จังหวัด ชุมพร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ท่ายาง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 10.52158 y : 99.19259

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

6010.84 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 79

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 26 แห่ง
อบต. 50 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

17 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 18 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 17 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ชุมพร บ่อขยะทม.ชุมพร บ้านเขากล้วย หมู่10 ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 42 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 130
2 อบต.บ้านนา บ่อขยะอบต.บ้านนา บ้านนาปรือ หมู่4 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 37 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.00
3 อบต.ปากน้ำ บ่อขยะอบต.ปากน้ำ บ้านใน ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร 86000 ชุมพร 6 ไร่ 80 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 15
4 ทต.ปากตะโก บ่อขยะทต.ปากตะโก บ้านหนองไม้แก่น หมู่2 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ชุมพร 16 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
5 อบต.ตะโก บ่อขยะอบต.ตะโก บ้านควนดิน หมู่6 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ชุมพร 2 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3
6 ทต.มาบอำมฤต บ่อขยะทต.มาบอำมฤต บ้านม่วงแถว หมู่7 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ชุมพร 19 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4.5
7 ทต.สะพลี บ่อขยะทต.สะพลี บ้านปากด่าน หมู่2 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ชุมพร 13 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
8 อบต.ปากคลอง บ่อขยะอบต.ปากคลอง บ้านถ้ำธง หมู่3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ชุมพร 6 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 อบต.สะพลี บ่อขยะอบต.สะพลี บ้านปากด่าน หมู่2 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ชุมพร 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.0
10 ทต.พะโต๊ะ บ่อขยะทต.พะโต๊ะ บ้านควนดอกไม้ หมู่4 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ชุมพร 1 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.8
11 ทต.ละแม บ่อขยะทต.ละแม บ้านมาดยาว หมู่14 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ชุมพร 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
12 อบต.ละแม บ่อขยะอบต.ละแม บ้านมาดยาว หมู่14 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ชุมพร 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
13 อบต.เขาทะลุ บ่อขยะอบต.เขาทะลุ บ้านล่าง หมู่2 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ชุมพร 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4.5
14 ทม.หลังสวน บ่อขยะทม.หลังสวน บ้านคลองราง หมู่14 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ชุมพร 15 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 60
15 อบต.สวนแตง บ่อขยะ อบต.สวนแตง บ้านนาจีนซิ้ว หมู่1 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ชุมพร 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
16 ทต.ปากน้ำหลังสวน บ่อขยะ ทต.ปากน้ำหลังสวน บ้านหินสามก้อน หมู่4 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ชุมพร 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
17 อบต.เขาไชยราช บ่อขยะ อบต.เขาไชยราช บ้านเขาเลี้ยง หมู่1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ชุมพร 3 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.6
18 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอบต.ทุ่งคา ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ชุมพร - ไร่ - งาน 100 วา การเผาในเตา ไม่ถูกต้อง 1.5