จังหวัด ชุมพร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ท่ายาง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,009.85 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 79

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
อบต. 51 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7154 ทม.ชุมพร / ชุมพร 33,631.00 37.00 1 37.00 36.00 1.00 - 34.00 - 2.00 - - - - - - - - - 3.00
7155 ทต.ปากน้ำชุมพร / ชุมพร 6,804.00 3.50 1 3.50 2.60 0.90 - 2.30 - 0.30 - - - - - - - - - 1.20
7156 อบต.ปากน้ำ / ชุมพร 6,934.00 10.00 1 10.00 8.00 2.00 - 7.00 - 1.00 - - - - - - - - - 3.00
7157 ทต.ท่ายาง / ชุมพร 10,179.00 4.80 1 4.80 4.40 0.40 - 3.90 - 0.50 - - - - - - - - - 0.90
7158 ทต.บางหมาก / ชุมพร 7,493.00 2.00 1 2.00 1.50 0.50 - 1.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.70
7159 อบต.นาทุ่ง / ชุมพร 3,156.00 1.60 1 1.60 1.50 0.10 - 1.40 - 0.10 - - - - - - - - - 0.20
7160 ทต.นาชะอัง / ชุมพร 6,781.00 2.60 1 2.60 2.30 0.30 - 2.10 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7161 อบต.ตากแดด / ชุมพร 6,407.00 2.00 1 2.00 1.90 0.10 - 1.80 - 0.10 - - - - - - - - - 0.20
7162 ทต.บางลึก / ชุมพร 8,694.00 2.40 1 2.40 2.30 0.10 - 2.10 - 0.20 - - - - - - - - - 0.30
7163 อบต.หาดพันไกร / ชุมพร 5,590.00 1.30 1 1.30 1.10 0.20 - 1.00 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
7164 ทต.วังไผ่ / ชุมพร 6,771.00 6.50 1 6.50 5.60 0.90 - 5.10 - 0.50 - - - - - - - - - 1.40
7165 อบต.วังไผ่ / ชุมพร 3,003.00 1.50 1 1.50 1.20 0.30 - 1.10 - 0.10 - - - - - - - - - 0.40
7166 ทต.วังใหม่ / ชุมพร 9,216.00 2.20 1 2.20 2.10 0.10 - 2.00 - 0.10 - - - - - - - - - 0.20
7167 อบต.บ้านนา / ชุมพร 9,200.00 2.00 1 2.00 1.95 0.05 - 1.90 - 0.05 - - - - - - - - - 0.10
7169 ทต.ขุนกระทิง / ชุมพร 4,145.00 2.70 1 2.70 2.30 0.40 - 2.10 - 0.20 - - - - - - - - - 0.60
7170 อบต.ทุ่งคา / ชุมพร 7,185.00 1.50 1 1.50 1.20 0.30 - 1.10 - 0.10 - - - - - - - - - 0.40
7171 อบต.วิสัยเหนือ / ชุมพร 6,372.00 5.80 - - - - - - - - - - - - - 1 5.80 4.30 1.50 4.30
7172 ทต.หาดทรายรี / ชุมพร 4,171.00 2.50 1 2.50 1.50 1.00 - 1.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.50
7173 อบต.ถ้ำสิงห์ / ชุมพร 3,444.00 3.13 - - - - - - - - - - - - - 1 3.13 2.00 1.13 2.00
7174 ทต.ท่าแซะ / ชุมพร 2,104.00 3.00 1 3.00 2.70 0.30 - 2.50 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7175 ทต.เนินสันติ / ชุมพร 1,878.00 2.10 1 2.10 1.90 0.20 - 1.80 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
7176 อบต.ท่าแซะ / ชุมพร 7,646.00 1.80 1 1.80 1.50 0.30 - 1.40 - 0.10 - - - - - - - - - 0.40
7177 อบต.คุริง / ชุมพร 3,667.00 3.34 - - - - - - - - - - - - - 1 3.34 2.50 0.84 2.50
