จังหวัด สงขลา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราชดำเนิน ต. เขารูปช้าง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-3164789 โทรสาร 074-316478

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 7.20526 y : 100.59695

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

7394 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 141

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 11 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 92 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

32 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 38 แห่ง กำจัดถูกต้อง 5 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 32 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ทุ่งตำเสา บ่อขยะทม.ทุ่งตำเสา หมู่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
2 ทต.จะนะ บ่อขยะทต.จะนะ หมู่ 8 ถ.หาดใหญ่-ปัตตานี อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สงขลา 15 ไร่ 2 งาน 87 วา ไม่ถูกต้อง
3 ทต.นาทับ บ่อขยะทต.นาทับ หมู่ 7 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สงขลา 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 อบต.สะพานไม้แก่น บ่อขยะอบต.สะพานไม้แก่น หมู่6 บ้านเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สงขลา 1.5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
5 ทต.เทพา บ่อขยะทต.เทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สงขลา 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
6 อบต.ปากบาง บ่อขยะอบต.ปากบาง หมู่ 2 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สงขลา 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 อบต.วังใหญ่ บ่อขยะอบต.วังใหญ่ บ้านทุ่งหรี่ หมู่5 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สงขลา 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
8 อบต.ปลักหนู บ่อขยะอบต.ปลักหนู หมู่ 2 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 สงขลา 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 ทต.บ่อตรุ บ่อขยะทต.บ่อตรุ ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 สงขลา 39 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
10 ทต.ระโนด บ่อขยะทต.ระโนด บ้านใหม่ หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ ต.ระโนด จ.สงขลา 90140 สงขลา 14 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 เอกชน (ไม่ทราบชื่อ) บ่อขยะทต.ปากแตระ หมู่2 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 สงขลา 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
12 ทม.กำแพงเพชร บ่อขยะทม.กำแพงเพชร บ้านห้วยโอน หมู่ 9 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 สงขลา 17 ไร่ ไม่ถูกต้อง
13 ทต.นาสีทอง บ่อขยะทต.นาสีทอง หมู่ 1 ถ.ศรีโคกสัก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 สงขลา 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
14 อบต.เขาพระ บ่อขยะอบต.เขาพระ หมู่ 3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 สงขลา 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
15 ทต.สทิงพระ บ่อขยะทต.สทิงพระ หมู่ 4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 สงขลา 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
16 อบต.สนามชัย บ่อขยะอบต.สนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 สงขลา 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
17 อบต.คูขุด บ่อขยะอบต.คูขุด หมู่ 2 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 สงขลา 8 ไร่ ไม่ถูกต้อง
18 ทต.สะบ้าย้อย บ่อขยะทต.สะบ้าย้อย หมู๋ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 สงขลา 25 ไร่ 12 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
19 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง บ่อขยะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง หมู่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง) 90110 สงขลา 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
20 ทต.นาทวี บ่อขยะทต.นาทวี ถ.นาทวี-ลำไพล ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 สงขลา 7 ไร่ ไม่ถูกต้อง
21 ทต.ท่าพระยา บ่อขยะทต.ท่าพระยา ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 สงขลา 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
22 ทน.หาดใหญ่ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทน.หาดใหญ่ หมู่ 3 ถนนหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา 135 ไร่ ถูกต้อง
23 ทน.สงขลา บ่อขยะทน.สงขลา บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา 90000 สงขลา 200 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 215
24 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ หมู่ 9 ถนนฮกเต๊ก ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา 107 ไร่ 35 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 180
25 บริษัท เอนน๊อปโค จำกัด บ่อขยะทม.สะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 สงขลา 96 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 70
26 ทม.ควนลัง บ่อขยะทม.ควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา 8 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
27 ทต.ลำไพล บ่อขยะทต.ลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สงขลา 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
28 อบต.ท่าม่วง บ่อขยะอบต.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สงขลา 8 ไร่ 80 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6.5
29 อบต.นาหมอศรี บ่อขยะอบต.นาหมอศรี ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 สงขลา 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
30 ทต.กำแพงเพชร บ่อขยะทต.กำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 สงขลา 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
31 อบต.ควนรู บ่อขยะอบต.ควนรู ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 สงขลา 13 ไร่ 7 งาน 3 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
32 ทต.ปริก บ่อขยะทต.ปริก หมู่ 4 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 สงขลา 8 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
33 บ.เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด บ่อขยะบ.เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด (อบต.คลองหอยโข่ง) 499 ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 สงขลา 132 ไร่ 2 งาน 8.3 วา การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 62.5
34 นายสาธิต วิรัชชะนะ บ่อขยะ อบต.คลองเปียะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สงขลา 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
35 ทม.กำแพงเพชร สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทม.กำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 สงขลา 15 ไร่ ไม่ถูกต้อง
36 บ่อขยะ อบต.สะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สงขลา 70 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
37 เตาเผาขยะบริษัท จีเด็ค จำกัด 2044/88 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สงขลา 70 ไร่ เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า ถูกต้อง 250
38 บ่อขยะทต.กระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 สงขลา 17 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3