ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 2,654 แห่ง กำจัดถูกต้อง 404 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 2,226 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 25 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 101.00
2 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
3 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.00
4 ทต.น้ำพอง บ่อขยะทต.น้ำพอง หมู่ 5 บ้านคำม่วง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 0 ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.14
5 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 34.00
6 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 9.00
7 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะบ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด หมู่ 10 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 0 ฉะเชิงเทรา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,800.00
8 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 722.00
9 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 142.00
10 ทต.หนองปลาไหล บ่อขยะบ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หมู่ 8 88 ต.บ่อวิน ถนน สาย 331 อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 107-3-45.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 500.00
11 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 52.46
12 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.96
13 ทม.หลังสวน บ่อขยะทม.หลังสวน หมู่ 14 ปากคลองราง อ. หลังสวน จ. ชุมพร ชุมพร 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 32.45
14 ทม.กันตัง บ่อขยะทม.กันตัง หมู่ 4 ต.คลองชีล้อม อ. กันตัง จ. ตรัง ตรัง 88 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.86
15 ทต.ชำราก บ่อขยะทม.ตราด หมู่ 7 บ้านทุ่งท่าสูง อ. เมืองตราด จ. ตราด ตราด 138 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.91
16 ทน.แม่สอด บ่อขยะทน.แม่สอด หมู่ 5 อ. แม่สอด จ. ตาก ตาก 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 91.00
17 ทน.แม่สอด บ่อขยะบ.ลำเลียงชัย (พ.ท อบต.ทุ่งควายกิน) 292/1 ต.ทุ่งควายหาย ถนน มาลัยแมน-พระแท่น อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม นครปฐม N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.00
18 อบต.สระสี่มุม บ่อขยะกลุ่ม 79 หมู่ 7 ตำบลสระสี่มุม อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม นครปฐม N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7,000.00
19 ทม.สีคิ้ว บ่อขยะทม.สีคิ้ว หมู่ 6 บ้านพรสวรรค์ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
20 ทน.นครสวรรค์ ศูนย์กำจัดมูลฝอยทน.นครสวรรค์ ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 266 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 185.47
21 ทม.ตาคลี บ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ทม.ตาคลี หมู่ 7 บ้านหนองยอ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 195 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 37.60
22 ทม.ชุมแสง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง หมู่ 2 บ้านวังยาง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 24.37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.23
23 อบจ.นนทบุรี บ่อขยะอบจ.นนทบุรี หมู่ 8 ต.คลองขวาง อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี นนทบุรี 472 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,370.00
24 ทม.นราธิวาส บ่อขยะทม.นราธิวาส หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส นราธิวาส 143 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.00
25 ทต.ท่าวังผา บ่อขยะทต.ท่าวังผา หมู่ 6 บ้านท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน น่าน 100.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
26 ทต.ศรีพนา บ่อขยะทต.ศรีพนา หมู่ 15 241 บ้านโคกพิทักษ์ ต.เซกา อ. เซกา จ. บึงกาฬ บึงกาฬ 19 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 21.93
27 ทต.บึงกาฬ บ่อขยะทต.บึงกาฬ หมู่ 10 บ้านแสนสำราญ ถนน บึงกาฬ-พังโคน อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ บึงกาฬ 32 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 21.59
28 ทม.บุรีรัมย์ บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ หมู่ 10 ต.พระครู ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง อ. เมืองนครราชสีมา จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 100 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 113.00
