รายงานการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ คพ.

ลำดับ สถานที่กำจัดขยะ จังหวัด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
1 บ่อขยะ ทต.ธาตุพนม นครพนม บ่อขยะ ทต.ธาตุพนม
2 บ่อขยะทต นากลาง หนองบัวลำภู บ่อขยะ ทต.นากลาง
3 บ่อขยะทต.โนนสัง หนองบัวลำภู บ่อขยะ ทต.โนนสัง
4 บ่อขยะทม.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บ่อขยะ ทม.หนองบัวลำภู
5 บ่อขยะ ทต.บ้านผือ อุดรธานี บ่อขยะ ทต.บ้านผือ
6 บ่อขยะทม.มุกดาหาร มุกดาหาร บ่อขยะ ทม.มุกดาหาร
7 บ่อขยะทม.ยโสธร ยโสธร บ่อขยะ ทม.ยโสธร บ่อขยะ ทม.ยโสธร
8 บ่อขยะทม.วารินชำราบ อุบลราชธานี บ่อขยะ ทม.วารินชำราบ บ่อขยะ ทม.วารินชำราบ บ่อขยะ ทม.วารินชำราบ
9 บ่อขยะทม.สีคิ้ว นครราชสีมา บ่อขยะ ทม.สีคิ้ว
10 บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) อำนาจเจริญ บ่อขยะ ทต.ไก่คำ
11 บ่อขยะทต.แสนตุ้ง ตราด บ่อขยะ ทต.แสนตุ้ง
12 บ่อขยะทต.ห้วยพลู นครปฐม บ่อขยะ ทต.ห้วยพลู
13 บ่อขยะทม.สองพี่น้อง (บ่อหลัก) สุพรรณบุรี บ่อขยะ ทม.สองพี่น้อง บ่อขยะ ทม.สองพี่น้อง
14 บ่อขยะอบต.กบินทร์ หมู่ 10 ปราจีนบุรี บ่อขยะ อบต.กบินทร์
15 บ่อขยะทต.เวียงฝาง เชียงใหม่ บ่อขยะ ทต.เวียงฝาง
16 บ่อขยะทต.ท่าตะโก นครสวรรค์ บ่อขยะ ทต.ท่าตะโก บ่อขยะ ทต.ท่าตะโก
17 บ่อขยะทม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร บ่อขยะ ทม.กำแพงเพชร
18 บ่อขยะเอกชน ทต.ป่าแมต แพร่ บ่อขยะเอกชน ทต.ป่าแมต
19 บ่อขยะอบจ.ลำปาง ลำปาง บ่อขยะ อบจ.ลำปาง
20 บ่อขยะ อบต.เขาไชยราช ชุมพร บ่อขยะ อบต.เขาไชยราช
21 บ่อขยะทต.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ่อขยะ ทต.ปราณบุรี บ่อขยะ ทต.ปราณบุรี
22 บ่อขยะอบต.ศาลาด่าน กระบี่ บ่อขยะ อบต.ศาลาด่าน
23 บ่อขยะทม.พรหมบุรี สิงห์บุรี บ่อขยะ ทต.พรหมบุรี บ่อขยะ ทต.พรหมบุรี
24 บ่อขยะทม.ชุมพร ชุมพร บ่อขยะ ทม.ชุมพร บ่อขยะ ทม.ชุมพร
25 บ่อขยะทน.แม่สอด ตาก บ่อขยะ ทน.แม่สอด
26 บ่อขยะ ทน.สกลนคร สกลนคร บ่อขยะ ทน.สกลนคร
27 บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บ่อขยะ ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะ ทม.กาฬสินธุ์
28 บ่อขยะทม.บางระจัน (ปิดปี 61) สิงห์บุรี บ่อขยะ ทม.บางระจัน
29 บ่อขยะทต.ท่าวังผา น่าน บ่อขยะ ทต.ท่าวังผา
30 บ่อขยะทม.เมืองพังงา พังงา บ่อขยะ ทม.พังงา
31 บ่อขยะทต.กำแพง สตูล บ่อขยะ ทต.กำแพง
32 บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ่อขยะ ทม.บุรีรัมย์ บ่อขยะ ทม.บุรีรัมย์
33 บ่อขยะทม.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน บ่อขยะ ทม.แม่ฮ่องสอน
34 บ่อขยะทม.ลำตาเสา พระนครศรีอยุธยา บ่อขยะ ทม.ลำตาเสา
35 บ่อขยะทต.เกาะคา ลำปาง บ่อขยะ ทต.เกาะคา
