จังหวัด จันทบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เลียบเนิน ต. วัดใหม่ อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-312-277 โทรสาร 039-312-539

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 12.610337 y : 102.102913

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

6338 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 82

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 5 แห่ง
เทศบาลตำบล 42 แห่ง
อบต. 34 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

20 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 22 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 20 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 บ. โชคชัย เอ็นไวรอมเม้นท์ จำกัด บ่อขยะทม.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 จันทบุรี 117 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 250
2 ทม.ขลุง บ่อขยะทม.ขลุง ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 จันทบุรี 35 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 20
3 ทต.สองพี่น้อง บ่อขยะทต.สองพี่น้อง บ้านหนองเสม็ด ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 จันทบุรี 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
4 ทต.พวา บ่อขยะทต.พวา บ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 จันทบุรี 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
5 ทต.ขุนซ่อง บ่อขยะอบต.ขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 จันทบุรี 2 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
6 ทต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทต.โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 จันทบุรี 88 ไร่ 3 งาน การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 30
7 อบต.สะตอน บ่อขยะอบต.สะตอน หมู่2 บ้านป่าข้าวโพด หมู่2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี 12 ไร่ ไม่ถูกต้อง
8 อบต.สะตอน บ่อขยะอบต.สะตอน หมู่12 บ้านสวนส้มล่าง หมู่12 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี 14 ไร่ 2 งาน 16 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
9 ทต.ค่ายเนินวง บ่อขยะทต.ค่ายเนินวง หมู่9 ถ.ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี 80 ไร่ ไม่ถูกต้อง
10 ทต.บ่อเวฬุ บ่อขยะทต.บ่อเวฬุ หมู่1 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 จันทบุรี 0.25 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 ทม.ท่าใหม่ บ่อขยะทม.ท่าใหม่ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 จันทบุรี 58 ไร่ 1 งาน 53 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 9
12 อบต.แก่งหางแมว บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว บ้านเขาส้มป่อย ต.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 จันทบุรี 5 ไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 25
13 ทต.ทับช้าง บ่อขยะทต.ทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี 5 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 16
14 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์ บ่อขยะทต.ปากน้ำแหลมสิงห์ 111 หมู่1 ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงหิ์ จ.จันทบุรี จันทบุรี 28 ไร่ ไม่ถูกต้อง
15 อบต.วังโตนด บ่อขยะอบต.วังโตนด หนองสีงา หมู่ 8 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 จันทบุรี 6 ไร่ 2 งาน 48 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 4
16 ทต.ทรายขาว บ่อขยะทต.ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 12
17 อบต.ปะตง บ่อขยะอบต.ปะตง หมู่7 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี 4.5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
18 อบต.ทุ่งขนาน บ่อขยะอบต.ทุ่งขนาน หมู่1 บ้านทุ่งขนาน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี 2 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
19 ทต.คลองใหญ่ บ่อขยะทต.คลองใหญ่ หมู่3 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 จันทบุรี 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
20 ทต.สนามไชย บ่อขยะทต.สนามไชย หมู่7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 จันทบุรี 50 ไร่ ไม่ถูกต้อง
21 ทต.ตกพรม บ่อขยะทต.ตกพรม หมู่11 บ.ชากราว ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 จันทบุรี 1.5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
22 ทต.หนองตาคง ทต.หนองตาคง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 จันทบุรี 19 ไร่ 1 งาน 50 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1