จังหวัด ปราจีนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ 1 ถนน สุวินทวงศ์ ต. รอบเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-454-004 โทรสาร 037-454-004

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.10974 y : 101.32964

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

4762.36 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 70

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 12 แห่ง
อบต. 55 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

30 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 30 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 30 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ปราจีนบุรี บ่อขยะทม.ปราจีนบุรี บ้านดงยาง หมู่ 7 ถ.ประจันตคาม ต.โนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี 191 ไร่ 0 งาน 29 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 93
2 ทต.กบินทร์ บ่อขยะทต.กบินทร์ บ้านคลองกลาง หมู่ 11 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี 29 ไร่ 70 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
3 ทต.สระบัว บ่อขยะทต.สระบัว 555 บ้านสระบัว ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี 8 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
4 อบต.กบินทร์ บ่อขยะอบต.กบินทร์ (หมู่ที่ 6) บ้านสระดู่ หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี 150 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 15
5 อบต.นนทรี บ่อขยะอบต.นนทรี บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี 4 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3
6 อบต.วังตะเคียน บ่อขยะอบต.วังตะเคียน ทุ่งหนองเอวเม หมู่ 5 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี 19 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
7 อบต.ลาดตะเคียน บ่อขยะอบต.ลาดตะเคียน บ้านคลองร่วม หมู่ 9 ต.ลาคตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ต.ลาดตะเคียน 25110 ปราจีนบุรี 6 ไร่ 99 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2.5
8 อบต.หนองกี่ บ่อขยะทม.หนองกี่ 174 ม.5 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี 69 ไร่ 1 งาน 5 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 51
9 ทต.นาดี บ่อขยะทต.นาดี ม.3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 ปราจีนบุรี 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6.5
10 อบต.ทุ่งโพธิ์ บ่อขยะอบต.ทุ่งโพธิ์ 1111 บ้านทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 ปราจีนบุรี 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.5
11 อบต.นาดี บ่อขยะอบต.นาดี บ้านแดง ม.3 ถนนปากหมันนาแห้ว ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 ปราจีนบุรี 18 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
12 ทต.โคกปีบ บ่อขยะทต.โคกปีบ บ้านเหลาไอ้ตา หมู่ที่ 6 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 ปราจีนบุรี 5 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3
13 ทต.กรอกสมบูรณ์ บ่อขยะทต.กรอกสมบูรณ์ บ้านกรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี 30 ไร่ 2 งาน 75 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
14 ทต.ศรีมหาโพธิ บ่อขยะทต.ศรีมหาโพธิ หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
15 อบต.ศรีมหาโพธิ บ่อขยะอบต.ศรีมหาโพธิ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี 34 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 13
16 อบต.ท่าตูม บ่อขยะอบต.ท่าตูม บ้านหลังถ้ำหมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี 16 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 56
17 อบต.หนองโพรง บ่อขยะอบต.หนองโพรง บ้านวังตะพาบ หมู่ 11 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 19
18 อบต.หัวหว้า บ่อขยะอบต.หัวหว้า บ้านหัวชา หมู่ 5 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี 14 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
19 อบต.กบินทร์ บ่อขยะอบต.กบินทร์ หมู่ 10 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ปราจีนบุรี 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
20 อบต.กรอกสมบูรณ์ บ่อขยะอบต.กรอกสมบูรณ์ หมู่7 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี 16 ไร่ 1 งาน 20 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
21 อบต.โคกไทย บ่อขยะอบต.โคกไทย หมู่ที่ 6 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 ปราจีนบุรี 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
22 บ่อขยะอบต.โคกปีบ (บ่อใหม่ 64) ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 ปราจีนบุรี 18 ไร่ 3 งาน 37 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5