ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2566


ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2566

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่0 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 0 แห่ง
 • MBT 0 แห่ง
 • RDF 0 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 0 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)0 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 0 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 0 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2566

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
กระบี่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กาญจนบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กำแพงเพชร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ขอนแก่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จันทบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชลบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชัยนาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชัยภูมิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ชุมพร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ตรัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ตราด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ตาก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นครนายก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นครปฐม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นครพนม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นครราชสีมา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นครสวรรค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นนทบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
นราธิวาส 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
น่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
บึงกาฬ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ปทุมธานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ปัตตานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พะเยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พังงา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พัทลุง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พิจิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
พิษณุโลก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภูเก็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มหาสารคาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มุกดาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ยะลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ยโสธร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ระนอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ระยอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ราชบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ลพบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ลำปาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ลำพูน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สกลนคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สงขลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สตูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุทรปราการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สมุทรสาคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สระบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สระแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สิงห์บุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สุรินทร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สุโขทัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หนองคาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุดรธานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุทัยธานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อุบลราชธานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
อ่างทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เลย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
แพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00