จังหวัด สตูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สตูลชานิ ต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-711055 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 6.6928588 y : 100.0120388

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

68.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 42

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 34 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
7375 ทม.สตูล / สตูล 23,764.00 27.33 1 27.33 16.46 10.87 - - 16.46 - 16.46 16.46 - - - - - - - 10.87
7376 ทต.คลองขุด / สตูล 5,409.00 5.52 1 5.52 2.50 3.02 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 3.02
7377 อบต.ควนขัน / สตูล 5,298.00 14.26 1 14.26 10.39 3.87 - - 10.39 - 10.39 10.39 - - - - - - - 3.87
7378 อบต.บ้านควน / สตูล 5,965.00 5.43 1 5.43 1.10 4.33 - - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 4.33
7379 ทต.ฉลุง / สตูล 19,423.00 19.81 1 19.81 9.60 10.21 - - 9.60 - 9.60 9.60 - - - - - - - 10.21
7380 อบต.ฉลุง / สตูล 14,575.00 13.26 1 13.26 4.00 9.26 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 9.26
7381 อบต.เกาะสาหร่าย / สตูล 6,580.00 5.99 1 5.99 1.04 4.95 - - 1.04 - 1.04 1.04 - - - - - - - 4.95
7382 อบต.ตันหยงโป / สตูล 7,471.00 6.75 1 6.75 1.02 5.73 - - 1.02 - 1.02 1.02 - - - - - - - 5.73
7383 ทต.เจ๊ะปิลัง / สตูล 4,987.00 5.50 1 5.50 5.37 0.13 - - 5.37 - 5.37 5.37 - - - - - - - 0.13
7384 อบต.เจ๊ะบิลัง / สตูล 6,594.00 6.00 1 6.00 1.21 4.79 - - 1.21 - 1.21 1.21 - - - - - - - 4.79
7385 อบต.ตำมะลัง / สตูล 6,117.00 5.57 1 5.57 0.73 4.84 - - 0.73 - 0.73 0.73 - - - - - - - 4.84
7386 อบต.ปูยู / สตูล 8,245.00 7.50 1 7.50 0.92 6.58 - - 0.92 - 0.92 0.92 - - - - - - - 6.58
7387 อบต.ควนโพธิ์ / สตูล 2,768.00 2.52 - - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 - - - 1 2.52 0.30 2.22 0.30
7388 อบต.เกตรี / สตูล 13,796.00 12.55 1 12.55 4.35 8.20 - - 4.35 - 4.35 4.35 - - - - - - - 8.20
7389 ทต.ควนโดน / สตูล 4,027.00 4.11 1 4.11 0.98 3.13 - - 0.98 - 0.98 0.98 - - - - - - - 3.13
7390 อบต.ควนโดน / สตูล 6,246.00 5.68 1 5.68 3.07 2.61 - - 3.07 - 3.07 3.07 - - - - - - - 2.61
7391 อบต.ควนสตอ / สตูล 11,188.00 10.18 1 10.18 2.31 7.87 - - 2.31 - 2.31 2.31 - - - - - - - 7.87
7392 อบต.ย่านซื่อ / สตูล 3,087.00 2.81 1 2.81 0.23 2.58 - - 0.23 - 0.23 0.23 - - - - - - - 2.58
7393 อบต.วังประจัน / สตูล 4,912.00 4.47 1 4.47 1.23 3.24 - 1.23 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.24
7394 อบต.ทุ่งนุ้ย / สตูล 7,320.00 6.66 1 6.66 0.73 5.88 0.05 - 0.73 - 0.73 0.73 - - - - - - - 5.88
7395 อบต.ควนกาหลง / สตูล 3,972.00 3.61 1 3.61 0.57 3.04 - - 0.57 - 0.57 0.57 - - - - - - - 3.04
7396 อบต.อุใดเจริญ / สตูล 9,372.00 8.53 1 8.53 0.09 8.19 0.25 - 0.09 - 0.09 0.09 - - - - - - - 8.19
7397 อบต.ท่าแพ / สตูล 10,315.00 9.39 1 9.39 4.46 4.93 - 4.46 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 4.93
7398 อบต.แป-ระ / สตูล 11,693.00 10.64 1 10.64 3.40 7.24 - 3.40 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 7.24
7399 อบต.สาคร / สตูล 2,330.00 2.12 - - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 - - - 1 2.12 - 2.12 0.00
7400 อบต.ท่าเรือ / สตูล 5,022.00 4.57 1 4.57 0.98 3.39 0.20 0.98 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.39
7401 ทต.กำแพง / สตูล 3,249.00 3.31 1 3.31 1.57 1.74 - 1.57 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 1.74
7402 อบต.กำแพง / สตูล 7,717.00 7.02 - - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 - - - 1 7.02 0.35 6.67 0.35
7403 อบต.ละงู / สตูล 10,497.00 9.55 - - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 - - - 1 9.55 0.00 9.55 0.00
7404 อบต.เขาขาว / สตูล 11,028.00 10.04 1 10.04 1.89 8.15 - - 1.89 - 1.89 1.89 - - - - - - - 8.15
7405 อบต.ปากน้ำ / สตูล 4,476.00 4.07 1 4.07 0.66 3.41 - - 0.66 - 0.66 0.66 - - - - - - - 3.41
7406 อบต.น้ำผุด / สตูล 10,913.00 9.93 1 9.93 4.00 4.93 1.00 - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 4.93
7407 อบต.แหลมสน / สตูล 3,096.00 2.82 1 2.82 0.13 2.69 - 0.13 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 2.69
7408 ทต.ทุ่งหว้า / สตูล 2,354.00 2.40 1 2.40 1.94 0.46 - - 1.94 - 1.94 1.94 - - - - - - - 0.46
7409 อบต.ทุ่งหว้า / สตูล 22,898.00 20.84 1 20.84 5.07 15.77 - - 5.07 - 5.07 5.07 - - - - - - - 15.77
7410 อบต.ป่าแก่บ่อหิน / สตูล 7,932.00 7.22 1 7.22 5.18 2.04 - - 5.18 - 5.18 5.18 - - - - - - - 2.04
7411 อบต.นาทอน / สตูล 3,023.00 2.75 1 2.75 0.73 2.02 - - 0.73 - 0.73 0.73 - - - - - - - 2.02
7412 อบต.ขอนคลาน / สตูล 6,065.00 5.52 1 5.52 0.40 3.22 1.90 0.40 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.22
7413 อบต.ทุ่งบุหลัง / สตูล 3,681.00 3.35 1 3.35 0.44 2.91 - - 0.44 - 0.44 0.44 - - - - - - - 2.91
7414 อบต.ปาล์มพัฒนา / สตูล 8,587.00 7.81 1 7.81 0.11 5.70 2.00 - 0.11 - 0.11 0.11 - - - - - - - 5.70
7415 อบต.นิคมพัฒนา / สตูล 3,762.00 3.42 - - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 - - - 1 3.42 0.00 3.42 0.00