จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน ราชดำเนิน ต. ในเมือง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

9,942.50 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 23
มี อปท. จำนวน 185

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 50 แห่ง
อบต. 130 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

23 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 26 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 23 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ปากพนัง บ่อขยะทม.ปากพนัง หมู่ 3 บ้านเนินสำโรงต. ในเมือง อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 28 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 32.69
2 ทม.ทุ่งสง บ่อขยะทม.ทุ่งสง ต.ปากแพรกต. ในเมือง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 1 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 20.00
3 ทต.ปากน้ำฉวาง บ่อขยะทต.ปากน้ำฉวาง หมู่ 8 บ้านทุ่งคาดต. ในเมือง อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 5 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 33.69
4 อบต.กรุงหยัน บ่อขยะอบต.กรุงหยัน หมู่ 2 บ้านกรุงหยันต. ในเมือง อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.10
5 อบต.ควนทอง บ่อขยะอบต.ควนทอง หมู่ 14 บ้านป่าตาลต. ในเมือง อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
6 ทต.ชะอวด บ่อขยะทต.ชะอวด หมู่ 5 บ้านบนเนินต. ในเมือง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
7 อบต.ขอนหาด บ่อขยะอบต.ขอนหาด หมู่ 4 บ้านตรอกแคต. ในเมือง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
8 อบต.ควนกรด บ่อขยะอบต.ควนกรด หมู่ 9 บ้านหนองหอยต. ในเมือง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 28.20
9 อบต.เชียรเขา บ่อขยะอบต.เชียรเขา หมู่ 9 บ้านสระไคร ต. ในเมือง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
10 ทต.นาบอน บ่อขยะทต.นาบอน หมู่ 6 บ้านลำสาวต. ในเมือง อ. นาบอน จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.20
11 ทต.ควนกลาง บ่อขยะทต.ควนกลาง หมู่ 6 บ้านชายทุ่งต. ในเมือง อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.45
12 ทต.เขาชุมทอง บ่อขยะทต.เขาชุมทอง หมู่ 4 บ้านควนเกยต. ในเมือง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
13 ทต.หินตก บ่อขยะทต.หินตก หมู่ 4 บ้านห้วยโหยงต. ในเมือง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
14 อบต.บ้านลำนาว บ่อขยะอบต.บ้านลำนาว ต. ในเมือง อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
15 ทต.หัวไทร บ่อขยะ เอกชน ทต.หัวไทร หมู่ 10 บ้านคลองขุดต. ในเมือง อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 37 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 19.00
16 อบต.เกาะขันธ์ บ่อขยะอบต.เกาะขันธ์ หมู่ 9 บ้านเกาะร้างต. ในเมือง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.60
17 ทต.ท่ายาง บ่อขยะทต.ท่ายาง หมู่ 2 บ้านท่ายาง ต.ท่ายางต. ในเมือง อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 20.00
18 อบต.นางหลง บ่อขยะอบต.นางหลง หมู่ 6 บ้านโคกแซะต. ในเมือง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 37 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.60
19 อบต.นางหลง บ่อขยะ นายสุทิน วิสุทธยะรัตน์ หมู่ 12 บ้านต้นอ้ายต. ในเมือง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 32.60
20 ทต.พิปูน บ่อขยะทต.พิปูน หมู่ 2 บ้านในไร่ต. ในเมือง อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
21 ทต.กะทูน บ่อขยะทต.กะทูน หมู่ 8 บ้านห้วยช่องต. ในเมือง อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.30
22 ทต.ร่อนพิบูลย์ บ่อขยะทต.ร่อนพิบูลย์ หมู่ 12 บ้านท้ายเรือต. ในเมือง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 38 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
23 ทน.นครศรีธรรมราช บ่อขยะทน.นครศรีธรรมราช หมู่ 2 บ้านทุ่งท่าลาดต. ในเมือง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 160 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 244.09
24 อบต.ถ้ำพรรณรา บ่อขยะอบต.ถ้ำพรรณรา หมู่ 9 บ้านถ้ำทองต. ในเมือง อ. ถ้ำพรรณรา จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
25 ทต.อ่าวขนอม บ่อขยะทต.อ่าวขนอม หมู่ 14 บ้านป่าตาลต. ในเมือง อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 14 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 5.00
26 ทต.อ่าวขนอม บ่อขยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรพลเดช รีไซเคิล หมู่ 12 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์ ต. ในเมือง อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช 1 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00