ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2565


25.70 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2565

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 25.70 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 8.80 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 9.80 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 7.10 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 9.91 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง111 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง1963 แห่ง
 • สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 33 แห่ง
 • การฝังกลบถูกหลักวิชาการ 72 แห่ง
 • การหมักทำปุ๋ย4 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)8 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 แห่ง
 • MBT0 แห่ง
 • RDF2 แห่ง
 • ผสมผสาน22 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)181 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 8 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 94 แห่ง
 • การเทกอง 1577 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 61 แห่ง
 • อื่น ๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่ 42 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2565

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
กระบี่ 495.00 181.00 130.00 184.00 58,280.00
กรุงเทพมหานคร 12,890.00 3,840.00 9,050.00 0.00 0.00
กาญจนบุรี 657.00 257.00 110.00 290.00 109,475.00
กาฬสินธุ์ 735.00 280.00 110.00 345.00 90,050.00
กำแพงเพชร 514.00 270.00 132.00 112.00 20,000.00
ขอนแก่น 1,348.00 390.00 594.00 364.00 618,640.00
จันทบุรี 540.00 120.00 44.00 376.00 659,000.00
ฉะเชิงเทรา 704.00 130.00 320.00 254.00 108,300.00
ชลบุรี 3,107.00 250.00 2,370.00 487.00 470,550.00
ชัยนาท 333.00 180.00 80.00 73.00 10,620.00
ชัยภูมิ 880.00 450.00 0.00 430.00 29,400.00
ชุมพร 446.00 200.00 60.00 186.00 69,500.00
ตรัง 450.00 167.00 123.00 160.00 43,900.00
ตราด 191.00 40.00 75.00 76.00 36,500.00
ตาก 773.00 444.00 130.00 199.00 0.00
นครนายก 243.00 65.00 30.00 148.00 19,440.00
นครปฐม 1,144.00 120.00 630.00 394.00 151,675.00
นครพนม 650.00 457.00 50.00 143.00 4,650.00
นครราชสีมา 2,228.00 1,000.00 580.00 648.00 160,200.00
นครศรีธรรมราช 1,402.00 700.00 26.00 676.00 1,346,950.00
นครสวรรค์ 836.00 390.00 304.00 142.00 19,120.00
นนทบุรี 2,012.00 465.00 1,547.00 0.00 0.00
นราธิวาส 725.00 380.00 110.00 235.00 66,550.00
น่าน 258.00 140.00 60.00 58.00 0.00
บึงกาฬ 323.00 170.00 85.00 68.00 0.00
บุรีรัมย์ 1,072.00 500.00 110.00 462.00 9,170.00
ปทุมธานี 1,950.00 350.00 605.00 995.00 131,760.00
ประจวบคีรีขันธ์ 612.00 200.00 209.00 203.00 22,200.00
ปราจีนบุรี 448.00 90.00 0.00 358.00 222,900.00
ปัตตานี 366.00 130.00 125.00 111.00 6,560.00
พระนครศรีอยุธยา 1,100.00 190.00 580.00 330.00 416,630.00
พะเยา 267.00 160.00 24.00 83.00 12,910.00
พังงา 286.00 97.00 37.00 152.00 118,300.00
พัทลุง 448.00 220.00 0.00 228.00 70,950.00
พิจิตร 336.00 165.00 72.00 99.00 9,645.00
พิษณุโลก 846.00 504.00 260.00 82.00 0.00
ภูเก็ต 742.00 74.00 668.00 0.00 0.00
มหาสารคาม 589.00 330.00 45.00 214.00 482,100.00
มุกดาหาร 260.00 142.00 0.00 118.00 294,150.00
ยะลา 350.00 113.00 200.00 37.00 0.00
ยโสธร 417.00 278.00 67.00 72.00 350.00
ระนอง 232.00 140.00 0.00 92.00 15,900.00
ระยอง 1,140.00 200.00 838.00 102.00 0.00
ราชบุรี 798.00 280.00 410.00 108.00 28,660.00
ร้อยเอ็ด 981.00 550.00 100.00 331.00 37,080.00
ลพบุรี 795.00 210.00 0.00 585.00 310,060.00
ลำปาง 447.00 145.00 225.00 77.00 0.00
ลำพูน 296.00 140.00 50.00 106.00 0.00
ศรีสะเกษ 601.00 220.00 152.00 229.00 1,000.00
สกลนคร 843.00 500.00 130.00 213.00 4,470.00
สงขลา 1,207.00 320.00 730.00 157.00 141,870.00
สตูล 320.00 166.00 93.00 61.00 150.00
สมุทรปราการ 3,120.00 290.00 300.00 2,530.00 1,930,000.00
สมุทรสงคราม 190.00 54.00 126.00 10.00 0.00
สมุทรสาคร 908.00 150.00 748.00 10.00 15,020.00
สระบุรี 647.00 120.00 300.00 227.00 236,160.00
สระแก้ว 435.00 180.00 0.00 255.00 176,755.00
สิงห์บุรี 186.00 45.00 64.00 77.00 7,100.00
สุพรรณบุรี 786.00 350.00 118.00 318.00 81,450.00
สุราษฎร์ธานี 1,215.00 550.00 0.00 665.00 69,800.00
สุรินทร์ 1,170.00 750.00 60.00 360.00 940.00
สุโขทัย 560.00 383.00 123.00 54.00 60,000.00
หนองคาย 485.00 200.00 130.00 155.00 7,400.00
หนองบัวลำภู 285.00 125.00 55.00 105.00 124,000.00
อำนาจเจริญ 363.00 112.00 0.00 251.00 110,500.00
อุดรธานี 1,368.00 600.00 405.00 363.00 1,570.00
อุตรดิตถ์ 423.00 260.00 86.00 77.00 0.00
อุทัยธานี 243.00 130.00 60.00 53.00 1,000.00
อุบลราชธานี 1,654.00 954.00 500.00 200.00 8,000.00
อ่างทอง 175.00 50.00 0.00 125.00 200,000.00
เชียงราย 930.00 300.00 160.00 470.00 35,000.00
เชียงใหม่ 1,445.00 359.00 810.00 276.00 450.00
เพชรบุรี 454.00 76.00 220.00 158.00 112,050.00
เพชรบูรณ์ 587.00 225.00 124.00 238.00 31,000.00
เลย 630.00 250.00 0.00 380.00 259,960.00
แพร่ 324.00 140.00 0.00 184.00 545.00
แม่ฮ่องสอน 195.00 50.00 20.00 125.00 0.00