รายงานการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ คพ.

ลำดับ สถานที่กำจัดขยะ จังหวัด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
1 บ่อขยะอบต.ศาลาด่าน กระบี่ Download
2 บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Download Download
3 บ่อขยะทม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร Download
4 บ่อขยะทม.กระนวน ขอนแก่น Download
5 บ่อขยะทม.เมืองพล ขอนแก่น Download
6 บ่อขยะทม.บ้านไผ่ ขอนแก่น Download
7 บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว จันทบุรี Download
8 บ่อขยะทม.จันทบุรี จันทบุรี Download
9 บ่อขยะทต.บางคล้า ฉะเชิงเทรา Download
10 บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง) ชัยนาท Download
11 บ่อขยะทต.หันคา ชัยนาท Download
12 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ Download
13 บ่อขยะทน.เชียงราย เชียงราย Download Download
14 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย (ทต.แม่สายมิตรภาพ) เชียงราย Download
15 อบจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ Download Download
16 บ่อขยะทต.เวียงฝาง เชียงใหม่ Download
17 บ่อขยะทม.ชุมพร ชุมพร Download Download
18 บ่อขยะ อบต.เขาไชยราช ชุมพร Download
19 บ่อขยะทน.ตรัง ตรัง Download
20 บ่อขยะทม.กันตัง ตรัง Download
21 บ่อขยะทต.แสนตุ้ง ตราด Download
22 บ่อขยะทน.แม่สอด ตาก Download
23 บ่อขยะทต.ห้วยพลู นครปฐม Download
24 บ่อขยะ ทต.ธาตุพนม นครพนม Download
25 บ่อขยะ ทม.นครพนม นครพนม Download
26 บ่อขยะทม.เมืองปัก นครราชสีมา Download
27 บ่อขยะทต.สูงเนิน นครราชสีมา Download
28 บ่อขยะทม.สีคิ้ว นครราชสีมา Download
29 บ่อขยะทน.นครราชสีมา นครราชสีมา Download
30 บ่อขยะทม.ปากพนัง นครศรีธรรมราช Download
31 บ่อขยะทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Download
32 บ่อขยะทต.ท่าตะโก นครสวรรค์ Download Download
33 ศูนย์กำจัดมูลฝอยทน.นครสวรรค์ นครสวรรค์ Download
34 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง นครสวรรค์ Download
35 บ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ทม.ตาคลี นครสวรรค์ Download
36 บ่อขยะทม.สุไหงโก-ลก นราธิวาส Download
37 บ่อขยะทม.น่าน น่าน Download
38 บ่อขยะทต.ท่าวังผา น่าน Download
39 บ่อขยะทต.สตึก บุรีรัมย์ Download
40 บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ Download Download
41 บ่อขยะทต.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ Download Download
42 บ่อขยะทต.กบินทร์ ปราจีนบุรี Download
43 บ่อขยะทต.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ Download
44 บ่อขยะทม.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ Download
45 บ่อขยะทต.ชนแดน เพชรบูรณ์ Download
46 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา Download
47 บ่อขยะทม.ลำตาเสา พระนครศรีอยุธยา Download
48 บ่อขยะเอกชน ทต.ป่าแมต แพร่ Download
49 บ่อขยะทม.พะเยา พะเยา Download
50 บ่อขยะทม.เมืองพังงา พังงา Download
51 บ่อขยะทม.ตะพานหิน พิจิตร Download
52 บ่อขยะทม.บางมูลนาก พิจิตร Download
53 บ่อขยะทม.มหาสารคาม มหาสารคาม Download
54 บ่อขยะทต.วาปีปทุม มหาสารคาม Download
55 บ่อขยะทต.เชียงยืน มหาสารคาม Download
56 บ่อขยะทม.มุกดาหาร มุกดาหาร Download
57 บ่อขยะทม.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน Download
58 บ่อขยะทน.ยะลา ยะลา Download
59 บ่อขยะทม.เบตง ยะลา Download
60 บ่อขยะทม.ยโสธร ยโสธร Download Download
61 บ่อขยะห้างหุ้นส่วนจำกัด เอซีเจ คอนสตรัคชั่น ระนอง Download
62 บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) ระยอง Download
63 บ่อขยะทต.เมืองแกลง(18) ระยอง Download
64 บ่อขยะทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด Download
65 บ่อขยะทต.โคกสำโรง ลพบุรี Download
66 บ่อขยะทม.บ้านหมี่ ลพบุรี Download
67 บ่อขยะอบจ.ลำปาง ลำปาง Download
68 บ่อขยะทน.ลำปาง ลำปาง Download
69 บ่อขยะทต.เกาะคา ลำปาง Download
70 บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ Download
71 บ่อขยะทต.กำแพง ศรีสะเกษ Download
72 บ่อขยะ ทน.สกลนคร สกลนคร Download
73 บ่อขยะทม.บ้านพรุ สงขลา Download
74 บ่อขยะทม.สตูล สตูล Download
75 บ่อขยะทต.กำแพง สตูล Download
76 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทม.วังน้ำเย็น สระแก้ว Download
77 ศูนย์กำจัดขยะทม. สระแก้ว สระแก้ว Download
78 บ่อขยะทต.หนองแค สระบุรี Download
79 บ่อขยะทม.พรหมบุรี สิงห์บุรี Download Download
80 บ่อขยะทม.บางระจัน (ปิดปี 61) สิงห์บุรี Download
81 บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี Download Download
82 บ่อขยะทม.สุพรรณบรี สุพรรณบุรี Download
83 บ่อขยะทม.สองพี่น้อง (บ่อหลัก) สุพรรณบุรี Download Download
84 บ่อขยะทม.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี Download
85 บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) สุรินทร์ Download
86 บ่อขยะทต นากลาง หนองบัวลำภู Download
87 บ่อขยะทต.โนนสัง หนองบัวลำภู Download
88 บ่อขยะทม.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู Download
89 บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) อำนาจเจริญ Download
90 บ่อขยะ ทน.อุดรธานี อุดรธานี Download
91 บ่อขยะ ทม.บ้านดุง อุดรธานี Download
92 บ่อขยะ ทต.บ้านผือ อุดรธานี Download
93 บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ Download
94 บ่อขยะทม.อุทัยธานี อุทัยธานี Download
95 บ่อขยะทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี Download
96 บ่อขยะทม.วารินชำราบ อุบลราชธานี Download Download Download
97 บ่อขยะทม.อ่างทอง อ่างทอง Download