จังหวัด ยโสธร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 07 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน แจ้งสนิท ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.80257 y : 104.13964

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

4161.66 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 88

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
อบต. 63 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

56 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 58 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 56 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.คูเมือง บ่อขยะอบต.คูเมือง หมู่8 บ้านพลไว หมู่8 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง
2 อบต.คูเมือง บ่อขยะอบต.คูเมือง หมู่6 บ้านคุ้ม หมู่6 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
3 อบต.คูเมือง บ่อขยะอบต.คูเมือง หมู่11 บ้านคูเมือง หมู่11 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 อบต.ส้มผ่อ บ่อขยะอบต.ส้มผ่อ บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่8 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 3 งาน 32 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
5 อบต.คำไผ่ บ่อขยะอบต.คำไผ่ หมู่6 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
6 อบต.ไทยเจริญ บ่อขยะอบต.ไทยเจริญ บ้านตาตาว หมู่ 5 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง
7 อบต.โพนทัน บ่อขยะอบต.โพนทัน บ้านโพนทัน หมู่ 1 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
8 อบต.นาสะไมย์ บ่อขยะอบต.นาสะไมย์ บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ จ.ยโสธร 35000 อ.เมืองยโสธร ยโสธร 9 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
9 ทต.ศรีแก้ว บ่อขยะทต.ศรีแก้ว หมู่10 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 3 งาน การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 4
10 ทต.ห้องแซง บ่อขยะทต.ห้องแซง หมู่12 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 3 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2
11 ทต.กุดชุมพัฒนา บ่อขยะทต.กุดชุมพัฒนา ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ยโสธร 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
12 ทต.กุดเชียงหมี บ่อขยะทต.กุดเชียงหมี หมู่8 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
13 ทต.คำเตย บ่อขยะทต.คำเตย บ้านหนองโสน หมู่ 3 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 1 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
14 อบต.โนนเปือย บ่อขยะอบต.โนนเปือย ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ยโสธร 1 ไร่ 1 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
15 ทต.สามแยก บ่อขยะทต.สามแยก ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
16 อบต.น้ำอ้อม บ่อขยะอบต.น้ำอ้อม หมู่10 บ้านศิริปัณนา หมู่10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ยโสธร 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
17 อบต.น้ำอ้อม บ่อขยะอบต.น้ำอ้อม หมู่9 บ้านน้ำอ้อม หมู่9 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ยโสธร 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
18 อบต.ฟ้าห่วน บ่อขยะอบต.ฟ้าห่วน หมู่7 บ้านแข่ หมู่7 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ยโสธร 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
19 อบต.ฟ้าห่วน บ่อขยะอบต.ฟ้าห่วน หมู่2 บ้านฟ้าห่วน หมู่2 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ยโสธร 9 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
20 อบต.หัวเมือง บ่อขยะอบต.หัวเมือง บ้านหนองหว้า หมู่13 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
21 ทต.ฟ้าหยาด บ่อขยะทต.ฟ้าหยาด บ้านเหมือด-ป่าตอง หมู่5 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
22 อบต.ม่วง บ่อขยะอบต.ม่วง หมู่1 บ้านม่วง หมู่ 1 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.3
23 อบต.ม่วง บ่อขยะอบต.ม่วง หมู่8 บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 8 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.3
24 อบต.ม่วง บ่อขยะอบต.ม่วง หมู่9 บ้านบัวขาว หมู่ 9 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ยโสธร 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.3
25 อบต.ทุ่งนางโอก บ่อขยะอบต.ทุ่งนางโอก บ้านทุ่งนางโอก หมู่1 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร ยโสธร 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.7
26 อบต.กุดแห่ บ่อขยะอบต.กุดแห่ บ้านกุดแห่ หมู่9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
27 อบต.ขุมเงิน บ่อขยะอบต.ขุมเงิน บ้านเหลื่อม หมู่3 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร ยโสธร 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
28 อบต.กำแมด บ่อขยะอบต.กำแมด บ้านหัวงัว หมู่2 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ยโสธร 14 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
29 อบต.คำน้ำสร้าง บ่อขยะอบต.คำน้ำสร้าง บ้านคำน้ำสร้าง หมู่10 ต.คำน้ำส้รง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ยโสธร 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
30 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ หมู่2 บ้านเหล่าไฮ หมู่2 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 1 งาน ไม่ถูกต้อง
31 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ หมู่3 บ้านชาตะยานนท์ หมู่3 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 1 งาน ไม่ถูกต้อง
32 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ หมู่4 บ้านเหล่าทุ่ง หมู่4 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 2 งาน ไม่ถูกต้อง
33 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ หมู่6 บ้านกุดเป่ง หมู่6 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 2 งาน ไม่ถูกต้อง
34 อบต.ดงเจริญ บ่อขยะอบต.ดงเจริญ หมู่7 บ้านแหล่งหนู หมู่7 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
35 อบต.ดงเจริญ บ่อขยะอบต.ดงเจริญ หมู่3 บ้านดง หมู่3 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 1 งาน ไม่ถูกต้อง
36 อบต.กู่จาน บ่อขยะอบต.กู่จาน บ้านงิ้ว หมู่5 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
37 อบต.สงเปือย บ่อขยะอบต.สงเปือย บ้านโคกสะอาด หมู่5 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
38 อบต.แคนน้อย บ่อขยะอบต.แคนน้อย บ้านแคนน้อย หมู่ 1 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 4 ไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 2
39 อบต.ศรีฐาน บ่อขยะอบต.ศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 ยโสธร 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
40 ทต.ดงแคนใหญ่ บ่อขยะทต.ดงแคนใหญ่ หมู่1 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ยโสธร 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
41 ทต.ทรายมูล บ่อขยะทต.ทรายมูล หมู่3 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 ยโสธร 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
42 ทต.เลิงนกทา บ่อขยะทต.เลิงนกทา หมู่4 ต.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ต.สวาท 35120 ยโสธร 17 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
43 ทต.ป่าติ้ว บ่อขยะทต.ป่าติ้ว หมู่6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 ยโสธร 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
44 ทต.ค้อวัง บ่อขยะทต.ค้อวัง หมู่3 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ยโสธร 14 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
45 ทต.บุ่งค้า บ่อขยะทต.บุ่งค้า หมู่ 2 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
46 ทต.ทุ่งแต้ บ่อขยะทต.ทุ่งแต้ หมู่5 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร ยโสธร 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
47 ทม.ยโสธร บ่อขยะทม.ยโสธร บ้านหนองแสง หมู่6 ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร 35000 ยโสธร 118 ไร่ - งาน - วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 67
48 อบต.เขื่องคำ บ่อขยะอบต.เขื่องคำ บ้านกว้าง หมู่1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร ยโสธร 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
49 อบต.สามแยก บ่อขยะอบต.สามแยก ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
50 ทต.บุ่งค้า บ่อขยะทต.บุ่งค้า หมู่ 3 หมู่3 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง