จังหวัด เพชรบูรณ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-720-814 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.419164 y : 101.159677

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,668.41 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 128

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 22 แห่ง
อบต. 102 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

42 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 47 แห่ง กำจัดถูกต้อง 5 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 42 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.หนองไผ่ บ่อขยะทต.หนองไผ่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ใต้ต. ดงมูลเหล็ก อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 17-3-37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 11.00
2 ทต.ชนแดน บ่อขยะทต.ชนแดน หมู่ 7 บ้านโคกเจริญ ต. ดงมูลเหล็ก อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 11.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 11.50
3 ทม.เพชรบูรณ์ บ่อขยะทม.เมืองเพชรบูรณ์ หมู่ 4 บ้านปากน้ำต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 108 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 84.00
4 อบต.ทุ่งสมอ บ่อขยะอบต.ทุ่งสมอ หมู่ 1 บ้านทุ่งสมอ ต. ดงมูลเหล็ก อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 12 ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ถูกต้อง 5.00
5 อบต.เข็กน้อย บ่อขยะอบต.เข็กน้อย หมู่ 8 บ้านชัยชนะต. ดงมูลเหล็ก อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 4 ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ถูกต้อง 10.00
6 ทต.วังชมภู บ่อขยะทต.วังชมภู หมู่ 11 บ้านหลุมต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 13-2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.10
7 อบต.บ้านเนิน บ่อขยะอบต.บ้านเนิน หมู่ 4 บ้านโจ๊ะโหวะต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
8 อบต.ศรีมงคล บ่อขยะอบต.ศรีมงคล หมู่ 2 บ้านพนมเพชร ต. ดงมูลเหล็ก อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
9 อบต.ท่าอิบุญ บ่อขยะหจก.ณภัทรเพื่อนเกษตร หมู่ 1 ต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 33.00
10 อบต.ศิลา บ่อขยะอบต.ศิลา หมู่ 6 บ้านศิลา ต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
11 ทต.ท้ายดง บ่อขยะทต.ท้ายดง หมู่ 2 บ้านวังกระดาษต. ดงมูลเหล็ก อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
12 อบต.สักหลง บ่อขยะอบต.สักหลง หมู่ 6 บ้านห้วยโป่งต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
13 อบต.น้ำหนาว บ่อขยะอบต.น้ำหนาว หมู่ 3 บ้านทรัพย์สว่าง ต. ดงมูลเหล็ก อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
14 ทต.สว่างวัฒนา บ่อขยะทต.สว่างวัฒนา หมู่ 12 บ้านใหม่สาริกา ต. ดงมูลเหล็ก อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
15 อบต.บึงกระจับ บ่อขยะอบต.บึงกระจับ หมู่ 5 บ้านบึงกระจับ ต. ดงมูลเหล็ก อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
16 อบต.ห้วยไร่ บ่อขยะอบต.ห้วยไร่ ต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
17 อบต.ศรีเทพ บ่อขยะอบต.ศรีเทพ หมู่ 15 บ้านนาตะกรุดต. ดงมูลเหล็ก อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 4-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
18 อบต.โคกปรง บ่อขยะอบต.โคกปรง หมู่ 1 บ้านโคกปรงต. ดงมูลเหล็ก อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
19 อบต.ท่าอิบุญ บ่อขยะอบต.ท่าอิบุญ หมู่ 1 ต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 17 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
20 อบต.วังกวาง บ่อขยะอบต.วังกวาง ต. ดงมูลเหล็ก อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
21 อบต.ดงขุย บ่อขยะอบต.ดงขุย หมู่ 4 บ้านร่วมใจพัฒนาต. ดงมูลเหล็ก อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 2.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.40
