ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปีปี 2562


28.71 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2562

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 28.71 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 9.81 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 12.52 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง 6.38 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่ 409 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 6 แห่ง
 • MBT 9 แห่ง
 • RDF 11 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 90 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 6 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน) 282 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 2,257 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 7 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 72 แห่ง
 • การเทกอง 2,123 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 55 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 25 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2562

ลำดับ จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ไประโยชน์
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)
1 กระบี่ 199,107.50 60,914.85 0.00 138,192.65
2 กรุงเทพมหานคร 4,957,970.20 1,105,942.70 3,852,027.50 0.00
3 กาญจนบุรี 326,474.25 220,952.75 58,713.90 46,807.60
4 กาฬสินธุ์ 359,671.00 220,887.05 38,095.05 100,688.90
5 กำแพงเพชร 151,617.35 49,289.60 57,772.20 44,555.55
6 ขอนแก่น 683,677.85 338,497.35 178,558.00 166,622.50
7 จันทบุรี 207,816.40 64,802.10 85,709.30 57,305.00
8 ฉะเชิงเทรา 267,596.10 49,147.57 3,215.65 215,232.88
9 ชลบุรี 1,054,006.85 250,404.60 559,099.70 244,502.55
10 ชัยนาท 119,004.60 76,113.45 26,885.90 16,005.25
11 ชัยภูมิ 393,287.50 263,763.60 45,205.25 84,318.65
12 ชุมพร 194,369.80 148,197.30 11,844.25 34,328.25
13 ตรัง 240,556.90 146,062.05 10,139.70 84,355.15
14 ตราด 94,352.50 31,280.50 39,277.65 23,794.35
15 ตาก 228,464.45 50,023.25 122,340.70 56,100.50
16 นครนายก 107,335.55 38,043.95 7,701.50 61,590.10
17 นครปฐม 398,955.95 125,195.00 200,118.55 73,642.40
18 นครพนม 248,597.85 184,668.10 8,493.55 55,436.20
19 นครราชสีมา 916,606.25 470,364.55 60,071.70 386,170.00
20 นครศรีธรรมราช 590,219.60 441,544.15 15,472.35 133,203.10
21 นครสวรรค์ 275,972.85 80,515.35 138,159.80 57,297.70
22 นนทบุรี 728,277.20 251,554.35 476,722.85 -0.00
23 นราธิวาส 271,023.45 117,307.35 35,010.80 118,705.30
24 น่าน 172,429.65 121,296.80 21,458.35 29,674.50
25 บึงกาฬ 146,970.90 113,642.75 15,884.80 17,443.35
26 บุรีรัมย์ 576,557.65 277,071.50 65,386.10 234,100.05
27 ปทุมธานี 605,253.95 174,740.10 121,665.45 308,848.40
28 ประจวบคีรีขันธ์ 229,296.65 82,165.15 1,080.40 146,051.10
29 ปราจีนบุรี 187,693.95 101,061.20 0.00 86,632.75
30 ปัตตานี 248,174.45 113,938.40 27,594.00 106,642.05
31 พระนครศรีอยุธยา 399,722.45 193,293.05 162,297.25 44,132.15
32 พะเยา 175,977.45 121,563.25 27,411.50 27,002.70
33 พังงา 112,197.35 45,179.70 16,669.55 50,348.10
34 พัทลุง 189,595.60 139,426.35 24,637.50 25,531.75
35 พิจิตร 182,204.35 53,625.80 45,172.40 83,406.15
36 พิษณุโลก 322,422.75 201,604.10 88,800.85 32,017.80
37 ภูเก็ต 391,520.90 39,149.90 352,371.00 -0.00
38 มหาสารคาม 332,080.65 223,095.30 0.00 108,985.35
39 มุกดาหาร 122,143.60 101,046.60 0.00 21,097.00
40 ยะลา 198,454.15 107,977.95 60,571.75 29,904.45
41 ยโสธร 187,266.90 138,101.40 18,593.10 30,572.40
42 ร้อยเอ็ด 464,517.25 270,121.90 37,938.10 156,457.25
43 ระนอง 69,185.75 41,139.15 0.00 28,046.60
44 ระยอง 353,962.40 52,852.00 297,788.90 3,321.50
45 ราชบุรี 313,451.05 122,154.55 130,972.95 60,323.55
46 ลพบุรี 417,162.15 115,763.40 11,661.75 289,737.00
47 ลำปาง 285,371.60 154,854.90 102,170.80 28,345.90
48 ลำพูน 84,212.80 33,645.70 26,323.80 24,243.30
49 ศรีสะเกษ 500,601.15 387,389.10 59,830.80 53,381.25
50 สกลนคร 413,125.25 337,541.05 42,905.75 32,678.45
51 สงขลา 601,403.20 210,834.95 238,308.50 152,259.75
52 สตูล 112,598.85 65,959.15 31,473.95 15,165.75
53 สมุทรปราการ 862,217.60 184,865.20 134,739.75 542,612.65
54 สมุทรสงคราม 68,284.20 22,688.40 44,938.80 657.00
55 สมุทรสาคร 346,903.30 237,374.10 109,408.75 120.45
56 สระบุรี 263,464.30 92,571.30 101,024.70 69,868.30
57 สระแก้ว 259,051.45 145,602.15 6,022.50 107,426.80
58 สิงห์บุรี 87,928.50 43,132.05 25,378.45 19,418.00
59 สุพรรณบุรี 294,492.95 218,675.15 20,440.00 55,377.80
60 สุราษฎร์ธานี 506,130.90 280,374.75 94,042.25 131,713.90
61 สุรินทร์ 484,172.50 281,696.05 33,295.30 169,181.15
62 สุโขทัย 209,488.10 145,361.25 39,485.70 24,641.15
63 หนองคาย 183,996.50 99,469.80 55,636.95 28,889.75
64 หนองบัวลำภู 181,277.25 115,299.85 26,831.15 39,146.25
65 อ่างทอง 102,521.20 49,771.40 49,461.15 3,288.65
66 อำนาจเจริญ 132,089.85 96,440.30 18,297.45 17,352.10
67 อุดรธานี 596,512.20 350,608.05 129,575.00 116,329.15
68 อุตรดิตถ์ 159,713.05 97,805.40 24,601.00 37,306.65
69 อุทัยธานี 104,225.75 17,290.05 35,321.05 51,614.65
70 อุบลราชธานี 657,244.55 443,248.70 123,658.35 90,337.50
71 เชียงราย 216,236.95 56,684.50 70,766.20 88,786.25
72 เชียงใหม่ 601,468.90 125,950.55 439,485.55 36,032.80
73 เพชรบุรี 177,587.10 89,925.05 42,639.30 45,022.75
74 เพชรบูรณ์ 346,969.00 180,810.05 40,518.65 125,640.30
75 เลย 241,911.05 131,856.25 7,446.00 102,608.80
76 แพร่ 154,916.95 70,255.20 75,430.90 9,230.85
77 แม่ฮ่องสอน 61,893.05 16,235.20 3,452.90 42,204.95