จังหวัด พะเยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 07 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 5600
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 19.19070 y : 99.87971

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

6335.06 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 72

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 36 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

80 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 81 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 80 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.พะเยา บ่อขยะทม.พะเยา หมู่ 2 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา 56000 พะเยา 82 ไร่ ไม่ถูกต้อง
2 ทต.แม่กา บ่อขยะทต.แม่กา บ้านแม่กาห้วยเคียน อ.เมืองพะเยา 56000 พะเยา 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
3 นายอนันต์ ประกอบผล บ่อขยะทต.ท่าวังทอง หมู่ 11 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา 56000 พะเยา 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
4 นายจิงประเสริฐ ยารังสี บ่อขยะทต.แม่ปืม หมู่ 12 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา 56000 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
5 นายบุญศรี ปัญญา บ่อขยะทม.ดอกคำใต้ ม.2 ต.บ้านบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
6 ทต.บ้านถ้ำ บ่อขยะทต.บ้านถ้ำ ม.2 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
7 ทต.หนองหล่ม บ่อขยะทต.หนองหล่ม หมู่5 บ้านสันม่วง หมู่ 5 ถ.ดอกคำใต้-เชียงม่วน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 14 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
8 อบต.บ้านปิน บ่อขยะอบต.บ้านปิน หมู่1 บ้านห้วยปู่หล้า ม.1 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 3 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง
9 อบต.คือเวียง บ่อขยะอบต.คือเวียง หมู่ 6 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 พะเยา 3 ไร่ 3 งาน 90 วา การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.5
10 นายชูชาติ ชอบทำนา บ่อขยะทต.ฝายกวาง หมู่7 (เอกชน) บ้านสลาบ ม.7 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 พะเยา 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 อบต.เจดีย์คำ บ่อขยะอบต.เจดีย์คำ บ้านบุญชัย หมู่ 12 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 พะเยา 8 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
12 อบต.เชียงบาน บ่อขยะอบต.เชียงบาน หมู่3 หมู่ 3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 ไร่ 1 งาน 80 วา การเทกอง (Open Dump), การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.3
13 อบต.ร่มเย็น บ่อขยะอบต.ร่มเย็น หมู่7 บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ 7 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 พะเยา 13 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
14 ทต.เชียงม่วน บ่อขยะทต.เชียงม่วน หมู่6 บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
15 ทต.จุน บ่อขยะทต.จุน หมู่1 หมู่ 1 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
16 ทต.หงส์หิน บ่อขยะทต.หงส์หิน หมู่11 หมู่ 11 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 2 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
17 ทต.งิม บ่อขยะทต.งิม หมู่2 บ้านหนองบัว หมู่ 2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ถูกต้อง 0.5
18 ทต.ปง บ่อขยะทต.ปง หมู่ 3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
19 อบต.งิม บ่อขยะอบต.งิม หมู่ 19 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
20 อบต.นาปรัง บ่อขยะอบต.นาปรัง หมู่7 หมู่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.2
21 อบต.นาปรัง บ่อขยะอบต.นาปรัง หมู่3 หมู่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
22 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่9 บ้านแม่ทาย หมู่ 9 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
23 ทต.สบบง บ่อขยะทต.สบบง หมู่ 3 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.5
24 อบต.ทุ่งกล้วย บ่อขยะอบต.ทุ่งกล้วย หมู่1 หมู่ 1 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.2
25 อบต.ป่าสัก บ่อขยะอบต.ป่าสัก ม.1 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 พะเยา 2 งาน ไม่ถูกต้อง
26 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ หมู่1 หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
27 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ หมู่2 หมู่ 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
28 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ หมู่7 หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
29 อบต.สระ บ่อขยะอบต.สระ หมู่10 หมู่ 10 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 พะเยา 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
30 ทต.ดงเจน บ่อขยะทต.ดงเจน หมู่ 9 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 พะเยา 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10
31 ทต.จุน หมู่4 บ่อขยะทต.จุน หมู่4 หมู่ 4 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
32 ทต.จุน หมู่5 บ่อขยะทต.จุน หมู่5 หมู่ 5 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
33 ทต.จุน หมู่6 บ่อขยะทต.จุน หมู่6 หมู่ 6 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
34 ทต.จุน หมู่7 บ่อขยะทต.จุน หมู่7 หมู่ 7 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
35 ทต.จุน หมู่8 บ่อขยะทต.จุน หมู่8 หมู่ 8 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
36 ทต.หงส์หิน หมู่7 บ่อขยะทต.หงส์หิน หมู่7 หมู่ 7 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150 พะเยา 2.5 ไร่ 5 งาน ไม่ถูกต้อง
37 อบต.งิม หมู่1 บ่อขยะอบต.งิม หมู่1 บ้านทุ่งแต หมู่ 1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
38 อบต.งิม หมู่6 บ่อขยะอบต.งิม หมู่6 หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
39 อบต.งิม หมู่7 บ่อขยะอบต.งิม หมู่7 ดอยผีปันน้ำ หมู่ 7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
40 อบต.งิม หมู่11 บ่อขยะอบต.งิม หมู่11 ศาลเจ้าหลวง หมู่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
41 อบต.งิม หมู่12 บ่อขยะอบต.งิม หมู่12 หลังวัด หมู่ 12 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
42 อบต.งิม หมู่13 บ่อขยะอบต.งิม หมู่13 หมู่ 13 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
43 อบต.งิม หมู่14 บ่อขยะอบต.งิม หมู่14 หมู่ 14 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
44 อบต.งิม หมู่16 บ่อขยะอบต.งิม หมู่16 หมู่ 16 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
45 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่10 บ้านหนองขวาง หมู่ 10 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 งาน 1 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
46 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่8 บ้านป่าแพะ หมู่ 8 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
47 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่4 บ้านหล่าย หมู่ 4 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
48 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่6 บ้านหลวง หมู่ 6 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
49 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่3 บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ 3 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
50 อบต.ออย บ่อขยะอบต.ออย หมู่1 บ้านดอนเงิน หมู่ 1 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พะเยา 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5