29 ทต.สตึก บ่อขยะทต.สตึก หมู่ 8 บ้านหนองเกาะ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 143 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.30
30 ทม.ปัตตานี บ่อขยะทม.ปัตตานี หมู่ 3 ต.หนองแรต อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ปัตตานี 183 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 72.46
31 ทน.พระนครศรีอยุธยา บ่อขยะทน.พระนครศรีอยุธยา หมู่ 8 ต.ตาก้อง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 464.00
32 ทม.พะเยา บ่อขยะทม.พะเยา หมู่ 2 อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พะเยา 0 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 16.26
33 ทม.ตะกั่วป่า บ่อขยะทม.ตะกั่วป่า หมู่ 7 125/52 ต.บางนายสี อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา พังงา 217 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.63
34 ทม.พัทลุง บ่อขยะทม.พัทลุง หมู่ 6 ตำบลลำปำ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง พัทลุง 95 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.00
35 ทม.บางมูลนาก บ่อขยะทม.บางมูลนาก หมู่ 3 บ้านวังสำโรง อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร พิจิตร 36.95 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 24.00
36 อบต.ท่าโพธิ์ บ่อขยะองค์การบริการส่วนตำบลท่าโพธิ์ หมู่ 11 อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก พิษณุโลก 13.3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 158.85
37 ทม.เบตง บ่อขยะทม.เบตง ถนน สุขยางค์ อ. เบตง จ. ยะลา ยะลา 201 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 44.00
38 ทน.ยะลา บ่อขยะทน.ยะลา หมู่ 13 บ้านปรามะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา ยะลา 113 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 180.00
39 ทม.ยโสธร บ่อขยะทม.ยโสธร หมู่ 6 บ้านหนองแสง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร ยโสธร 118 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.94
40 อบต.ทุ่งควายกิน บ่อขยะอบจ.ระยอง (400) หมู่ 3 ต.น้ำคอก อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ระยอง 429 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,261.86
41 ทต.ดอนทราย บ่อขยะบ.เซ็นทรัล เวสท์วอเทอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (อบต.ดอนทราย) อ.ปากท่อ ต.ดอนทราย อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี ราชบุรี 99 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 138.96
42 อบต.อ่างหิน บ่อขยะบ.SNT Tech จำกัด หมู่ 1 152 ต.อ่างหิน อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี ราชบุรี 72 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 62.19
43 ทต.โคกสำโรง บ่อขยะทต.โคกสำโรง ต.หนองแขม ถนน บ้านวังกะเบียน อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี ลพบุรี 13.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
44 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะทม.บ้านหมี่ หมู่ 5 ต.หนองเมือง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี ลพบุรี 43 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
45 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะอบจ.ลำปาง หมู่ 10 ตำบลต้นธงชัย อ.เมือง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ลำปาง N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 85.00
46 อบจ.ลำปาง บ่อขยะอบจ.ลำปาง ตำบลต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ลำปาง 311 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 70.74
47 ทม.ศรีสะเกษ บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ หมู่ 4 บ้านหนองสาด อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 255 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 36.00
48 ทต.เมืองขุขันธ์ บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์ หมู่ 11 บ้านสอาง อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.50
49 ทม.พิจิตร บ่อขยะทม.พิจิตร หมู่ 5 บ้านบึงช้าง อ. เมืองพิจิตร จ. สกลนคร สกลนคร 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 35.50
50 ทต.พังโคน บ่อขยะ ทต.พังโคน หมู่ 8 บ้านฝั่งแดง อ. พังโคน จ. สกลนคร สกลนคร 49-3-59 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 23.47
51 ทน.สกลนคร บ่อขยะ ทน.สกลนคร หมู่ 9 บ้านคำผักแพรว ถนน สกล-นาแก อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร สกลนคร 163 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 75.51
52 ทต.ท่าแร่ บ่อขยะ ทต.ท่าแร่ หมู่ 6 บ้านโคกแก้ว อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร สกลนคร 72-3-30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 18.52
