ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด สตูล

จังหวัด


  

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปีปี 2560


0.11 ล้านตัน


อัตราการเกิดขยะมูลฝอยปีปี 2560


0.94 กิโลกรัม/คน/วัน

ข้อมูลสรุปปี 2560

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 0.11 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 0.04 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 0.02 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 0.06 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง 0.01 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่ 769 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 36 แห่ง
 • MBT 27 แห่ง
 • RDF 34 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 672 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • การเทกอง 2 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 79 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัด ปี 2560

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ไประโยชน์
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)
1 อบต.เกาะสาหร่าย 1,755.65 76.65 1,679.00 0.00
2 ทม.สตูล 10,950.00 3,650.00 7,300.00 0.00
3 อบต.บ้านควน 3,595.25 2,901.75 693.50 0.00
4 อบต.เกตรี 2,160.80 1,722.80 438.00 0.00
5 ทต.ฉลุง 886.95 229.95 0.00 657.00
6 อบต.ฉลุง 3,620.80 2,525.80 1,095.00 0.00
7 อบต.ตำมะลัง 1,642.50 730.00 0.00 912.50
8 อบต.ควนขัน 2,449.15 2,084.15 365.00 0.00
9 อบต.ควนโพธิ์ 1,945.45 1,580.45 0.00 365.00
10 อบต.ปูยู 1,025.65 478.15 0.00 547.50
11 ทต.เจ๊ะปิลัง 1,825.00 1,277.50 547.50 0.00
12 อบต.เจ๊ะบิลัง 2,054.95 412.45 1,642.50 0.00
13 ทต.คลองขุด 7,300.00 3,650.00 0.00 3,650.00
14 อบต.ตันหยงโป 1,007.40 0.00 0.00 0.00
15 อบต.ปากน้ำ 3,584.30 2,854.30 0.00 730.00
16 อบต.เขาขาว 2,164.45 1,434.45 730.00 0.00
17 อบต.แหลมสน 1,226.40 0.00 0.00 0.00
18 อบต.น้ำผุด 3,076.95 521.95 2,555.00 0.00
19 ทต.กำแพง 1,868.80 43.80 1,825.00 0.00
20 อบต.กำแพง 4,515.05 3,785.05 0.00 730.00
21 อบต.ละงู 7,460.60 5,453.10 2,007.50 0.00
22 อบต.ย่านซื่อ 1,211.80 664.30 547.50 0.00
23 อบต.ควนสตอ 2,675.45 2,492.95 182.50 0.00
24 ทต.ควนโดน 1,981.95 886.95 1,095.00 0.00
25 อบต.ควนโดน 2,003.85 1,894.35 109.50 0.00
26 อบต.วังประจัน 989.15 624.15 365.00 0.00
27 อบต.ขอนคลาน 897.90 0.00 0.00 0.00
28 อบต.ทุ่งบุหลัง 1,095.00 0.00 0.00 0.00
29 อบต.ป่าแก่บ่อหิน 1,474.60 379.60 1,095.00 0.00
30 อบต.นาทอน 2,394.40 2,211.90 0.00 182.50
31 ทต.ทุ่งหว้า 1,226.40 861.40 0.00 365.00
32 อบต.ทุ่งหว้า 1,303.05 573.05 0.00 730.00
33 อบต.แป-ระ 1,989.25 1,916.25 0.00 73.00
34 อบต.ท่าเรือ 1,635.20 1,270.20 0.00 365.00
35 อบต.ท่าแพ 3,350.70 2,255.70 0.00 1,095.00
36 อบต.สาคร 2,613.40 0.00 0.00 0.00
37 อบต.นิคมพัฒนา 2,434.55 0.00 0.00 0.00
38 อบต.ปาล์มพัฒนา 3,401.80 0.00 0.00 0.00
39 อบต.อุใดเจริญ 2,836.05 2,763.05 0.00 73.00
40 อบต.ทุ่งนุ้ย 3,806.95 3,040.45 0.00 766.50
41 อบต.ควนกาหลง 4,796.10 2,971.10 0.00 1,825.00