ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พบ 1 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 0 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบจ.นนทบุรี สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบจ.นนทบุรี หมู่ 8 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี 625 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 1600