53 ทม.สะเดา บ่อขยะทม.สะเดา บ้านหน่ำฮั้ว ถนน เลี่ยงเมือง อ. สะเดา จ. สงขลา สงขลา 96 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
54 ทต.เกาะแต้ว บ่อขยะทน.สงขลา บ้านบ่ออิฐ อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา สงขลา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 178.00
55 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ หมู่ 10 ต.บ้านพรุ ถนน ฮกเต๊ก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 107-0-35 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
56 ทม.สตูล บ่อขยะทม.สตูล หมู่ 5 บ้านกาลายีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ. เมืองสตูล จ. สตูล สตูล 48 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 38.17
57 ทต.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง หมู่ 8 ต.กำแพง ถนน ละงู-ฉลุง อ. ละงู จ. สตูล สตูล 77 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 37.00
58 ทม.สระบุรี บ่อขยะทม.สระบุรี หมู่ 11 บ้านโคกดินแดง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี สระบุรี 100 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 64.11
59 ทม.วังน้ำเย็น ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทม.วังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระแก้ว สระแก้ว 45 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 18.00
60 ทม.สุพรรณบุรี บ่อขยะทม.สุพรรณบรี หมู่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 153 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.08
61 ทม.ดอนสัก บ่อขยะทม.ดอนสัก หมู่ 6 บ้านเขานูด อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 28 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 14.50
62 ทม.ดอนสัก บ่อขยะบริษัท ลัคกี้คลีนเอนเนอร์ยี่ จำกัด หมู่ 10 ต.บ้านส้อง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 149 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 65.35
63 ทต.ศีขรภูมิ บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) หมู่ 1 บ้านปราสาท ถนน บ้านปราสาท - นารุ่ง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ สุรินทร์ 46-3-38 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
64 ทม.สุโขทัยธานี สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ทม.สุโขทัยธานี หมู่ 2 อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย สุโขทัย 177 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 70.74
65 ทต.กงไกรลาศ บ่อขยะทต.กงไกรลาศ หมู่ 7 อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย สุโขทัย 20 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
66 ทม.สวรรคโลก ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล ทม.สวรรคโลก หมู่ 8 อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย สุโขทัย 43 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 55.02
67 ทม.ท่าบ่อ บ่อขยะ ทม.ท่าบ่อ หมู่ 6 บ้านกุดบง ต.บ้านเดื่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย หนองคาย 46 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.00
68 ทม.หนองคาย บ่อขยะทม.หนองคาย หมู่ 8 บ้านดงนาเทา ต.สระใคร อ. สระใคร จ. หนองคาย หนองคาย 77 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.00
69 ทต.ศรีเชียงใหม่ บ่อขยะทต.ศรีเชียงใหม่ บ้านขุมคำ ต.หนองปลาปาก อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย หนองคาย 118 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 59.00
70 ทต.นากลาง บ่อขยะทต นากลาง ต.ด่านช้าง ถนน อุดร-เลย อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 49.00
71 ทต.โนนสัง บ่อขยะทต.โนนสัง หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 49-1-23 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.70
72 อบจ.อำนาจเจริญ บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) บ้านดงสีบู ต.ไกคำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 98 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.26
73 ทน.อุดรธานี บ่อขยะ ทน.อุดรธานี บ.โคกหนองหาด ต.หนองนาคำ อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี อุดรธานี 296 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 298.69
74 ทม.อุตรดิตถ์ บ่อขยะ ทม.อุตรดิตถ์ หมู่ 3 บ้านพระฝาง ถนน คุ้งตะเภา - น้ำพี้ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 112 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 75.00
75 ทม.อุทัยธานี บ่อขยะทม.อุทัยธานี หมู่ 4 บ้านหนองกาหลง อ. หนองขาหย่าง จ. อุทัยธานี อุทัยธานี 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.00
