ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 2,475 แห่ง กำจัดถูกต้อง 401 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 2,074 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 18 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.พัทลุง บ่อขยะทม.พัทลุง หมู่ 6 ตำบลลำปำ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง พัทลุง 95 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.00
2 ทต.ท่าวังผา บ่อขยะทต.ท่าวังผา หมู่ 6 บ้านท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน น่าน 100.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
3 ทต.เมืองขุขันธ์ บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์ หมู่ 11 บ้านสอาง อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.50
4 ทต.ดอนทราย บ่อขยะบ.เซ็นทรัล เวสท์วอเทอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (อบต.ดอนทราย) อ.ปากท่อ ต.ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี ราชบุรี 99 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 138.96
5 ทม.นราธิวาส บ่อขยะทม.นราธิวาส หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส นราธิวาส 143 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.00
6 ทม.อุทัยธานี บ่อขยะทม.อุทัยธานี หมู่ 4 บ้านหนองกาหลง อ. หนองขาหย่าง จ. อุทัยธานี อุทัยธานี 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.00
7 ทน.พระนครศรีอยุธยา บ่อขยะทน.พระนครศรีอยุธยา หมู่ 8 ต.ตาก้อง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 464.00
8 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ หมู่ 10 ต.บ้านพรุ ถนน ฮกเต๊ก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 107-0-35 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
9 ทม.สวรรคโลก ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล ทม.สวรรคโลก หมู่ 8 อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย สุโขทัย 43 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 55.02
10 ทม.ท่าบ่อ บ่อขยะ ทม.ท่าบ่อ หมู่ 6 บ้านกุดบง ต.บ้านเดื่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย หนองคาย 46 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.00
11 ทต.จันจว้า บ่อขยะทต.จันจว้า หมู่ 1 อ. แม่จัน จ. เชียงราย เชียงราย 16-75-0 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.80
12 ทม.หนองคาย บ่อขยะทม.หนองคาย หมู่ 8 บ้านดงนาเทา ต.สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย หนองคาย 77 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.00
13 ทต.กงไกรลาศ บ่อขยะทต.กงไกรลาศ หมู่ 7 อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย สุโขทัย 20 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
14 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.96
15 ทม.สุพรรณบุรี บ่อขยะทม.สุพรรณบรี หมู่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 153 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.08
16 ทม.บุรีรัมย์ บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ หมู่ 10 ต.พระครู ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง อ. เมืองนครราชสีมา จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 100 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 113.00
17 ทต.พังโคน บ่อขยะ ทต.พังโคน หมู่ 8 บ้านฝั่งแดง อ. พังโคน จ. สกลนคร สกลนคร 49-3-59 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 23.47
18 ทต.พังโคน บ่อขยะบ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด หมู่ 10 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 0 ฉะเชิงเทรา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,800.00
19 ทต.ท่าแร่ บ่อขยะ ทต.ท่าแร่ หมู่ 6 บ้านโคกแก้ว อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร สกลนคร 72-3-30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 18.52
20 อบต.ทุ่งควายกิน บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) หมู่ 3 ต.น้ำคอก อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ระยอง 429 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,261.86
21 ทม.อุตรดิตถ์ บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์ง หมู่ 3 บ้านพระฝาง ถนน คุ้งตะเภา - น้ำพี้ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 112 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 75.00
22 ทต.น้ำพอง บ่อขยะทต.น้ำพอง หมู่ 5 บ้านคำม่วง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 0 ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.14
23 ทต.น้ำพอง บ่อขยะบ.ลำเลียงชัย (พ.ท อบต.ทุ่งควายกิน) 292/1 ต.ทุ่งควายหาย ถนน มาลัยแมน-พระแท่น อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม นครปฐม N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.00
24 ทม.ปัตตานี บ่อขยะทม.ปัตตานี หมู่ 3 ต.หนองแรต อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ปัตตานี 183 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 72.46
