ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 2,637 แห่ง กำจัดถูกต้อง 133 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 2,490 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 15 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะอบต.บ้านฝาย บ้านใหม่ หมู่ 2 บ้านใหม่ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 0.73
2 อบต.ห้วยห้อม บ่อขยะอบต.ห้วยห้อม หมู่ 5 บ้านดง อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 1.00
3 อบต.ห้วยห้อม บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด หมู่ 8 42 ต.บ้านแพ้ว อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 37 ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 60.00
4 อบต.คลองกระจัง บ่อขยะอบต.คลองกระจัง (หมู่ 1) หมู่ 1 อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง N/A
5 อบต.บ้านโสก บ่อขยะทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ถูกต้อง 58.52
6 ทม.ปากพนัง บ่อขยะทม.ปากพนัง หมู่ 3 บ้านเนินสำโรง อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 28 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.30
7 ทต.เวียงฝาง บ่อขยะทต.เวียงฝาง หมู่ 13 617 อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ 150 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.31
8 ทต.เสริมซ้าย บ่อขยะทต.เสริมซ้าย หมู่ 3 อ. เสริมงาม จ. ลำปาง ลำปาง N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.06
9 ทม.เลย บ่อขยะทม.เลย หมู่ 10 บ้านโคกสว่าง ถนน เลย-เชียงคาน อ. เมืองเลย จ. เลย เลย 50 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 157.00
10 ทต.แจ้ห่ม บ่อขยะทต.แจ้ห่ม หมู่ 3 อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง ลำปาง 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.41
11 อบต.โคกสาร บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) บ้านดงสีบู ต.ไกคำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 98 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.13
12 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะทม.บ้านหมี่ หมู่ 5 ต.หนองเมือง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี ลพบุรี 43 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
13 ทม.พัทลุง บ่อขยะทม.พัทลุง หมู่ 6 ตำบลลำปำ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง พัทลุง 95 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.50
14 ทม.พังงา บ่อขยะทม.เมืองพังงา หมู่ 3 ต.ตากแดด อ. เมืองพังงา จ. พังงา พังงา 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 40.83
15 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 33.83
16 ทม.กันตัง บ่อขยะทม.กันตัง หมู่ 4 ต.คลองชีล้อม อ. กันตัง จ. ตรัง ตรัง 88 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.86
17 อบต.วังทรายคำ บ่อขยะอบต.วังทรายคำ หมู่ 7 อ. วังเหนือ จ. ลำปาง ลำปาง 0.75 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ถูกต้อง 0.13
18 อบต.แม่กัวะ บ่อขยะอบต.แม่กัวะ หมู่ 7 บ้านกิ่วคอควาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง ลำปาง 5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.29
19 อบต.แม่สุก บ่อขยะอบต.แม่สุก หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรืองใต้ อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง ลำปาง 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.08
20 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 53 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.00
21 ทม.เบตง บ่อขยะทม.เบตง ถนน สุขยางค์ อ. เบตง จ. ยะลา ยะลา 201 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.00
22 ทม.ท่าบ่อ บ่อขยะทม.ท่าบ่อ หมู่ 6 บ้านกุดบง ต.บ้านเดื่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย หนองคาย 46 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.17
23 ทต.ท่าตะโก บ่อขยะทต.ท่าตะโก หมู่ 7 บ้านหนองสองห้อง อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.85
24 ทม.หนองคาย บ่อขยะทม.หนองคาย หมู่ 8 บ้านดงนาเทา ต.สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย หนองคาย 77 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 53.00
25 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ หมู่ 10 ต.บ้านพรุ ถนน ฮกเต๊ก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
26 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 27.80
27 ทน.สกลนคร บ่อขยะ ทน.สกลนคร หมู่ 9 บ้านคำผักแพรว ถนน สกล-นาแก อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร สกลนคร 163 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 79.60
28 ทต.ศรีพนา บ่อขยะทต.ศรีพนา หมู่ 15 241 บ้านโคกพิทักษ์ ต.เซกา อ. เซกา จ. บึงกาฬ บึงกาฬ 19 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 34.80
29 ทม.สระบุรี บ่อขยะทม.สระบุรี หมู่ 11 บ้านโคกดินแดง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี สระบุรี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.00
30 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 98.00
31 ทต.คอนสา บ่อขยะทต.คอนสา หมู่ 5 บ้านห้วยนา อ. ปากชม จ. เลย เลย 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
32 อบต.โพธิ์ไทร บ่อขยะทม.มุกดาหาร หมู่ 17 บ้านชุมศรีพัฒนา อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร มุกดาหาร 44 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 48.00
33 ทต.ทุ่งทอง บ่อขยะ ทต.ทุ่งทอง หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น อ. เมืองมุกดาหาร จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 8 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง N/A
34 ทม.สระบุรี บ่อขยะทม.สระบุรี หมู่ 11 บ้านโคกดินแดง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี สระบุรี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.50
35 อบต.แม่สุก บ่อขยะอบต.แม่สุก หมู่ 5 บ้านกิ่ว อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง ลำปาง 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง N/A
36 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 172.73
37 อบต.แจ้ซ้อน บ่อขยะอบต.แจ้ซ้อน หมู่ 4 อ. เมืองปาน จ. ลำปาง ลำปาง 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.12
38 อบต.พานทองหนองกะขะ บ่อขยะทม.ศรีราชา หมู่ 1 59/35 ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 114 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 35.00
39 อบต.นาโป่ง บ่อขยะอบต.นาโป่ง หมู่ 6 อ. เถิน จ. ลำปาง ลำปาง N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.10
40 ทน.นครราชสีมา บ่อขยะทน. นครราชสีมา 1 หมู่ 3 ต.โพธิ์กลาง ถนน ราชสีมา-โชคชัย อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 73 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 108.00
41 อบต.แม่กัวะ บ่อขยะอบต.แม่กัวะ หมู่ 1 อ. สบปราบ จ. ลำปาง ลำปาง 5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.04
42 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 45.28
43 ทม.อุทัยธานี บ่อขยะทม.อุทัยธานี หมู่ 4 บ้านหนองกาหลง อ. หนองขาหย่าง จ. อุทัยธานี อุทัยธานี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 62.40
44 ทต.บ้านตาล บ่อขยะบริษัทท่าเชียงทอง (เขต พท.อบต.บ้านตาล) หมู่ 7 อ. หนองขาหย่าง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 600.00
45 ทน.ยะลา บ่อขยะทน.ยะลา หมู่ 13 บ้านปรามะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา ยะลา 113 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 205.00
46 อบต.หนองหล่ม บ่อขยะอบต.หนองหล่ม หมู่ 3 อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง ลำปาง 0.2 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.25
47 อบต.แม่ถอด บ่อขยะอบต.แม่ถอด หมู่ 3 บ้านแม่เติน อ. เถิน จ. ลำปาง ลำปาง 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.08
48 ทม.หนองบัวลำภู บ่อขยะทม.หนองบัวลำภู หมู่ 5 บ้านตำแย ต.โพธิ์ชัย อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 27 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 19.00
49 อบต.หนองแก้ว บ่อขยะทต.บึงบูรพ์ หมู่ 11 บ้านค้อ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.60
50 ทน.นครสวรรค์ บ่อขยะทน.นครสวรรค์ ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 266 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 185.47