จังหวัด สิงห์บุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สิงห์บุรี-บางพาน ต. บางมัญ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036-507-112 โทรสาร 036-511-621

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.896838 y : 100.411073

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

822.48 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 42

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 33 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 5 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 4 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)