ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 2,654 แห่ง กำจัดถูกต้อง 404 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 2,226 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 25 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 101.00
2 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
3 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.00
4 ทต.น้ำพอง บ่อขยะทต.น้ำพอง หมู่ 5 บ้านคำม่วง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 0 ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.14
5 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 34.00
6 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 9.00
7 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะบ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด หมู่ 10 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 0 ฉะเชิงเทรา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,800.00
8 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 722.00
9 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 142.00
10 ทต.หนองปลาไหล บ่อขยะบ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หมู่ 8 88 ต.บ่อวิน ถนน สาย 331 อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 107-3-45.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 500.00
11 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 52.46
12 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.96
13 ทม.หลังสวน บ่อขยะทม.หลังสวน หมู่ 14 ปากคลองราง อ. หลังสวน จ. ชุมพร ชุมพร 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 32.45
14 ทม.กันตัง บ่อขยะทม.กันตัง หมู่ 4 ต.คลองชีล้อม อ. กันตัง จ. ตรัง ตรัง 88 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.86
15 ทต.ชำราก บ่อขยะทม.ตราด หมู่ 7 บ้านทุ่งท่าสูง อ. เมืองตราด จ. ตราด ตราด 138 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.91
16 ทน.แม่สอด บ่อขยะทน.แม่สอด หมู่ 5 อ. แม่สอด จ. ตาก ตาก 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 91.00
17 ทน.แม่สอด บ่อขยะบ.ลำเลียงชัย (พ.ท อบต.ทุ่งควายกิน) 292/1 ต.ทุ่งควายหาย ถนน มาลัยแมน-พระแท่น อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม นครปฐม N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.00
18 อบต.สระสี่มุม บ่อขยะกลุ่ม 79 หมู่ 7 ตำบลสระสี่มุม อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม นครปฐม N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7,000.00
19 ทม.สีคิ้ว บ่อขยะทม.สีคิ้ว หมู่ 6 บ้านพรสวรรค์ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
20 ทม.ตาคลี บ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ทม.ตาคลี หมู่ 7 บ้านหนองยอ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 195 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 37.60
21 ทม.ชุมแสง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง หมู่ 2 บ้านวังยาง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 24.37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.23
22 ทน.นครสวรรค์ ศูนย์กำจัดมูลฝอยทน.นครสวรรค์ ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 266 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 185.47
23 อบจ.นนทบุรี บ่อขยะอบจ.นนทบุรี หมู่ 8 ต.คลองขวาง อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี นนทบุรี 472 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,370.00
24 ทม.นราธิวาส บ่อขยะทม.นราธิวาส หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส นราธิวาส 143 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.00
25 ทต.ท่าวังผา บ่อขยะทต.ท่าวังผา หมู่ 6 บ้านท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน น่าน 100.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
26 ทต.บึงกาฬ บ่อขยะทต.บึงกาฬ หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ถนน บึงกาฬ-พังโคน อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ บึงกาฬ 32 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 21.59
27 ทต.ศรีพนา บ่อขยะทต.ศรีพนา หมู่ 15 241 บ้านโคกพิทักษ์ ต.เซกา อ. เซกา จ. บึงกาฬ บึงกาฬ 19 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 21.93
28 ทม.บุรีรัมย์ บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ หมู่ 10 ต.พระครู ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง อ. เมืองนครราชสีมา จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 100 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 113.00
29 ทต.สตึก บ่อขยะทต.สตึก หมู่ 8 บ้านหนองเกาะ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 143 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.30
30 ทม.ปัตตานี บ่อขยะทม.ปัตตานี หมู่ 3 ต.หนองแรต อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ปัตตานี 183 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 72.46
31 ทน.พระนครศรีอยุธยา บ่อขยะทน.พระนครศรีอยุธยา หมู่ 8 ต.ตาก้อง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 464.00
32 ทม.พะเยา บ่อขยะทม.พะเยา หมู่ 2 อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พะเยา 0 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 16.26
33 ทม.ตะกั่วป่า บ่อขยะทม.ตะกั่วป่า หมู่ 7 125/52 ต.บางนายสี อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา พังงา 217 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.63
34 ทม.พัทลุง บ่อขยะทม.พัทลุง หมู่ 6 ตำบลลำปำ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง พัทลุง 95 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.00
35 ทม.บางมูลนาก บ่อขยะทม.บางมูลนาก หมู่ 3 บ้านวังสำโรง อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร พิจิตร 36.95 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 24.00
36 อบต.ท่าโพธิ์ บ่อขยะองค์การบริการส่วนตำบลท่าโพธิ์ หมู่ 11 อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก พิษณุโลก 13.3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 158.85
37 ทม.เบตง บ่อขยะทม.เบตง ถนน สุขยางค์ อ. เบตง จ. ยะลา ยะลา 201 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 44.00
38 ทน.ยะลา บ่อขยะทน.ยะลา หมู่ 13 บ้านปรามะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา ยะลา 113 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 180.00
39 ทม.ยโสธร บ่อขยะทม.ยโสธร หมู่ 6 บ้านหนองแสง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร ยโสธร 118 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.94
40 อบต.ทุ่งควายกิน บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) หมู่ 3 ต.น้ำคอก อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ระยอง 429 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,261.86
41 ทต.ดอนทราย บ่อขยะบ.เซ็นทรัล เวสท์วอเทอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (อบต.ดอนทราย) อ.ปากท่อ ต.ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี ราชบุรี 99 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 138.96
42 อบต.อ่างหิน บ่อขยะบ.SNT Tech จำกัด หมู่ 1 152 ต.อ่างหิน อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี ราชบุรี 72 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 62.19
43 ทต.โคกสำโรง บ่อขยะทต.โคกสำโรง ต.หนองแขม ถนน บ้านวังกะเบียน อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี ลพบุรี 13.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
44 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะทม.บ้านหมี่ หมู่ 5 ต.หนองเมือง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี ลพบุรี 43 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
45 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะอบจ.ลำปาง หมู่ 10 ตำบลต้นธงชัย อ.เมือง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ลำปาง N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 85.00
46 อบจ.ลำปาง บ่อขยะอบจ.ลำปาง ตำบลต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ลำปาง 311 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 70.74
47 ทม.ศรีสะเกษ บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ หมู่ 4 บ้านหนองสาด อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 255 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 36.00
48 ทต.เมืองขุขันธ์ บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์ หมู่ 11 บ้านสอาง อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.50
49 ทม.พิจิตร บ่อขยะทม.พิจิตร หมู่ 5 บ้านบึงช้าง อ. เมืองพิจิตร จ. สกลนคร สกลนคร 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 35.50
50 ทต.พังโคน บ่อขยะ ทต.พังโคน หมู่ 8 บ้านฝั่งแดง อ. พังโคน จ. สกลนคร สกลนคร 49-3-59 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 23.47