จังหวัด สิงห์บุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สิงห์บุรี-บางพาน ต. บางมัญ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036-507-112 โทรสาร 036-511-621

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.896838 y : 100.411073

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

822.48 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 42

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 33 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

6 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 7 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 6 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.บางระจัน บ่อขยะทม.บางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 สิงห์บุรี 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 20
2 ทต.พรหมบุรี (เดิม ทต.ปากบาง) บ่อขยะทต.พรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 สิงห์บุรี 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
3 อบต.ชีน้ำร้าย บ่อขยะอบต.ชีน้ำร้าย ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 สิงห์บุรี 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 อบต.บ้านหม้อ บ่อขยะอบต.บ้านหม้อ หมู่5 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 สิงห์บุรี 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
5 ทต.ถอนสมอ บ่อขยะทต.ถอนสมอ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 สิงห์บุรี 13 ไร่ 2 งาน 81 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
6 ทม.สิงห์บุรี บ่อขยะทม.สิงห์บุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 สิงห์บุรี 24 ไร่ 80 ตารางวา วา อื่นๆ ไม่ถูกต้อง 60
7 ทม.สิงห์บุรี สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทม.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 สิงห์บุรี 24 ไร่ 8 งาน ไม่ถูกต้อง