จังหวัด พะเยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 07 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 5600
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 19.19070 y : 99.87971

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

6335.06 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 72

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 36 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

82 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 83 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 82 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.แม่กา บ่อขยะทต.แม่กา บ้านแม่กาห้วยเคียน อ.เมืองพะเยา 56000 พะเยา 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 11
2 นายอนันต์ ประกอบผล บ่อขยะทต.ท่าวังทอง หมู่ 11 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา 56000 พะเยา 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 17
3 นายจิงประเสริฐ ยารังสี บ่อขยะทต.แม่ปืม หมู่ 12 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา 56000 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
4 ทต.บ้านถ้ำ บ่อขยะทต.บ้านถ้ำ ม.2 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
5 ทต.หนองหล่ม บ่อขยะทต.หนองหล่ม หมู่5 บ้านสันม่วง หมู่ 5 ถ.ดอกคำใต้-เชียงม่วน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 14 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
6 ทต.หนองหล่ม บ่อขยะทต.หนองหล่ม หมู่6 บ้านปางงุ้น หมู่ 6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.3
7 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่7 หมู่ 7 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
8 อบต.คือเวียง บ่อขยะอบต.คือเวียง หมู่ 6 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 3 ไร่ 3 งาน 90 วา การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.5
9 อบต.เจดีย์คำ บ่อขยะอบต.เจดีย์คำ บ้านบุญชัย หมู่ 12 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 พะเยา 8 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
10 อบต.เชียงบาน บ่อขยะอบต.เชียงบาน หมู่3 หมู่ 3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 ไร่ 1 งาน 80 วา การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.5
11 อบต.ร่มเย็น บ่อขยะอบต.ร่มเย็น หมู่7 บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ 7 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 พะเยา 13 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2.5
12 ทต.เชียงม่วน บ่อขยะทต.เชียงม่วน หมู่6 บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.5
13 ทต.ห้วยข้าวก่ำ บ่อขยะทต.ห้วยข้าวก่ำ หมู่ 9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.5
14 ทต.เวียงลอ บ่อขยะทต.เวียงลอ บ้านจุนใหม่ หมู่ 10 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 320 วา การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1
15 อบต.พระธาตุขิงแกง บ่อขยะอบต.พระธาตุขิงแกง หมู่1 บ้านแม่วังช้าง หมู่ 1 ถ.จุน-ปง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
16 อบต.พระธาตุขิงแกง หมู่5 บ่อขยะอบต.พระธาตุขิงแกง หมู่5 บ้านธาตุขิงแกงบน หมู่ 5 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
17 อบต.ห้วยยางขาม หมู่2 บ่อขยะอบต.ห้วยยางขาม หมู่2 หมู่ 2 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.3
18 ทต.ปง บ่อขยะทต.ปง หมู่ 3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
19 อบต.นาปรัง บ่อขยะอบต.นาปรัง หมู่7 หมู่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.5
20 อบต.นาปรัง บ่อขยะอบต.นาปรัง หมู่3 หมู่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
21 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่9 บ้านแม่ทาย หมู่ 9 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
22 ทต.สบบง บ่อขยะทต.สบบง หมู่ 3 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
23 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่1 หมู่ 1 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
24 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ หมู่2 หมู่ 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
25 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ หมู่10 หมู่ 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
26 ทต.ดงเจน บ่อขยะทต.ดงเจน หมู่ 9 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
27 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่10 บ้านหนองขวาง หมู่ 10 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 งาน 1 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
28 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่8 บ้านป่าแพะ หมู่ 8 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
29 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่4 บ้านหล่าย หมู่ 4 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
30 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่3 บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ 3 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
31 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่1 บ้านดอนเงิน หมู่ 1 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
32 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่2 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่2 หมู่ 2 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
33 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่3 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่3 หมู่ 3 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
34 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่4 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่4 หมู่ 4 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
35 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่6 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่6 หมู่ 6 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
36 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่7 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่7 หมู่ 7 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
37 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่8 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่8 หมู่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
38 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่9 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่9 หมู่ 9 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
39 อบต.ทุ่งกล้วย หมู่10 บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่10 หมู่ 10 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
40 อบต.บ้านมาง บ่อขยะอบต.บ้านมาง หมู่7 ม.7 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
41 อบต.บ้านมาง บ่อขยะอบต.บ้านมาง หมู่6 ม.6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
42 อบต.บ้านมาง บ่อขยะอบต.บ้านมาง หมู่5 ม.5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 3 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
43 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่7 บ้านฝายแก้ว ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
44 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่5 บ้านต้นฝาง ม.5 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 งาน 1 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
45 ทต.หนองหล่ม หมู่7 บ่อขยะทต.หนองหล่ม หมู่7 หมู่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
46 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ออย หมู่12 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
47 บ่อขยะเอกชน ม.2 ทม.ดอกคำใต้ 276 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 2 ไร่ 3 งาน 42 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7.5
48 บ่อขยะอบต.สระ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1