7178 อบต.สลุย / ชุมพร 8,193.00 1.80 1 1.80 1.40 0.40 - 1.30 - 0.10 - - - - - - - - - 0.50
7179 อบต.นากระตาม / ชุมพร 5,138.00 4.68 - - - - - - - - - - - - - 1 4.68 3.50 1.18 3.50
7180 อบต.รับร่อ / ชุมพร 19,547.00 1.00 1 1.00 0.90 0.10 - 0.80 - 0.10 - - - - - - - - - 0.20
7181 อบต.ท่าข้าม / ชุมพร 7,140.00 1.90 1 1.90 1.60 0.30 - 1.50 - 0.10 - - - - - - - - - 0.40
7182 อบต.หงษ์เจริญ / ชุมพร 11,881.00 10.81 - - - - - - - - - - - - - 1 10.81 8.00 2.81 8.00
7183 อบต.หินแก้ว / ชุมพร 4,935.00 4.49 - - - - - - - - - - - - - 1 4.49 3.20 1.29 3.20
7184 อบต.ทรัพย์อนันต์ / ชุมพร 4,015.00 2.00 1 2.00 1.60 0.40 - 1.50 - 0.10 - - - - - - - - - 0.50
7185 อบต.สองพี่น้อง / ชุมพร 9,918.00 9.03 - - - - - - - - - - - - - 1 9.03 7.00 2.03 7.00
7186 ทต.ปะทิว / ชุมพร 1,443.00 2.10 1 2.10 1.80 0.30 - 1.60 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7187 ทต.บางสน / ชุมพร 3,443.00 3.51 - - - - - - - - - - - - - 1 3.51 2.60 0.91 2.60
7187 ทต.บางสน / ชุมพร - 0.40 - 0.40 0.40 - - 0.40 - - - - - - - - - - - -
7188 ทต.ทะเลทรัพย์ / ชุมพร 5,014.00 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 4.20 0.91 4.20
7189 ทต.สะพลี / ชุมพร 2,230.00 4.50 1 4.50 3.00 1.50 - 2.50 - 0.50 - - - - - - - - - 2.00
7190 อบต.สะพลี / ชุมพร 5,882.00 3.50 1 3.50 3.00 0.50 - 2.90 - 0.10 - - - - - - - - - 0.60
7191 ทต.ชุมโค / ชุมพร 11,206.00 1.20 1 1.20 1.00 0.20 - 0.90 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
7192 ทต.มาบอำมฤต / ชุมพร 3,936.00 4.50 1 4.50 3.00 1.50 - 2.00 - 1.00 - - - - - - - - - 2.50
7193 อบต.ดอนยาง / ชุมพร 5,869.00 5.34 - - - - - - - - - - - - - 1 5.34 4.50 0.84 4.50
7194 อบต.ปากคลอง / ชุมพร 4,425.00 2.20 1 2.20 2.00 0.20 - 1.90 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
7195 อบต.เขาไชยราช / ชุมพร 4,898.00 1.50 1 1.50 1.00 0.50 - 0.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.70
7196 ทม.หลังสวน / ชุมพร 11,117.00 29.00 1 29.00 21.00 8.00 - - 18.00 3.00 18.00 18.00 - - - - - - - 11.00
7197 อบต.ท่ามะพลา / ชุมพร 3,263.00 2.97 - - - - - - - - - - - - - 1 2.97 2.00 0.97 2.00
7198 อบต.นาขา / ชุมพร 8,456.00 7.69 - - - - - - - - - - - - - 1 7.69 5.05 2.64 5.05
7199 อบต.นาพญา / ชุมพร 5,289.00 4.81 - - - - - - - - - - - - - 1 4.81 3.55 1.26 3.55
7200 อบต.บ้านควน / ชุมพร 8,261.00 7.52 - - - - - - - - - - - - - 1 7.52 5.00 2.52 5.00
7201 อบต.บางมะพร้าว / ชุมพร 4,660.00 1.30 1 1.30 1.00 0.30 - - 0.80 0.20 0.80 0.80 - - - - - - - 0.50
7202 อบต.บางน้ำจืด / ชุมพร 5,128.00 4.67 - - - - - - - - - - - - - 1 4.67 3.00 1.67 3.00
7203 ทต.ปากน้ำหลังสวน / ชุมพร 6,710.00 7.00 1 7.00 5.00 2.00 - 4.00 - 1.00 - - - - - - - - - 3.00
7204 อบต.พ้อแดง / ชุมพร 2,071.00 1.88 - - - - - - - - - - - - - 1 1.88 1.00 0.88 1.00
