จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 07 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ 1 ถนน สวรรค์วิถี ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 56803606 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.69078 y : 100.11381

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

9597.68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 15
มี อปท. จำนวน 143

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 121 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

28 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 31 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 28 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทน.นครสวรรค์ บ่อขยะทน.นครสวรรค์ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 263 ไร่ 2 งาน 64 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 235
2 ทต.หนองเบน บ่อขยะทต.หนองเบน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 นครสวรรค์ 31 ไร่ 2 งาน การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 6
3 อบต.หนองปลิง บ่อขยะอบต.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 12 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 20
4 ทต.เก้าเลี้ยว บ่อขยะทต.เก้าเลี้ยว บ้านดงบ้านโพธิ หมู่7 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 นครสวรรค์ 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
5 อบต.แม่เปิน บ่อขยะอบต.แม่เปิน ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 5 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 6
6 ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ บ่อขยะทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านท่าตะโก หมู่ที่ 6 ถ.ศาลเจ้าไกต่อ-ปางสวรรค์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 12 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 อบต.เขาชนกัน บ่อขยะอบต.เขาชนกัน ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 4 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 2
8 อบต.แม่เล่ย์ บ่อขยะอบต.แม่เล่ย์ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 4 ไร่ 2 งาน การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 2
9 ทต.บางประมุง บ่อขยะทต.บางประมุง บ้านท่าซุด หมู่ 2 ถนนท่าทอง-บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 นครสวรรค์ 15 ไร่ 1 งาน 2 วา ไม่ถูกต้อง
10 อบต.โกรกพระ บ่อขยะอบต.โกรกพระ บ้านในคลอง หมู่ 2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 นครสวรรค์ 14 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 อบต.ตะคร้อ บ่อขยะอบต.ตะคร้อ บ้านวังกระโดนใหญ่ ม.1 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลีจ.นครสวรรค์ 60220 นครสวรรค์ 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
12 ทม.ชุมแสง บ่อขยะทม.ชุมแสง 88 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 นครสวรรค์ 25 ไร่ 3 งาน 7 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 25
13 ทต.ทับกฤช บ่อขยะทต.ทับกฤช ป่าตาล หมู่1 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 นครสวรรค์ 18 ไร่ ไม่ถูกต้อง
14 อบต.ชุมตาบง บ่อขยะอบต.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 4 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
15 ทต.ท่าตะโก บ่อขยะทต.ท่าตะโก ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 นครสวรรค์ 74 ไร่ 3 งาน 82 วา ไม่ถูกต้อง
16 ทม.ตาคลี บ่อขยะทม.ตาคลี ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 นครสวรรค์ 195 ไร่ 2 งาน 60 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 45
17 อบต.จันเสน บ่อขยะอบต.จันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260 นครสวรรค์ 9 ไร่ 3 งาน การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 2
18 อบต.พนมรอก บ่อขยะอบต.พนมรอก บ้านเหนือเขา ม.13 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 นครสวรรค์ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
19 ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก บ่อขยะทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก หมู่8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 นครสวรรค์ 32 ไร่ 2 งาน 97 วา ไม่ถูกต้อง
20 อบต.บางแก้ว บ่อขยะอบต.บางแก้ว บ้านกระทุ่มโทน หมู่ 6 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 นครสวรรค์ 60 ไร่ ไม่ถูกต้อง
21 ทต.พยุหะ บ่อขยะทต.พยุหะ บ้านเนินฝอยทอง หมู่3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 นครสวรรค์ 32 ไร่ ไม่ถูกต้อง
22 อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว บ่อขยะอบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 นครสวรรค์ 15 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
23 อบต.เขาทอง บ่อขยะอบต.เขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 นครสวรรค์ 14 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
24 อบต.สระทะเล บ่อขยะอบต.สระทะเล ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 นครสวรรค์ 16 ไร่ 3 งาน 40 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
25 ทต.ลาดยาว บ่อขยะทต.ลาดยาว ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 25 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 6
26 อบต.วังม้า บ่อขยะอบต.วังม้า ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 12 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
27 อบต.วังเมือง บ่อขยะอบต.วังเมือง ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 1 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
28 อบต.สระแก้ว บ่อขยะอบต.สระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 นครสวรรค์ 13 ไร่ 3 งาน 43 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 2
29 ทต.หนองบัว (เอกชน) บ่อขยะเอกชน ทต.หนองบัว บ้านเนินขี้เหล็ก ม.12 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 นครสวรรค์ 7 ไร่ ไม่ถูกต้อง
30 อบต.หัวดง บ่อขยะอบต.หัวดง ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 นครสวรรค์ 10 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 4
31 อบต.เนินมะกอก บ่อขยะอบต.เนินมะกอก ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 นครสวรรค์ 8 ไร่ 2 งาน 47 วา การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 2.5