22 อบต.คลองกระจัง บ่อขยะอบต.คลองกระจัง (หมู่ 10) หมู่ 10 ต. ดงมูลเหล็ก อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 0-6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
23 ทต.หล่มเก่า บ่อขยะทต.หล่มเก่า หมู่ 5 บ้านหล่มเก่าต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
24 อบต.ซับสมอทอด บ่อขยะทต.ซับสมอทอด หมู่ 2 บ้านโคกตายอ ต. ดงมูลเหล็ก อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
25 ทต.นางั่ว บ่อขยะทต.นางั่ว หมู่ 13 บ้านนางั่วพัฒนาต. ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
26 อบต.นาแซง บ่อขยะอบต.นาแซง หมู่ 1 บ้านนาแคต. ดงมูลเหล็ก จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
27 อบต.วังพิกุล บ่อขยะอบต.วังพิกุล หมู่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ ต. ดงมูลเหล็ก อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
28 ทม.หล่มสัก บ่อขยะทม.หล่มสัก หมู่ 4 บ้านหนองสว่าง ต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
29 อบต.วังบาล บ่อขยะอบต.วังบาล หมู่ 12 หมู่ 12 บ้านขี้นาคต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 62 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 14.00
30 อบต.หนองแจง บ่อขยะอบต.หนองแจง หมู่ 7 บ้านถนนโค้ง ต. ดงมูลเหล็ก อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 21 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
31 ทต.พุเตย บ่อขยะทต.พุเตย หมู่ 8 บ้านลำนารายณ์ต. ดงมูลเหล็ก อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
32 อบต.หล่มเก่า บ่อขยะอบต.หล่มเก่า หมู่ 5 บ้านหล่มเก่าต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
33 ทต.วังโป่ง บ่อขยะทต.วังโป่ง หมู่ 4 บ้านเนินมะค่าต. ดงมูลเหล็ก อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
34 ทม.วิเชียรบุรี บ่อขยะทม.วิเชียรบุรี ต. ดงมูลเหล็ก อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 19.50
35 ทต.โคกสะอาด บ่อขยะทต.โคกสะอาด หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต. ดงมูลเหล็ก อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
36 อบต.พุขาม บ่อขยะอบต.พุขาม หมู่ 3 บ้านถนนโค้ง ต. ดงมูลเหล็ก อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
37 อบต.บ้านติ้ว บ่อขยะอบต.บ้านติ้ว หมู่ 9 ต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 100 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
38 ทต.นาเฉลียง บ่อขยะทต.นาเฉลียง หมู่ 9 บ้านโคกสว่าง ต. ดงมูลเหล็ก อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
39 อบต.วังหิน บ่อขยะอบต.วังหิน หมู่ 11 ต. ดงมูลเหล็ก อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
40 อบต.ตาดกลอย บ่อขยะอบต.ตาดกลอย หมู่ 2 ต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
41 อบต.ตะกุดไร บ่อขยะอบต.ตะกุดไร หมู่ 7 บ้านโปร่งนกแก้วต. ดงมูลเหล็ก อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 49 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
42 อบต.นาซำ บ่อขยะอบต.นาซำ หมู่ 6 บ้านนาซำต. ดงมูลเหล็ก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
43 อบต.กันจุ บ่อขยะอบต.กันจุ หมู่ 16 บ้านดงก้านตาลต. ดงมูลเหล็ก อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 16-2-99 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
44 ทต.บ้านโภชน์ บ่อขยะทต.บ้านโภชน์ หมู่ 1 บ้านโภชน์ต. ดงมูลเหล็ก อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 10 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.50
45 อบต.ท่าแดง บ่อขยะอบต.ท่าแดง หมู่ 11 บ้านหนองม่วงต. ดงมูลเหล็ก อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 40 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.00
46 ทต.เฉลียงทอง บ่อขยะทต.เฉลียงทอง หมู่ 9 บ้านโคกสว่างต. ดงมูลเหล็ก อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 13 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.00
47 อบต.วังโบสถ์ บ่อขยะอบต.วังโบสถ์ หมู่ 8 บ้านอีสานสามัคคีต. ดงมูลเหล็ก อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ - เพชรบูรณ์ 5 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.50