จังหวัด ระนอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

999 ถนน เพชรเกษม ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

- ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน
มี อปท. จำนวน 31

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 10 แห่ง
อบต. 18 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

13 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 13 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 13 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.บางนอน บ่อขยะทต.บางนอน หมู่ 1 บ้านห้วยค้างคาวต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง - ระนอง 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 13.67
2 ทต.กะเปอร์ บ่อขยะทต.กะเปอร์ หมู่ 3 บ้านบางลำพูต. บางริ้น อ. กะเปอร์ จ. ระนอง - ระนอง 26 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.50
3 ทต.กำพวน บ่อขยะทต.กำพวน หมู่ 3 บ้านพื้นที่ต. บางริ้น อ. สุขสำราญ จ. ระนอง - ระนอง 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.62
4 อบต.บางแก้ว บ่อขยะอบต.บางแก้ว หมู่ 4 บ้านเขาฝาชี ต. บางริ้น อ. ละอุ่น จ. ระนอง - ระนอง 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
5 อบต.มะมุ บ่อขยะอบต.มะมุ หมู่ 7 บ้านปากสวะ ต. บางริ้น อ. กระบุรี จ. ระนอง - ระนอง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
6 ทต.หงาว บ่อขยะทต.หงาว หมู่ 1 ชุมชนสองฝั่งคลองต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง - ระนอง 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
7 ทต.ราชกรูด บ่อขยะทต.ราชกรูด หมู่ 3 ต.ราชกรูด ซอย ข้างเทต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง - ระนอง 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
8 ทต.น้ำจืด บ่อขยะทต.น้ำจืด หมู่ 8 บ้านบกกรายต. บางริ้น อ. กระบุรี จ. ระนอง - ระนอง 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
9 ทต.ละอุ่น บ่อขยะทต.ละอุ่น หมู่ 5 บ้านละอุ่นใต้ต. บางริ้น จ. ระนอง - ระนอง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
10 อบต.หาดส้มแป้น บ่อขยะอบต.หาดส้มแป้น หมู่ 1 บ้านทุ่งคาต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง - ระนอง 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.98
11 อบต.ปากจั่น บ่อขยะอบต.ปากจั่น หมู่ 4 บ้านปากจั่นต. บางริ้น อ. กระบุรี จ. ระนอง - ระนอง 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
12 อบต.นาคา บ่อขยะอบต.นาคา หมู่ 2 บ้านแปดร้อยต. บางริ้น อ. สุขสำราญ จ. ระนอง - ระนอง 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
13 ทต.ปากน้ำ บ่อขยะห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีเจ คอนสตรัคชั่น หมู่ 5 ต.ปากน้ำ ถนน ถ.เพชรเกษมต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง - ระนอง 4.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 77.30