ข้อมูลสถานการณ์ขยะอันตรายชุมชนของประเทศ

ปี พ.ศ.


ข้อมูลของเสียอันตรายจากชุมชนทั้งหมด จำนวน

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกินขึ้น

1 ตัน

ปริมาณ WEEE

1 ตัน

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ

1 ตัน

ปริมาณที่เก็บรวบรวม

44 ตัน

ปริมาณที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

1 ตัน

ข้อมูลสรุปปี 2566

 • ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกินขึ้น (ตัน/ปี) 1 ล้านตัน
 • ปริมาณ WEEE (ตัน/ปี) 1 ล้านตัน
 • ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ (ตัน/ปี) 1 ล้านตัน
 • ปริมาณที่เก็บรวบรวม (ตัน/ปี)
  • ปริมาณที่เก็บรวบรวม (ตัน/ปี) 44 ล้านตัน
  • โรงงานลำดับที่ 101 105 และ 106 (ตัน/ปี) 5 ล้านตัน
  • โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า (ตัน/ปี) 4 ล้านตัน
  • ของเสียอันตรายจากชุมชนรายจังหวัด (ตัน/ปี) 1 ล้านตัน
  • โครงการคนไทยไร้ E-waste (ตัน/ปี) 4 ล้านตัน
  • โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน
   ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน (ตัน/ปี) 5 ล้านตัน
 • ปริมาณที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน/ปี)
  • ปริมาณที่เก็บรวบรวม (ตัน/ปี) 1 ล้านตัน
  • โรงงานลำดับที่ 101 105 และ 106 (ตัน/ปี) 4 ล้านตัน
  • โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า (ตัน/ปี) 3 ล้านตัน
  • ของเสียอันตรายจากชุมชนรายจังหวัด (ตัน/ปี) 2 ล้านตัน
  • โครงการคนไทยไร้ E-waste (ตัน/ปี) 22 ล้านตัน
  • โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน
   ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน (ตัน/ปี) 2 ล้านตัน

ปริมาณข้อมูลสถานการณ์ขยะอันตรายชุมชนของจังหวัด ปี 2566

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ปริมาณการเก็บรวบรวม (ตัน/วัน) ปริมาณการส่งกำจัด (ตัน/วัน) ปริมาณรอส่งกำจัด (ตัน/วัน)
กระบี่ 0.00 5.49 0.00
กรุงเทพมหานคร 0.00 920.95 920.95 0.00
กาญจนบุรี 0.00 7.68 7.08 0.00
กาฬสินธุ์ 0.00 17.25 17.25 0.00
กำแพงเพชร 0.00 9.64 9.64 0.00
ขอนแก่น 0.00 14.33 21.30 0.00
จันทบุรี 0.00 6.27 12.44 0.00
ฉะเชิงเทรา 0.00 6.36 0.00
ชลบุรี 0.00 20.41 11.80 0.00
ชัยนาท 0.00 0.00
ชัยภูมิ 0.00 30.00 30.00 0.00
ชุมพร 0.00 5.09 0.00
ตรัง 0.00 4.05 6.80 0.00
ตราด 0.00 4.46 2.00 0.00
ตาก 0.00 7.43 7.43 0.00
นครนายก 0.00 2.49 3.61 0.00
นครปฐม 0.00 11.79 11.79 0.00
นครพนม 0.00 9.78 9.78 0.00
นครราชสีมา 0.00 35.29 16.11 0.00
นครศรีธรรมราช 0.00 17.06 13.38 0.00
นครสวรรค์ 0.00 6.90 6.90 0.00
นนทบุรี 0.00 16.16 0.00
นราธิวาส 0.00 10.00 10.00 0.00
น่าน 0.00 14.76 14.76 0.00
บึงกาฬ 0.00 5.71 5.71 0.00
บุรีรัมย์ 0.00 10.92 10.92 0.00
ปทุมธานี 0.00 6.79 6.79 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 7.06 7.06 0.00
ปราจีนบุรี 0.00 6.63 6.63 0.00
ปัตตานี 0.00 13.97 13.97 0.00
พระนครศรีอยุธยา 0.00 8.02 11.52 0.00
พะเยา 0.00 9.04 9.20 0.00
พังงา 0.00 4.25 1.09 0.00
พัทลุง 0.00 18.05 18.05 0.00
พิจิตร 0.00 4.27 4.00 0.00
พิษณุโลก 0.00 11.26 11.26 0.00
ภูเก็ต 0.00 8.30 1.09 0.00
มหาสารคาม 0.00 15.12 5.71 0.00
มุกดาหาร 0.00 3.53 3.53 0.00
ยะลา 0.00 6.35 13.97 0.00
ยโสธร 0.00 4.09 4.09 0.00
ระนอง 0.00 1.72 2.40 0.00
ระยอง 0.00 6.40 3.73 0.00
ราชบุรี 0.00 4.24 4.24 0.00
ร้อยเอ็ด 0.00 22.71 21.80 0.00
ลพบุรี 0.00 15.88 0.00 0.00
ลำปาง 0.00 25.14 3.22 0.00
ลำพูน 0.00 12.12 11.29 0.00
ศรีสะเกษ 0.00 40.14 40.14 0.00
สกลนคร 0.00 11.14 11.14 0.00
สงขลา 0.00 17.01 17.01 0.00
สตูล 0.00 0.82 21.63 0.00
สมุทรปราการ 0.00 1.36 1.28 0.00
สมุทรสงคราม 0.00 2.88 1.90 0.00
สมุทรสาคร 0.00 4.35 4.35 0.00
สระบุรี 0.00 8.02 15.37 0.00
สระแก้ว 0.00 0.00
สิงห์บุรี 0.00 3.38 3.38 0.00
สุพรรณบุรี 0.00 6.85 6.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 0.00 17.00 17.00 0.00
สุรินทร์ 0.00 24.27 0.00 0.00
สุโขทัย 0.00 2.29 0.00 0.00
หนองคาย 0.00 4.36 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 0.00 16.00 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 0.00 6.05 0.00 0.00
อุดรธานี 0.00 13.20 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 0.00 13.00 0.00 0.00
อุทัยธานี 0.00 2.68 0.00 0.00
อุบลราชธานี 0.00 31.30 0.00 0.00
อ่างทอง 0.00 7.05 0.00 0.00
เชียงราย 0.00 42.20 0.00 0.00
เชียงใหม่ 0.00 76.28 0.00 0.00
เพชรบุรี 0.00 2.88 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 0.00 16.18 0.00 0.00
เลย 0.00 26.11 0.00 0.00
แพร่ 0.00 20.16 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 0.00 3.22 0.00 0.00