จังหวัด

ศาลากลางจังหวัด


โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : y :

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. )

ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 0
มี อปท. จำนวน 0

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. )

เทศบาลนคร แห่ง
เทศบาลเมือง แห่ง
เทศบาลตำบล แห่ง
อบต. แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

7 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 9 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 7 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สตูล บ่อขยะทม.สตูล หมู่ 5 บ้านกาลายีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล จ. สตูล สตูล 48 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 38.17
2 ทต.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง หมู่ 8 ต.กำแพง ถนน ละงู-ฉลุง อ. ละงู จ. สตูล สตูล 77 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 37.00
3 อบต.ตำมะลัง บ่อขยะอบต.ตำมะลัง หมู่ 3 ต.ตำมะลัง อ. เมืองสตูล จ. สตูล สตูล N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
4 อบต.ท่าแพ บ่อขยะอบต.ท่าแพ หมู่ 1 ถ.ฉลุง-ละงู ถนน ฉลุง-ละงู อ. ท่าแพ จ. สตูล สตูล 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.46
5 อบต.ทุ่งนุ้ย บ่อขยะอบต.ทุ่งนุ้ย หมู่ 11 ต.ทุ่งนุ้ย อ. ควนกาหลง จ. สตูล สตูล 8.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.40
6 ทต.คลองขุด บ่อขยะทต.คลองขุด หมู่ 2 ต.คลองขุด อ. เมืองสตูล จ. สตูล สตูล 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.60
7 อบต.ปูยู บ่อขยะอบต.ปูยู หมู่ 2 ต.ตำมะลัง อ. เมืองสตูล จ. สตูล สตูล 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
8 ทต.ทุ่งหว้า บ่อขยะทต.ทุ่งหว้า หมู่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล สตูล 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.57
9 อบต.ท่าเรือ บ่อขยะอบต.ท่าเรือ หมู่ 4 ต.ท่าเรือ อ. ท่าแพ จ. สตูล สตูล 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00