25 ทต.หนองไผ่ บ่อขยะทต.หนองไผ่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ใต้ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 17-3-37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 11.00
26 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
27 ทม.เบตง บ่อขยะทม.เบตง ถนน สุขยางค์ ต. หนองปลิง อ. เบตง จ. ยะลา ยะลา 201 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 44.00
28 ทต.ศีขรภูมิ บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) หมู่ 1 บ้านปราสาท ถนน บ้านปราสาท - นารุ่ง ต. หนองปลิง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ สุรินทร์ 46-3-38 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
29 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ ต. หนองปลิง อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 9.00
30 ทม.ศรีสะเกษ บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ หมู่ 4 บ้านหนองสาด ต. หนองปลิง อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 255 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 36.00
31 ทต.ชำราก บ่อขยะทม.ตราด หมู่ 7 บ้านทุ่งท่าสูง ต. หนองปลิง อ. เมืองตราด จ. ตราด ตราด 138 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.91
32 ทต.ห้วยไคร้ บ่อขยะทต.ห้วยไคร้ หมู่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ ต. หนองปลิง อ. แม่สาย จ. เชียงราย เชียงราย 63-0-2 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
33 ทต.ศรีเชียงใหม่ บ่อขยะทต.ศรีเชียงใหม่ บ้านขุมคำ ต.หนองปลาปาก ต. หนองปลิง อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย หนองคาย 118 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 59.00
34 ทม.สุโขทัยธานี สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ทม.สุโขทัยธานี หมู่ 2 ต. หนองปลิง อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย สุโขทัย 177 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 70.74
35 ทม.กันตัง บ่อขยะทม.กันตัง หมู่ 4 ต.คลองชีล้อม ต. หนองปลิง อ. กันตัง จ. ตรัง ตรัง 88 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.86
36 ทต.บ้านตาล บ่อขยะบจก.ท่าเชียงทอง (เขต พท.อบต.บ้านตาล) หมู่ 7 ต. หนองปลิง อ. กันตัง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 600.00
37 ทม.ยโสธร บ่อขยะทม.ยโสธร หมู่ 6 บ้านหนองแสง ต. หนองปลิง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร ยโสธร 118 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.94
38 ทม.สตูล บ่อขยะทม.สตูล หมู่ 5 บ้านกาลายีตัน ต.เจ๊ะบิลัง ต. หนองปลิง อ. เมืองสตูล จ. สตูล สตูล 48 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 38.17
39 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ ต. หนองปลิง อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 52.46
40 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะทม.บ้านหมี่ หมู่ 5 ต.หนองเมือง ต. หนองปลิง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี ลพบุรี 43 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
41 ทม.หลังสวน บ่อขยะทม.หลังสวน หมู่ 14 ปากคลองราง ต. หนองปลิง อ. หลังสวน จ. ชุมพร ชุมพร 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 32.45
42 ทม.สระบุรี บ่อขยะทม.สระบุรี หมู่ 11 บ้านโคกดินแดง ต. หนองปลิง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี สระบุรี 100 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 64.11
43 ทต.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง หมู่ 8 ต.กำแพง ถนน ละงู-ฉลุง ต. หนองปลิง อ. ละงู จ. สตูล สตูล 77 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 37.00
44 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม ต. หนองปลิง อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 101.00
45 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง ต. หนองปลิง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 722.00
46 ทม.ชุมแสง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง หมู่ 2 บ้านวังยาง ต. หนองปลิง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 24.37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.23
47 ทม.อ่างทอง บ่อขยะทม.อ่างทอง หมู่ 3 บ้านโตนด ต.เทวราช ต. หนองปลิง อ. ไชโย จ. อ่างทอง อ่างทอง 89-3-99 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 135.00
48 ทม.อ่างทอง บ่อขยะบ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด หมู่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 0 เพชรบุรี 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 78.00
49 ทต.นากลาง บ่อขยะทต นากลาง ต.ด่านช้าง ถนน อุดร-เลย อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 49.00
50 ทม.ดอนสัก บ่อขยะทม.ดอนสัก หมู่ 6 บ้านเขานูด อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 28 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 14.50