จังหวัด สตูล

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สตูลชานิ ต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-711055 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 6.6928588 y : 100.0120388

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 41

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 34 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

11 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 13 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 11 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.ฉลุง บ่อขยะทต.ฉลุง หมู่ 6 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล สตูล 8 ไร่ ไม่ถูกต้อง
2 ทต.คลองขุด บ่อขยะทต.คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 สตูล 25 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 8.5
3 อบต.ควนโพธิ์ บ่อขยะอบต.ควนโพธิ์ หมู่ 2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล สตูล 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 อบต.ตำมะลัง บ่อขยะอบต.ตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 สตูล 1 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1
5 อบต.ปูยู บ่อขยะอบต.ปูยู ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 สตูล 0.5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
6 ทต.ทุ่งหว้า บ่อขยะทต.ทุ่งหว้า หมู่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ละงู จ.สตูล 91110 สตูล 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 อบต.ควนกาหลง บ่อขยะอบต.ควนกาหลง หมู่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 สตูล 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
8 อบต.ท่าแพ บ่อขยะอบต.ท่าแพ หมู่ 1 ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 สตูล 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 อบต.ท่าเรือ บ่อขยะอบต.ท่าเรือ หมู่ 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 สตูล 8 ไร่ ไม่ถูกต้อง
10 อบต.ทุ่งนุ้ย บ่อขยะอบต.ทุ่งนุ้ย หมู่ 11 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 สตูล 8.5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 อบต.ปากน้ำ บ่อขยะอบต.ปากน้ำ หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 สตูล 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
12 ทม.สตูล บ่อขยะทม.สตูล หมู่ที่ 5 บ้านกาลายีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล อ.เมืองสตูล 91000 สตูล 65 ไร่ 2 งาน 63 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 45
13 ทม.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง หมู่ 8 ถ.ละงู-ฉลุง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 สตูล 77 ไร่ 1 งาน การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 50