จังหวัด นครปฐม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-340-003-4 โทรสาร 034-340-003

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.766743 y : 100.058828

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

2169 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 117

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 5 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 90 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

13 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 17 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 13 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทน.นครปฐม บ่อขยะทน.นครปฐม บ้านคลองมะเกลือ หมู่9 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 นครปฐม 290 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 236
2 ทต.สามง่าม บ่อขยะทต.สามง่าม บ้านดอนมะเกลือ หมู่12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 นครปฐม 28 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 46
3 ทต.โพรงมะเดื่อ บ่อขยะทต.โพรงมะเดื่อ หมู่12 บ้านกาเลี้ยงลูก ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 นครปฐม 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 ทต.บางเลน บ่อขยะทต.บางเลน บ้านไผ่ หมู่3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 นครปฐม 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
5 ทต.นครชัยศรี บ่อขยะทต.นครชัยศรี บ้านทุ่งศาลา ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 นครปฐม 8 ไร่ ไม่ถูกต้อง
6 ทต.ห้วยพลู บ่อขยะทต.ห้วยพลู หมู่3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 นครปฐม 9 ไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 26
7 อบต.หนองงูเหลือม บ่อขยะอบต.หนองงูเหลือม หมู่1 บ้านแปดโรง หมู่1 ต.หนองงูเลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม 73000 นครปฐม 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
8 อบต.หนองงูเหลือม บ่อขยะอบต.หนองงูเหลือม หมู่8 บ้านหนองแก หมู่8 ต.หนองงูเลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม 73000 นครปฐม 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 กลุ่ม 79 บ่อขยะบ.กลุ่ม 79 หมู่ 7 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 นครปฐม 300 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 615
10 บ.ลำเลียงชัย บ่อขยะบ.ลำเลียงชัย 292/1 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73140 73000 นครปฐม 10 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 615
11 ร้านวรชิต กำจัดขยะ บ่อขยะวรชิต กำจัดขยะ (อบต.สวนป่าน) บ้านสวนป่าน หมู่6 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 นครปฐม 5 ไร่ 1 งาน ไม่ถูกต้อง
12 ทต.บางหลวง บ่อขยะทต.บางหลวง หมู่10 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 นครปฐม 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
13 ทต.ลำพญา บ่อขยะทต.ลำพญา ชุมชน ยุวพุทธพัฒนาลำพญา หมู่5 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 นครปฐม 2 ไร่ 1 งาน ไม่ถูกต้อง
14 อบต.หนองงูเหลือม บ่อขยะอบต.หนองงูเหลือม หมู่9 บ้านหนองแก หมู่9 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 นครปฐม 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
15 อบต.หนองงูเหลือม บ่อขยะอบต.หนองงูเหลือม หมู่7 บ้านตลาดใหม่หนองงูเหลือม หมู่7 ต.หนองงูเหลือม อ เมือง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 นครปฐม 6 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 10
16 บ.ทิพยวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยบ.ทิพยวรรณ (เขต อบต.ลำพญา) 72/2 หมู่ 3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี (เขต อบ ต.ลำพญา) จ.นครปฐม 73120 นครปฐม 9 ไร่ ไม่ถูกต้อง
17 บ่อขยะ ทต.ดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นครปฐม 9 ไร่ 52 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10