36 บ่อขยะทน.เชียงราย เชียงราย บ่อขยะ ทน.เชียงราย บ่อขยะ ทน.เชียงราย
37 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทม.วังน้ำเย็น สระแก้ว บ่อขยะ ทม.วังน้ำเย็น
38 ศูนย์กำจัดขยะทม. สระแก้ว สระแก้ว บ่อขยะ ทม.สระแก้ว
39 บ่อขยะทต.ชนแดน เพชรบูรณ์ บ่อขยะ ทต.ชนแดน
40 บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง) ชัยนาท บ่อขยะ ทม.ชัยนาท (เขาพลอง)
41 อบจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่
42 บ่อขยะทต.กำแพง ศรีสะเกษ บ่อขยะ ทต.กำแพง
43 บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ บ่อขยะทต.ศรีประจันต์
44 บ่อขยะ ทม.นครพนม นครพนม บ่อขยะ ทม.นครพนม
45 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย (ทต.แม่สายมิตรภาพ) เชียงราย บ่อขยะ ทต.แม่สาย
46 บ่อขยะทม.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ่อขยะ ทม.เมืองเพชรบูรณ์
47 บ่อขยะทม.น่าน น่าน บ่อขยะ ทม.น่าน
48 บ่อขยะทม.พะเยา พะเยา บ่อขยะ ทม.พะเยา
49 บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์
50 บ่อขยะทต.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ่อขยะ ทต.หนองไผ่
51 บ่อขยะทต.บางคล้า ฉะเชิงเทรา บ่อขยะ ทต.บางคล้า
52 บ่อขยะทม.บ้านหมี่ ลพบุรี บ่อขยะ ทม.บ้านหมี่
53 บ่อขยะทม.สุพรรณบรี สุพรรณบุรี บ่อขยะ ทม.สุพรรณบรี
54 บ่อขยะทม.อ่างทอง อ่างทอง บ่อขยะ ทม.อ่างทอง
55 บ่อขยะทต.เมืองแกลง(18) ระยอง บ่อขยะทต.เมืองแกลง
56 บ่อขยะทต.โคกสำโรง ลพบุรี บ่อขยะ ทต.โคกสำโรง
57 บ่อขยะทต.หนองแค สระบุรี บ่อขยะ ทต.หนองแค
58 บ่อขยะทต.หันคา ชัยนาท บ่อขยะ ทต.หันคา
59 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บ่อขยะ อบจ.พระนครศรีอยุธยา
60 บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) ระยอง บ่อขยะ อบจ.ระยอง
61 ศูนย์กำจัดมูลฝอยทน.นครสวรรค์ นครสวรรค์ บ่อขยะ ทน.นครสวรรค์
62 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง นครสวรรค์ บ่อขยะ ทม.ชุมแสง
63 บ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ทม.ตาคลี นครสวรรค์ บ่อขยะ ทม.ตาคลี
64 บ่อขยะทม.บางมูลนาก พิจิตร บ่อขยะ ทม.บางมูลนาก
65 บ่อขยะทม.ตะพานหิน พิจิตร บ่อขยะ ทม.พิจิตร
66 บ่อขยะทม.อุทัยธานี อุทัยธานี บ่อขยะ ทม.อุทัยธานี
67 บ่อขยะทต.เชียงยืน มหาสารคาม บ่อขยะ ทต.เชียงยืน
68 บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) สุรินทร์ บ่อขยะ ทต.ศีขรภูมิ
69 บ่อขยะทต.สตึก บุรีรัมย์ บ่อขยะ ทต.สตึก
70 บ่อขยะทต.สูงเนิน นครราชสีมา บ่อขยะ ทต.สูงเนิน
71 บ่อขยะทน.นครราชสีมา นครราชสีมา บ่อขยะ ทน.นครราชสีมา
72 บ่อขยะ ทน.อุดรธานี อุดรธานี บ่อขยะ ทน.อุดรธานี