ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 1 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 0 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบจ.นนทบุรี บ่อขยะอบจ.นนทบุรี ม.8 ถนนไทรน้อยลาดบัวหลวง ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150 นนทบุรี 472 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 1547