จังหวัด เพชรบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราชวิถี ต. เวียงคอย อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425-573 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.11049 y : 99.946294

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

6225.14 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 85

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 69 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

14 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 16 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 14 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ชะอำ บ่อขยะทม.ชะอำ บ้านเขาโป่ง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 เพชรบุรี 118 ไร่ 33 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 100
2 ทต.เขาย้อย บ่อขยะทต.เขาย้อย บ้านไร่เจ๊ก ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 เพชรบุรี 18.2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 40
3 อบต.หนองชุมพล บ่อขยะอบต.หนองชุมพล บ้านชัดหลังเต่า ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 เพชรบุรี 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10
4 ทต.หนองจอก บ่อขยะทต.หนองจอก บ้านหนองจิก ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 เพชรบุรี 4.7 ไร่ 3 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
5 ทต.บ้านแหลม บ่อขยะทต.บ้านแหลม บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 เพชรบุรี 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 9
6 อบต.ท่าตะคร้อ บ่อขยะอบต.ท่าตะคร้อ บ้านท่าตะคร้อเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 เพชรบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
7 อบต.หนองหญ้าปล้อง บ่อขยะอบต.หนองหญ้าปล้อง บ้านโคกวัด ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 เพชรบุรี 10 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.5
8 อบต.แก่งกระจาน บ่อขยะอบต.แก่งกระจาน บ้านเขากลิ้ง ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 เพชรบุรี 8 ไร่ 2 งาน การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 10
9 บ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด บ่อขยะบ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด 140 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 เพชรบุรี 40 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 186
10 บ.อังรุ่งโรจน์ จำกัด (อบต.เขาย้อย) บ่อขยะบ.อังรุ่งโรจน์ จำกัด (อบต.เขาย้อย) ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 เพชรบุรี 160 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 80