จังหวัด ชุมพร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ท่ายาง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,009.85 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 79

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 51 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

14 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 15 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 14 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.หลังสวน บ่อขยะทม.หลังสวน หมู่ 14 ปากคลองรางต. ท่ายาง อ. หลังสวน จ. ชุมพร - ชุมพร 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 32.45
2 อบต.ปากน้ำ บ่อขยะอบต.ปากน้ำ หมู่ 6 บ้านในต. ท่ายาง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร - ชุมพร 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
3 ทต.มาบอำมฤต บ่อขยะทต.มาบอำมฤต หมู่ 7 บ้านม่วงแถวต. ท่ายาง อ. ปะทิว จ. ชุมพร - ชุมพร 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
4 อบต.ปากคลอง บ่อขยะอบต.ปากคลอง หมู่ 3 บ้านถ้ำธงต. ท่ายาง อ. ปะทิว จ. ชุมพร - ชุมพร 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
5 ทต.ละแม บ่อขยะทต.ละแม หมู่ 14 บ้านมาดยาวต. ท่ายาง อ. ละแม จ. ชุมพร - ชุมพร 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
6 อบต.เขาทะลุ บ่อขยะอบต.เขาทะลุ หมู่ 2 บ้านล่างต. ท่ายาง อ. สวี จ. ชุมพร - ชุมพร 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
7 อบต.บ้านนา บ่อขยะอบต.บ้านนา หมู่ 4 บ้านนาปรือต. ท่ายาง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร - ชุมพร 37 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
8 ทต.ปากตะโก บ่อขยะทต.ปากตะโก หมู่ 2 บ้านหนองไม้แก่นต. ท่ายาง อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร - ชุมพร 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
9 ทต.สะพลี บ่อขยะทต.สะพลี หมู่ 2 บ้านปากด่านต. ท่ายาง อ. ปะทิว จ. ชุมพร - ชุมพร 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
10 อบต.สะพลี บ่อขยะอบต.สะพลี หมู่ 2 บ้านปากด่านต. ท่ายาง อ. ปะทิว จ. ชุมพร - ชุมพร 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 อบต.ละแม บ่อขยะอบต.ละแม หมู่ 14 บ้านมาดยาวต. ท่ายาง อ. ละแม จ. ชุมพร - ชุมพร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.10
12 ทม.ชุมพร บ่อขยะทม.ชุมพร หมู่ 10 บ้านเขากล้วยต. ท่ายาง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร - ชุมพร 42 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 91.35
13 ทต.พะโต๊ะ บ่อขยะทต.พะโต๊ะ หมู่ 4 บ้านควนดอกไม้ต. ท่ายาง อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร - ชุมพร 1 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.50
14 อบต.เขาไชยราช บ่อขยะ อบต.เขาไชยราช หมู่ 1 บ้านเขาเลี้ยง ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ. ชุมพร 0 - ชุมพร N/A เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.20
15 อบต.ตะโก บ่อขยะอบต.ตะโก หมู่ 6 บ้านควนดิน อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร - ชุมพร 2 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.30