จังหวัด นครปฐม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-340-003-4 โทรสาร 034-340-003

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.766743 y : 100.058828

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,169.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 116

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 5 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 91 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 9 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 5 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 บ่อขยะบ.ลำเลียงชัย (พ.ท อบต.ทุ่งควายกิน) 292/1 ต.ทุ่งควายหาย ถนน มาลัยแมน-พระแท่นต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม - นครปฐม N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.00
2 อบต.สระสี่มุม บ่อขยะกลุ่ม 79 หมู่ 7 ตำบลสระสี่มุมต. บางแขม อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม - นครปฐม N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7,000.00
3 ทต.สามง่าม บ่อขยะทต.สามง่าม หมู่ 12 บ้านดอนมะเกลือ ต.สามง่ามต. บางแขม อ. ดอนตูม จ. นครปฐม - นครปฐม 29 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 45.00
4 อบต.ศีรษะทอง บ่อขยะบ.ทิพยวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เขต อบต.ลำพญา) หมู่ 3 72/2 ต.ศรีษะทองต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม - นครปฐม N/A สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 555.25
5 อบต.หนองงูเหลือม บ่อขยะอบต.หนองงูเหลือม ม.7 หมู่ 7 บ้านตลาดใหม่หนองงูเห ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม - นครปฐม 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
6 ทต.ดอนยายหอม บ่อขยะทต.ดอนยายหอม หมู่ 5 บ้านตอนยายหอม ต.ดอนยายหอม ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม - นครปฐม 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
7 ทต.ห้วยพลู บ่อขยะทต.ห้วยพลู หมู่ 3 ต.ดอนแฝก ต. หนองงูเหลือม อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม - นครปฐม 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 23.00
8 ทต.บางหลวง บ่อขยะทต.บางหลวง หมู่ 10 ต.บางหลวง ต. หนองงูเหลือม อ. บางเลน จ. นครปฐม - นครปฐม 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.20
9 ทน.นครปฐม บ่อขยะทน.นครปฐม หมู่ 9 บ้านคลองมะเกลือ ต.ตาก้อง ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม - นครปฐม 290 การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 347.00