำโพ อ. โกรกพระ จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 15 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.04
10 อบต.ชุมตาบง บ่อขยะ หมู่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น อบต.ชุมตาบง หมู่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่นต. ปากน้ำโพ อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
11 ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก บ่อขยะทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก หมู่ 8 ต. ปากน้ำโพ อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 13 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.50
12 อบต.เขาทอง บ่อขยะ หมู่.8 อบต.เขาทอง หมู่ 8 ต. ปากน้ำโพ อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 14 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
13 ทต.หนองเบน บ่อขยะ ทต.หนองเบน หมู่ 13 บ้านหนองแกแลต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 31 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.17
14 ทต.ลาดยาว บ่อขยะ บริเวณเขาหยุมหยาม หมู่ 7 ทต.ลาดยาว หมู่ 7 ต. ปากน้ำโพ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 25 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 6.90
15 อบต.วังเมือง บ่อขยะหมู่ 3 บ้านดอนพลอง อบต.วังเมือง หมู่ 3 บ้านดอนพลอง ต. ปากน้ำโพ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.30
16 ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ บ่อขยะ หมู่ 6 บ้านท่าตะโก ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ 6 บ้านท่าตะโก ต. ปากน้ำโพ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 12 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.50
17 อบต.เนินมะกอก บ่อขยะอบต.เนินมะกอก ต.เนินมะกอก จ. นครสวรรค์ 0 - นครสวรรค์ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
18 อบต.แม่เล่ย์ บ่อขยะ หมู่ 12 บ้านปางสุด อบต.แม่เล่ย์ หมู่ 12 บ้านปางสุด อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 12 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
19 ทต.ท่าตะโก บ่อขยะทต.ท่าตะโก หมู่ 7 บ้านหนองสองห้อง อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 74 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 41.85
20 อบต.จันเสน บ่อขยะหมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง อบต.จันเสน หมู่ 9 อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 9 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.30
21 อบต.สระทะเล บ่อขยะ หมู่ 12 บ้านลับโลกพัฒนา อบต.สระทะเล หมู่ 12 บ้านลับโลก อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 8 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.66
22 อบต.หัวดง บ่อขยะ หมู่ 3 อบต.หัวดง หมู่ 3 อบต.หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 10 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
23 อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว บ่อขยะ หมู่ 3 อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ 3 อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ - นครสวรรค์ 20 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80