จังหวัด ชัยนาท

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทศพรหมประเสริฐ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 056-414-727 โทรสาร 056-414-981

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.18524 y : 100.12491

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

2469.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 60

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 38 แห่ง
อบต. 20 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

7 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 9 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 7 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ชัยนาท บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง) บ้านเขาพลอง หมู่ 7 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท 17000 ชัยนาท 67 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 14
2 ทม.ชัยนาท บ่อขยะทม.ชัยนาท (หนองมะโมง) บ้านหนองดู่ หมู่ 7 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 ชัยนาท 71 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 11
3 ทต.ธรรมามูล บ่อขยะทต.ธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 ชัยนาท 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
4 ทต.หางน้ำสาคร บ่อขยะทต.หางน้ำสาคร หมู่ 4 ถ.สายเอเชีย ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ชัยนาท 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
5 ทต.วัดสิงห์ บ่อขยะทต.วัดสิงห์ หมู่ 8 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 ชัยนาท 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
6 ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ บ่อขยะทต.สามง่ามท่าโบสถ์ หมู่ 2 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 ชัยนาท 48 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 ชัยนาท 74 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 66
8 ทต.โพธิ์พิทักษ์ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทต. โพธิ์พิทักษ์ หมู่ 2 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ชัยนาท 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 บ่อขยะ ทต.เนินขาม บ้านหัวต่อ ต.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 ชัยนาท 2 ไร่ 2 งาน การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 6.0