จังหวัด พิจิตร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน พิจิตร-ตะพาน ต. ไผ่ขวาง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร 66000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.422077 y : 100.36144

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,531.01 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 12
มี อปท. จำนวน 102

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 73 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

13 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 17 แห่ง กำจัดถูกต้อง 13 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 4 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.บางมูลนาก บ่อขยะทม.บางมูลนาก หมู่ 3 บ้านวังสำโรงต. ไผ่ขวาง อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร - พิจิตร 36.95 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 24.00
2 ทต.หัวดง บ่อขยะทต.หัวดง หมู่ 4 บ้านลำชะล่าต. ไผ่ขวาง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร - พิจิตร N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.50
3 อบต.ป่ามะคาบ บ่อขยะอบต.ป่ามะคาบ หมู่ 10 ต.ป่ามะคาบ จ. พิจิตร 0 - พิจิตร N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
4 อบต.หัวดง บ่อขยะอบต.หัวดง หมู่ 2 บ้านลำชะล่า อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร - พิจิตร 9 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
5 ทต.ท่าเสา บ่อขยะทต.ท่าเสา หมู่ 1 อ. โพทะเล จ. พิจิตร - พิจิตร 28 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
6 ทต.ทับคล้อ บ่อขยะทต.ทับคล้อ หมู่ 8 บ้านหนองคอม อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร - พิจิตร 68 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 9.00
7 ทต.วังกรด บ่อขยะทต.วังกรด หมู่ 6 บ้านบุ่ง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร - พิจิตร N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
8 อบต.คลองคะเชนทร์ บ่อขยะอบต.คลองคะเชนทร์ หมู่ 2 อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร - พิจิตร N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 8.00
9 อบต.โรงช้าง บ่อขยะอบต.โรงช้าง หมู่ 2 กลางทุ่งนา อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร - พิจิตร 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
10 ทต.สากเหล็ก บ่อขยะทต.สากเหล็ก หมู่ 5 บ้านคลองระนาม อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร - พิจิตร 62 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 6.00
11 ทต.สามง่าม บ่อขยะทต.สามง่าม หมู่ 6 บ้านหนองหูช้าง อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร - พิจิตร 43 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
12 อบต.ทับคล้อ บ่อขยะอบต.ทับคล้อ หมู่ 8 บ้านเขานกยูง อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร - พิจิตร 21 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.50
13 ทต.ท่าฬ่อ บ่อขยะทต.ท่าฬ่อ หมู่ 5 อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร - พิจิตร N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
14 ทม.ตะพานหิน บ่อขยะทม.ตะพานหิน หมู่ 3 อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร - พิจิตร 20.84 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
15 ทต.กำแพงดิน บ่อขยะทต.กำแพงดิน หมู่ 3 อ. สามง่าม จ. พิจิตร - พิจิตร 1-66-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
16 ทต.วังทรายพูน บ่อขยะอบต.วังทรายพูน หมู่ 5 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ. พิจิตร 0 - พิจิตร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
17 อบต.ย่านยาว บ่อขยะอบต.ย่านยาว หมู่ 4 จ. พิจิตร - พิจิตร 3.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00