76 ทม.วารินชำราบ บ่อขยะทม.วารินชำราบ บ้านดอนผอุง ต.คูเมือง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี 281 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.00
77 ทม.พิบูลมังสาหาร บ่อขยะทม.พิบูลมังสาหาร บ้านหนองแปน ต.โพธิ์ไทร อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.80
78 ทม.อ่างทอง บ่อขยะทม.อ่างทอง หมู่ 3 บ้านโตนด ต.เทวราช อ. ไชโย จ. อ่างทอง อ่างทอง 89-3-99 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 135.00
79 ทน.เชียงราย บ่อขยะทน.เชียงราย บ้านดงป่าเหมี้ยง ถนน เชียงราย-เถิง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย เชียงราย 95.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.55
80 ทต.ห้วยไคร้ บ่อขยะทต.ห้วยไคร้ หมู่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ อ. แม่สาย จ. เชียงราย เชียงราย 63-0-2 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
81 ทน.เชียงราย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทน.เชียงราย อ. แม่สาย จ. เชียงราย เชียงราย 323 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 95.00
82 ทต.จันจว้า บ่อขยะทต.จันจว้า หมู่ 1 อ. แม่จัน จ. เชียงราย เชียงราย 16-75-0 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.80
83 อบจ.เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อย อ. แม่จัน จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 67.00
84 ทต.เวียงฝาง บ่อขยะทต.เวียงฝาง หมู่ 13 617 อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 80.00
85 ทต.บ้านตาล บ่อขยะบจก.ท่าเชียงทอง (เขต พท.อบต.บ้านตาล) หมู่ 7 อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 600.00
86 ทต.บ้านตาล บ่อขยะบ.เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด หมู่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 0 เพชรบุรี 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 78.00
87 ทม.เพชรบูรณ์ บ่อขยะทม.เมืองเพชรบูรณ์ หมู่ 4 บ้านปากน้ำ อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 108 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 84.00
88 ทต.หนองไผ่ บ่อขยะทต.หนองไผ่ หมู่ 1 บ้านหนองไผ่ใต้ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 17-3-37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 11.00
89 ทต.ชนแดน บ่อขยะทต.ชนแดน หมู่ 7 บ้านโคกเจริญ อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 11.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 11.50
90 ทต.ชนแดน เตาเผาขยะมูลฝอยบริษัท N/A จ. กรุงเทพมหานคร 0 กรุงเทพมหานคร 20 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 400.00
91 ทน.ขอนแก่น บ่อขยะทน.ขอนแก่น หมู่ 7 บ้านคำบอน อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 98 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 417.58
92 ทน.ภูเก็ต บ่อขยะทน.ภูเก็ต หมู่ 1 ต.วิชิต ถนน รัตนโกสินทร์ 200 ปี อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ภูเก็ต 291-2-270 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 965.40
93 ทน.ภูเก็ต บ่อขยะทน.หาดใหญ่ หมู่ 3 ต.ควนลัง ถนน หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 17 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 240.00
94 อบต.แพรกษาใหม่ บ่อขยะบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (พท.อบต.แพรกษาใหม่) หมู่ 5 อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ สมุทรปราการ 321 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 500.00
95 อบต.แพรกษาใหม่ บ่อขยะบ.ทีพีไอโพลีน* ถนน มิตรภาพแก่งคอย-มวกเหล็ก อ. แก่งคอย จ. สระบุรี สระบุรี 20 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 797.92
96 อบต.แพรกษาใหม่ โรงหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ ซอย อ่อนนุช 86 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 1,200.00
97 ทน.นครราชสีมา บ่อขยะทน.นครราชสีมา หมู่ 3 ต.โพธิ์กลาง ถนน ราชสีมา-โชคชัย แขวง ประเวศ อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 73 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 80.00
98 ทต.สูงเนิน บ่อขยะทต.สูงเนิน หมู่ 15 บ้านไชยมงคล แขวง ประเวศ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 40 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 10.00
99 ทต.ศีขรภูมิ บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) หมู่ 1 บ้านปราสาท ซอย บ้านปราสาท-นารุ่ง แขวง ประเวศ อ. สูงเนิน จ. สุรินทร์ สุรินทร์ 46-3-38 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 3.00
100 ทต.สตึก บ่อขยะทต.สตึก (หมักปุ๋ย) หมู่ 8 บ้านหนองเกาะ ต. สตึก อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 143 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 16.00