จังหวัด สตูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สตูลชานิ ต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-711055 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 6.6928588 y : 100.0120388

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

68.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 42

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 34 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

7 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 9 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 7 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สตูล บ่อขยะทม.สตูล หมู่ 5 บ้านกาลายีตัน ต.เจ๊ะบิลังต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล - สตูล 48 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 38.17
2 ทต.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง หมู่ 8 ต.กำแพง ถนน ละงู-ฉลุงต. พิมาน อ. ละงู จ. สตูล - สตูล 77 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 37.00
3 อบต.ตำมะลัง บ่อขยะอบต.ตำมะลัง หมู่ 3 ต.ตำมะลังต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล - สตูล N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
4 อบต.ท่าแพ บ่อขยะอบต.ท่าแพ หมู่ 1 ถ.ฉลุง-ละงู ถนน ฉลุง-ละงูต. พิมาน อ. ท่าแพ จ. สตูล - สตูล 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.46
5 อบต.ทุ่งนุ้ย บ่อขยะอบต.ทุ่งนุ้ย หมู่ 11 ต.ทุ่งนุ้ยต. พิมาน อ. ควนกาหลง จ. สตูล - สตูล 8.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.40
6 ทต.คลองขุด บ่อขยะทต.คลองขุด หมู่ 2 ต.คลองขุดต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล - สตูล 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.60
7 อบต.ปูยู บ่อขยะอบต.ปูยู หมู่ 2 ต.ตำมะลังต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล - สตูล 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
8 ทต.ทุ่งหว้า บ่อขยะทต.ทุ่งหว้า หมู่ 8 ต.ทุ่งหว้าต. พิมาน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล - สตูล 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.57
9 อบต.ท่าเรือ บ่อขยะอบต.ท่าเรือ หมู่ 4 ต.ท่าเรือต. พิมาน อ. ท่าแพ จ. สตูล - สตูล 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00