7205 อบต.แหลมทราย / ชุมพร 3,081.00 2.80 - - - - - - - - - - - - - 1 2.80 2.00 0.80 2.00
7206 ทต.วังตะกอ / ชุมพร 8,751.00 5.00 1 5.00 3.30 1.70 - 2.30 - 1.00 - - - - - - - - - 2.70
7207 อบต.หาดยาย / ชุมพร 6,855.00 6.24 - - - - - - - - - - - - - 1 6.24 4.55 1.69 4.55
7208 ทต.ละแม / ชุมพร 2,932.00 2.00 1 2.00 1.70 0.30 - 1.50 - 0.20 - - - - - - - - - 0.50
7209 อบต.ละแม / ชุมพร 11,595.00 6.00 1 6.00 4.50 1.50 - 4.00 - 0.50 - - - - - - - - - 2.00
7210 อบต.ทุ่งหลวง / ชุมพร 5,136.00 1.50 1 1.50 1.00 0.50 - - 0.80 0.20 0.80 0.80 - - - - - - - 0.70
7211 อบต.สวนแตง / ชุมพร 4,510.00 0.70 1 0.70 0.50 0.20 - 0.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.40
7212 อบต.ทุ่งคาวัด / ชุมพร 5,403.00 4.92 - - - - - - - - - - - - - 1 4.92 3.10 1.82 3.10
7213 ทต.พะโต๊ะ / ชุมพร 1,556.00 2.50 1 2.50 1.50 1.00 - 1.00 - 0.50 - - - - - - - - - 1.50
7214 อบต.พะโต๊ะ / ชุมพร 7,540.00 6.86 - - - - - - - - - - - - - 1 6.86 5.10 1.76 5.10
7215 อบต.ปากทรง / ชุมพร 5,225.00 4.75 - - - - - - - - - - - - - 1 4.75 3.60 1.15 3.60
7216 อบต.ปังหวาน / ชุมพร 5,385.00 4.90 - - - - - - - - - - - - - 1 4.90 3.50 1.40 3.50
7217 อบต.พระรักษ์ / ชุมพร 4,585.00 4.17 - - - - - - - - - - - - - 1 4.17 3.20 0.97 3.20
7218 ทต.นาโพธิ์ / ชุมพร 2,992.00 4.50 1 4.50 4.00 0.50 - - 3.80 0.20 3.80 3.80 - - - - - - - 0.70
7219 ทต.นาโพธิ์พัฒนา / ชุมพร 4,933.00 2.00 1 2.00 1.50 0.50 - 1.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.70
7220 อบต.ทุ่งระยะ / ชุมพร 7,190.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 5.20 1.34 5.20
7221 อบต.ท่าหิน / ชุมพร 4,646.00 4.23 - - - - - - - - - - - - - 1 4.23 3.49 0.74 3.49
7222 อบต.สวี / ชุมพร 4,583.00 4.50 1 4.50 4.00 0.50 - - 3.00 1.00 3.00 3.00 - - - - - - - 1.50
7223 อบต.ด่านสวี / ชุมพร 5,161.00 4.70 - - - - - - - - - - - - - 1 4.70 3.50 1.20 3.50
7224 อบต.ครน / ชุมพร 9,977.00 1.50 1 1.50 1.30 0.20 - 1.20 - 0.10 - - - - - - - - - 0.30
7225 อบต.วิสัยใต้ / ชุมพร 5,235.00 4.76 - - - - - - - - - - - - - 1 4.76 3.50 1.26 3.50
7226 อบต.นาสัก / ชุมพร 13,131.00 11.95 - - - - - - - - - - - - - 1 11.95 9.10 2.85 9.10
7227 อบต.เขาทะลุ / ชุมพร 7,362.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - 2.00 - 1.00 - - - - - - - - - 2.00
7228 อบต.เขาค่าย / ชุมพร 7,913.00 7.20 - - - - - - - - - - - - - 1 7.20 5.59 1.61 5.59
7229 ทต.ปากตะโก / ชุมพร 4,192.00 3.00 1 3.00 2.50 0.50 - 2.30 - 0.20 - - - - - - - - - 0.70
7230 ทต.ทุ่งตะไคร / ชุมพร 6,063.00 5.50 1 5.50 4.20 1.30 - 3.70 - 0.50 - - - - - - - - - 1.80
7231 อบต.ตะโก / ชุมพร 9,114.00 3.00 1 3.00 1.00 2.00 - 0.50 - 0.50 - - - - - - - - - 2.50
7232 อบต.ช่องไม้แก้ว / ชุมพร 6,065.00 5.52 - - - - - - - - - - - - - 1 5.52 3.30 2.22 3.30