จังหวัด กระบี่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน อุตรกิจ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611-114 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557)

4,708.51 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 62

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 12 แห่ง
อบต. 48 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

23 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 23 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 23 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.เกาะลันตาใหญ่ บ่อขยะอบต.เกาะลันตาใหญ่ New หมู่ 3 - ต. ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ - กระบี่ 3.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
2 ทต.คลองท่อมใต้ บ่อขยะทต.คลองท่อมใต้ หมู่ 2 ต. ศาลาด่าน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ - กระบี่ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.72
3 อบต.นาเหนือ บ่อขยะอบต.นาเหนือ หมู่ 4 บ้านบางไทร ต. ศาลาด่าน อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ - กระบี่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
4 ทต.ทรายขาว บ่อขยะทต.ทรายขาว หมู่ 2 ต. ศาลาด่าน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ - กระบี่ 2.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
5 อบต.คลองท่อมเหนือ บ่อขยะอบต.คลองท่อมเหนือ หมู่ 4 ต. ศาลาด่าน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ - กระบี่ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
6 ทต.อ่าวลึกใต้ บ่อขยะทต.อ่าวลึกใต้ หมู่ 4 ต. ศาลาด่าน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ - กระบี่ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.57
7 ทต.เขาพนม บ่อขยะทต.เขาพนม หมู่ 5 ต. ศาลาด่าน อ. เขาพนม จ. กระบี่ - กระบี่ 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
8 อบต.คลองยาง บ่อขยะอบต.คลองยาง หมู่ 2 บ้านคลองยาง ต. ศาลาด่าน อ. เขาพนม จ. กระบี่ - กระบี่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
9 อบต.บ้านกลาง บ่อขยะอบต.บ้านกลาง หมู่ 1 บ้านเขางาม ต. ศาลาด่าน อ. เขาพนม จ. กระบี่ - กระบี่ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.30
10 อบต.ตลิ่งชัน บ่อขยะอบต.ตลิ่งชัน หมู่ 4 ต. ศาลาด่าน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ - กระบี่ 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 ทต.ลำทับ บ่อขยะทต.ลำทับ หมู่ 3 ต. ศาลาด่าน อ. ลำทับ จ. กระบี่ - กระบี่ 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.50
12 อบต.เขาดิน บ่อขยะอบต.เขาดิน หมู่ 2 ต. ศาลาด่าน อ. เขาพนม จ. กระบี่ - กระบี่ 2.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
13 ทต.คลองพน บ่อขยะทต.คลองพน หมู่ 4 ถนน เทศบาล ต. ศาลาด่าน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ - กระบี่ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
14 อบต.คลองท่อมใต้ บ่อขยะอบต.คลองท่อมใต้ หมู่ 9 ต. ศาลาด่าน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ - กระบี่ 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
15 ทต.เกาะลันตาใหญ่ บ่อขยะทต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 2 ต. ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ - กระบี่ 1.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
16 อบต.พรุดินนา บ่อขยะอบต.พรุดินนา หมู่ 6 ต. ศาลาด่าน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ - กระบี่ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
17 ทต.แหลมสัก บ่อขยะทต.แหลมสัก หมู่ 3 ต. ศาลาด่าน อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ - กระบี่ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
18 อบต.ศาลาด่าน บ่อขยะอบต.ศาลาด่าน หมู่ 3 ต. ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ - กระบี่ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 20.00
19 อบต.เกาะกลาง บ่อขยะอบต.เกาะกลาง หมู่ 1 ต. ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ - กระบี่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
20 อบต.อ่าวลึกใต้ บ่อขยะอบต.อ่าวลึกใต้ หมู่ 6 ต. ศาลาด่าน อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ - กระบี่ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
21 อบต.บ้านกลาง บ่อขยะอบต.คลองขนาน หมู่ 9 ต. ศาลาด่าน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ - กระบี่ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
22 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ ต. ศาลาด่าน อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ - กระบี่ 251 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 172.73
23 อบต.หน้าเขา บ่อขยะอบต.หน้าเขา หมู่ 6 ต. ศาลาด่าน อ. เขาพนม จ. กระบี่ - กระบี่ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00