รายงานการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ คพ.

ลำดับ สถานที่กำจัดขยะ จังหวัด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
1 บ่อขยะ ทต.ธาตุพนม นครพนม Download
2 บ่อขยะทต นากลาง หนองบัวลำภู Download
3 บ่อขยะทต.โนนสัง หนองบัวลำภู Download
4 บ่อขยะทม.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู Download
5 บ่อขยะ ทต.บ้านผือ อุดรธานี Download
6 บ่อขยะทม.มุกดาหาร มุกดาหาร Download
7 บ่อขยะทม.ยโสธร ยโสธร Download Download
8 บ่อขยะทม.วารินชำราบ อุบลราชธานี Download Download Download
9 บ่อขยะทม.สีคิ้ว นครราชสีมา Download
10 บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) อำนาจเจริญ Download
11 บ่อขยะทต.แสนตุ้ง ตราด Download
12 บ่อขยะทต.ห้วยพลู นครปฐม Download
13 บ่อขยะทม.สองพี่น้อง (บ่อหลัก) สุพรรณบุรี Download Download
14 บ่อขยะทต.กบินทร์ ปราจีนบุรี Download
15 บ่อขยะทต.เวียงฝาง เชียงใหม่ Download
16 บ่อขยะทต.ท่าตะโก นครสวรรค์ Download Download
17 บ่อขยะทม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร Download
18 บ่อขยะเอกชน ทต.ป่าแมต แพร่ Download
19 บ่อขยะอบจ.ลำปาง ลำปาง Download
20 บ่อขยะ อบต.เขาไชยราช ชุมพร Download
21 บ่อขยะทต.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ Download Download
22 บ่อขยะอบต.ศาลาด่าน กระบี่ Download
23 บ่อขยะทม.พรหมบุรี สิงห์บุรี Download Download
24 บ่อขยะทม.ชุมพร ชุมพร Download Download
25 บ่อขยะทน.แม่สอด ตาก Download
26 บ่อขยะ ทน.สกลนคร สกลนคร Download
27 บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Download Download
28 บ่อขยะทม.บางระจัน (ปิดปี 61) สิงห์บุรี Download
29 บ่อขยะทต.ท่าวังผา น่าน Download
30 บ่อขยะทม.เมืองพังงา พังงา Download
31 บ่อขยะทต.กำแพง สตูล Download
32 บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ Download Download
33 บ่อขยะทม.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน Download
34 บ่อขยะทม.ลำตาเสา พระนครศรีอยุธยา Download
35 บ่อขยะทต.เกาะคา ลำปาง Download
36 บ่อขยะทน.เชียงราย เชียงราย Download Download
37 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทม.วังน้ำเย็น สระแก้ว Download
38 ศูนย์กำจัดขยะทม. สระแก้ว สระแก้ว Download
39 บ่อขยะทต.ชนแดน เพชรบูรณ์ Download
40 บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง) ชัยนาท Download
41 อบจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ Download
42 บ่อขยะทต.กำแพง ศรีสะเกษ Download
43 บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี Download Download
44 บ่อขยะ ทม.นครพนม นครพนม Download
45 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่สาย (ทต.แม่สายมิตรภาพ) เชียงราย Download
46 บ่อขยะทม.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ Download
47 บ่อขยะทม.น่าน น่าน Download
48 บ่อขยะทม.พะเยา พะเยา Download
49 บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ Download
50 บ่อขยะทต.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ Download
51 บ่อขยะทต.บางคล้า ฉะเชิงเทรา Download
52 บ่อขยะทม.บ้านหมี่ ลพบุรี Download
53 บ่อขยะทม.สุพรรณบรี สุพรรณบุรี Download
54 บ่อขยะทม.อ่างทอง อ่างทอง Download
55 บ่อขยะทต.เมืองแกลง(18) ระยอง Download
56 บ่อขยะทต.โคกสำโรง ลพบุรี Download
57 บ่อขยะทต.หนองแค สระบุรี Download
58 บ่อขยะทต.หันคา ชัยนาท Download
59 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา Download
60 บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) ระยอง Download
61 ศูนย์กำจัดมูลฝอยทน.นครสวรรค์ นครสวรรค์ Download
62 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง นครสวรรค์ Download
63 บ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ทม.ตาคลี นครสวรรค์ Download
64 บ่อขยะทม.บางมูลนาก พิจิตร Download
65 บ่อขยะทม.ตะพานหิน พิจิตร Download
66 บ่อขยะทม.อุทัยธานี อุทัยธานี Download
67 บ่อขยะทต.เชียงยืน มหาสารคาม Download
68 บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) สุรินทร์ Download
69 บ่อขยะทต.สตึก บุรีรัมย์ Download
70 บ่อขยะทต.สูงเนิน นครราชสีมา Download
71 บ่อขยะทน.นครราชสีมา นครราชสีมา Download
72 บ่อขยะ ทน.อุดรธานี อุดรธานี Download
73 บ่อขยะทม.เมืองพล ขอนแก่น Download
74 บ่อขยะทม.กระนวน ขอนแก่น Download
75 บ่อขยะทม.บ้านไผ่ ขอนแก่น Download
76 บ่อขยะ ทม.บ้านดุง อุดรธานี Download
77 บ่อขยะทม.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี Download
78 บ่อขยะทม.มหาสารคาม มหาสารคาม Download
79 บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ Download
80 บ่อขยะทม.ปากพนัง นครศรีธรรมราช Download
81 บ่อขยะทน.ตรัง ตรัง Download
82 บ่อขยะทม.กันตัง ตรัง Download
83 บ่อขยะทม.สตูล สตูล Download
84 บ่อขยะทน.ยะลา ยะลา Download
85 บ่อขยะทม.เบตง ยะลา Download
86 บ่อขยะทม.สุไหงโก-ลก นราธิวาส Download
87 บ่อขยะทม.บ้านพรุ สงขลา Download
88 บ่อขยะทม.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี Download