ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 24 แห่ง กำจัดถูกต้อง 6 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 18 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.เกาะแต้ว บ่อขยะทน.สงขลา บ้านบ่ออิฐ อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา สงขลา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 178.00
2 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ หมู่ 10 ต.บ้านพรุ ถนน ฮกเต๊ก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 107-0-35 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
3 ทม.สะเดา บ่อขยะทม.สะเดา บ้านหน่ำฮั้ว ถนน เลี่ยงเมือง อ. สะเดา จ. สงขลา สงขลา 96 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
4 ทม.สะเดา บ่อขยะทน.หาดใหญ่ หมู่ 3 ต.ควนลัง ถนน หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 17 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 240.00
5 ทม.สะเดา บ่อขยะบ.เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด (อบต.คลองหอยโข่ง) (NEW) หมู่ 7 บ้านทุ่งจูด อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา สงขลา 138 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 120.00
6 ทม.กำแพงเพชร สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทม.กำแพงเพชร อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา สงขลา N/A สถานีขนถ่าย ถูกต้อง 10.00
7 ทต.ท่าพระยา บ่อขยะทต.ท่าพระยา หมู่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
8 อบต.คลองเปียะ บ่อขยะ อบต.คลองเปียะ หมู่ 7 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ. สงขลา 0 สงขลา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
9 อบต.สะพานไม้แก่น บ่อขยะอบต.สะพานไม้แก่น หมู่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่น อ. จะนะ จ. สงขลา สงขลา 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
10 ทต.ลำไพล บ่อขยะทต.ลำไพล หมู่ 1 ต.ลำไพล อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 อบต.นาหมอศรี บ่อขยะอบต.นาหมอศรี หมู่ 7 ต.นาหมอศรี ถนน บ้านโมยตก อ. นาทวี จ. สงขลา สงขลา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
12 อบต.เกาะจัน บ่อขยะอบต.เกาะจัน หมู่ 2 อ. นาทวี จ. สงขลา สงขลา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.52
13 อบต.ควนรู บ่อขยะอบต.ควนรู หมู่ 1 บ้านดอยสีหมาน ต.ควนรู อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
14 อบต.คูขุด บ่อขยะอบต.คูขุด หมู่ 3 บ้านโตนดรอบ ต.คูขุด อ. สทิงพระ จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
15 ทต.สะบ้าย้อย บ่อขยะทต.สะบ้าย้อย หมู่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา สงขลา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
16 ทต.สะบ้าย้อย บ่อขยะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (NEW) หมู่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
17 ทต.กำแพงเพชร บ่อขยะทต.กำแพงเพชร หมู่ 9 บ้านห้วยโอน ต.กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
18 อบต.สะกอม บ่อขยะอบต.สะกอม หมู่ 6 โคกชายทะเล ตำบลสะกอม อ. จะนะ จ. สงขลา สงขลา 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
19 ทต.เทพา บ่อขยะทต.เทพา หมู่ 2 ต.ปากบาง อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
20 อบต.ท่าม่วง บ่อขยะอบต.ท่าม่วง หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
21 ทต.บ่อตรุ บ่อขยะทต.บ่อตรุ หมู่ 4 ต.บ่อตรุ ถนน สงขลา-ระโนด อ. ระโนด จ. สงขลา สงขลา 39 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
22 อบต.สนามชัย บ่อขยะอบต.สนามชัย หมู่ 1 ต.สนามชัย ริมทะเลอ่าวไทย อ. สทิงพระ จ. สงขลา สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
23 ทต.ปริก บ่อขยะทต.ปริก หมู่ 4 ต.ปริก อ. สะเดา จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
24 ทม.ควนลัง บ่อขยะทม.ควนลัง หมู่ 3 55 ต.ควนลัง ถนน ชัยชนะสงคราม อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.00