ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด สตูล

จังหวัด


  

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปีปี 2562


0.11 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2562

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 0.11 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 0.04 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 0.03 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 0.07 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง 0.00 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่ 778 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 43 แห่ง
 • MBT 28 แห่ง
 • RDF 35 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 672 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 2 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 82 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัด ปี 2562

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ไประโยชน์
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)
1 อบต.เกาะสาหร่าย 2,186.35 1,806.75 379.60 -0.00
2 อบต.ปากน้ำ 1,485.55 1,244.65 240.90 0.00
3 ทม.สตูล 9,125.00 3,285.00 5,840.00 0.00
4 อบต.ย่านซื่อ 1,025.65 941.70 83.95 0.00
5 อบต.ขอนคลาน 2,014.80 1,175.30 0.00 839.50
6 อบต.ทุ่งบุหลัง 1,222.75 1,062.15 160.60 -0.00
7 อบต.บ้านควน 1,981.95 1,580.45 401.50 -0.00
8 อบต.เขาขาว 3,664.60 2,974.75 689.85 0.00
9 อบต.เกตรี 4,580.75 2,993.00 1,587.75 0.00
10 ทต.ฉลุง 7,230.65 3,726.65 3,504.00 -0.00
11 อบต.ฉลุง 4,839.90 3,379.90 1,460.00 -0.00
12 อบต.แป-ระ 3,883.60 2,642.60 0.00 1,241.00
13 อบต.ตำมะลัง 2,033.05 1,766.60 266.45 0.00
14 อบต.ท่าเรือ 1,668.05 1,237.35 0.00 430.70
15 อบต.ควนสตอ 3,715.70 2,872.55 843.15 -0.00
16 อบต.ควนขัน 5,204.90 1,412.55 3,792.35 -0.00
17 อบต.ควนโพธิ์ 919.80 109.50 0.00 810.30
18 อบต.แหลมสน 1,032.95 985.50 0.00 47.45
19 ทต.ควนโดน 1,500.15 1,142.45 357.70 0.00
20 อบต.ควนโดน 2,073.20 952.65 1,120.55 -0.00
21 อบต.ท่าแพ 3,427.35 1,799.45 0.00 1,627.90
22 อบต.น้ำผุด 3,624.45 1,799.45 1,460.00 365.00
23 อบต.ป่าแก่บ่อหิน 2,635.30 744.60 1,890.70 0.00
24 อบต.นิคมพัฒนา 1,248.30 0.00 0.00 1,248.30
25 อบต.อุใดเจริญ 3,113.45 2,989.35 32.85 91.25
26 ทต.กำแพง 1,208.15 635.10 0.00 573.05
27 อบต.กำแพง 2,562.30 127.75 0.00 2,434.55
28 อบต.สาคร 773.80 0.00 0.00 773.80
29 อบต.ปูยู 2,737.50 2,401.70 335.80 0.00
30 อบต.นาทอน 1,003.75 737.30 266.45 0.00
31 อบต.ละงู 3,485.75 0.00 0.00 3,485.75
32 อบต.วังประจัน 1,631.55 1,182.60 0.00 448.95
33 อบต.ปาล์มพัฒนา 2,850.65 2,080.50 40.15 730.00
34 ทต.เจ๊ะปิลัง 2,007.50 47.45 1,960.05 0.00
35 อบต.เจ๊ะบิลัง 2,190.00 1,748.35 441.65 0.00
36 ทต.คลองขุด 2,014.80 1,102.30 912.50 0.00
37 อบต.ตันหยงโป 2,463.75 2,091.45 372.30 -0.00
38 อบต.ทุ่งนุ้ย 2,430.90 2,146.20 266.45 18.25
39 ทต.ทุ่งหว้า 876.00 167.90 708.10 0.00
40 อบต.ทุ่งหว้า 7,606.60 5,756.05 1,850.55 0.00
41 อบต.ควนกาหลง 1,317.65 1,109.60 208.05 -0.00