รายงานการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ คพ.

ลำดับ สถานที่กำจัดขยะ จังหวัด พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
1 บ่อขยะอบต.ศาลาด่าน กระบี่
2 บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Download
3 บ่อขยะทม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร Download
4 บ่อขยะอบต.สลกบาตร กำแพงเพชร Download
5 บ่อขยะทม.เมืองพล ขอนแก่น Download
6 บ่อขยะทม.กระนวน ขอนแก่น Download
7 บ่อขยะทม.บ้านไผ่ ขอนแก่น Download
8 บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว จันทบุรี Download
9 บ่อขยะทม.จันทบุรี จันทบุรี Download
10 บ่อขยะทต.บางคล้า ฉะเชิงเทรา Download
11 บ่อขยะทม.หนองปรือ ชลบุรี Download
12 บ่อขยะทต.หันคา ชัยนาท Download
13 บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง) ชัยนาท
14 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ Download
15 บ่อขยะทน.เชียงราย เชียงราย Download
16 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย (ทต.แม่สายมิตรภาพ) เชียงราย Download
17 บ่อขยะทต.บ้านดู่ เชียงราย Download
18 อบจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ Download
19 บ่อขยะทต.เวียงฝาง เชียงใหม่ Download
20 บ่อขยะทม.ชุมพร ชุมพร Download
21 บ่อขยะ อบต.เขาไชยราช ชุมพร Download
22 บ่อขยะทน.ตรัง ตรัง Download
23 บ่อขยะทม.กันตัง ตรัง Download
24 บ่อขยะทต.แสนตุ้ง ตราด Download
25 บ่อขยะทน.แม่สอด ตาก
26 บ่อขยะทต.ห้วยพลู นครปฐม Download
27 บ่อขยะทน.นครปฐม นครปฐม Download
28 บ่อขยะ ทม.นครพนม นครพนม
29 บ่อขยะ ทต.ธาตุพนม นครพนม
30 บ่อขยะทต.สูงเนิน นครราชสีมา Download
31 บ่อขยะทม.สีคิ้ว นครราชสีมา Download
32 บ่อขยะทน.นครราชสีมา นครราชสีมา Download Download
33 บ่อขยะทม.เมืองปัก นครราชสีมา Download
34 บ่อขยะทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Download Download
35 บ่อขยะทม.ปากพนัง นครศรีธรรมราช Download
36 บ่อขยะทต.ท่าตะโก นครสวรรค์ Download Download
37 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง นครสวรรค์ Download
38 ศูนย์กำจัดมูลฝอยทน.นครสวรรค์ นครสวรรค์ Download
39 บ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ทม.ตาคลี นครสวรรค์ Download
40 บ่อขยะทม.สุไหงโก-ลก นราธิวาส Download
41 บ่อขยะทม.น่าน น่าน Download
42 บ่อขยะทต.ท่าวังผา น่าน
43 บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ Download
44 บ่อขยะทต.สตึก บุรีรัมย์ Download
45 บ่อขยะทต.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ Download Download
46 บ่อขยะทต.กบินทร์ ปราจีนบุรี Download
47 บ่อขยะทม.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี Download
48 บ่อขยะทม.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี Download
49 บ่อขยะทต.ชนแดน เพชรบูรณ์
50 บ่อขยะทต.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ Download
51 บ่อขยะทม.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ Download
52 บ่อขยะทม.หล่มสัก เพชรบูรณ์ Download
53 บ่อขยะทต.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา Download
54 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา Download
55 บ่อขยะทม.ลำตาเสา พระนครศรีอยุธยา
56 บ่อขยะเอกชน ทต.ป่าแมต แพร่ Download
57 บ่อขยะทม.พะเยา พะเยา Download
58 บ่อขยะทม.เมืองพังงา พังงา Download
59 บ่อขยะทม.ตะพานหิน พิจิตร Download
60 บ่อขยะทม.บางมูลนาก พิจิตร Download
61 บ่อขยะทม.มหาสารคาม มหาสารคาม Download
62 บ่อขยะทต.เชียงยืน มหาสารคาม Download
63 บ่อขยะทต.วาปีปทุม มหาสารคาม Download
64 บ่อขยะทต.บรบือ มหาสารคาม Download
65 บ่อขยะทม.มุกดาหาร มุกดาหาร Download Download
66 บ่อขยะทม.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
67 บ่อขยะทม.เบตง ยะลา Download
68 บ่อขยะทน.ยะลา ยะลา Download
69 บ่อขยะทม.ยโสธร ยโสธร Download Download
70 บ่อขยะห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีเจ คอนสตรัคชั่น ระนอง Download
71 บ่อขยะทต.เมืองแกลง(18) ระยอง Download
72 บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) ระยอง Download
73 บ่อขยะทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด Download
74 บ่อขยะทต.โคกสำโรง ลพบุรี Download
75 บ่อขยะทม.บ้านหมี่ ลพบุรี Download
76 บ่อขยะทม.เลย เลย Download
77 บ่อขยะอบจ.ลำปาง ลำปาง Download
78 บ่อขยะทน.ลำปาง ลำปาง Download
79 บ่อขยะทต.เกาะคา ลำปาง
80 บ่อขยะทต.กำแพง ศรีสะเกษ Download
81 บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ Download
82 บ่อขยะ ทน.สกลนคร สกลนคร
83 บ่อขยะทม.บ้านพรุ สงขลา Download
84 บ่อขยะทม.สตูล สตูล Download
85 บ่อขยะทต.กำแพง สตูล Download
86 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทม.วังน้ำเย็น สระแก้ว
87 ศูนย์กำจัดขยะทม. สระแก้ว สระแก้ว
88 บ่อขยะทต.หนองแค สระบุรี Download
89 บ่อขยะทม.พรหมบุรี สิงห์บุรี Download
90 บ่อขยะทม.บางระจัน (ปิดปี 61) สิงห์บุรี
91 บ่อขยะทม.สุพรรณบรี สุพรรณบุรี Download
92 บ่อขยะทม.สองพี่น้อง (บ่อหลัก) สุพรรณบุรี Download Download
93 บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี Download
94 บ่อขยะทม.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี Download
95 บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) สุรินทร์ Download
96 บ่อขยะทม.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู Download
97 บ่อขยะทต นากลาง หนองบัวลำภู Download
98 บ่อขยะทต.โนนสัง หนองบัวลำภู Download
99 บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) อำนาจเจริญ Download
100 บ่อขยะ ทม.บ้านดุง อุดรธานี Download
101 บ่อขยะ ทน.อุดรธานี อุดรธานี Download
102 บ่อขยะ ทต.บ้านผือ อุดรธานี Download
103 บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ Download
104 บ่อขยะทม.อุทัยธานี อุทัยธานี Download
105 บ่อขยะทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี Download
106 บ่อขยะทม.วารินชำราบ อุบลราชธานี Download Download
107 บ่อขยะทม.อ่างทอง อ่างทอง Download