จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เรืองวุฒิ ต. หน้าเมือง อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-512-520 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.687845 y : 101.069882

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

5351 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 109

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 74 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

15 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 17 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 15 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.หัวไทร บ่อขยะอบต.หัวไทร ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ฉะเชิงเทรา 8 ไร่ ไม่ถูกต้อง
2 ทต.บางคล้า บ่อขยะทต.บางคล้า 68/4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ฉะเชิงเทรา 29 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำจัดการด้วยกระบวนการ MBT ไม่ถูกต้อง 10
3 อบจ.ฉะเชิงเทรา บ่อขยะอบจ.ฉะเชิงเทรา 336/2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ฉะเชิงเทรา 71 ไร่ 0.24 งาน การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), อื่นๆ, ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่, ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 155
4 นางสตรีรัตน์ อรรถศิริปัญญา บ่อขยะนางสตรีรีตน์ (ทต.นครเนื่องเขต) หมู่13 ต.นครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 22 ไร่ ไม่ถูกต้อง
5 อบต.เสม็ดใต้ บ่อขยะอบต.เสม็ดใต้ หมู่3 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ฉะเชิงเทรา 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
6 ทต.ปากน้ำ บ่อขยะทต.ปากน้ำ หมู่12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ฉะเชิงเทรา 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 ทต.ดอนฉิมพลี บ่อขยะทต.ดอนฉิมพลี - ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 ฉะเชิงเทรา 22 ไร่ 2 งาน 75 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
8 ทต.สนามชัยเขต บ่อขยะทต.สนามชัยเขต หมู่4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ฉะเชิงเทรา 11 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 อบต.ท่ากระดาน บ่อขยะอบต.ท่ากระดาน หมู่2 บ้านท่าเลียบ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ฉะเชิงเทรา 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
10 ทต.ทุ่งสะเดา บ่อขยะทต.ทุ่งสะเดา หมู่4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 ฉะเชิงเทรา 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 ทต.หัวสำโรง บ่อขยะทต.หัวสำโรง หมู่7 ถ.331 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 ฉะเชิงเทรา 20 ไร่ ไม่ถูกต้อง
12 อบต.คลองตะเกรา บ่อขยะอบต.คลองตะเกรา ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ฉะเชิงเทรา 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
13 ทต.บางขนาก บ่อขยะทต.บางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 ฉะเชิงเทรา 8 ไร่ 3 งาน 57 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
14 ทต.แปลงยาว ทต.แปลงยาว หมู่4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 ฉะเชิงเทรา 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
15 บ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด บ่อขยะบ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด 150/27 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ฉะเชิงเทรา 389 ไร่ 2 งาน 19 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 2014
16 ทม.ฉะเชิงเทรา บ่อขยะทม.ฉะเชิงเทรา ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา 30 ไร่ - งาน - วา การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 95
17 นายเกรียงศักดิ์ ตันหนึง บ่อขยะกำนันเกรียงศักดิ์ (อบต.หนามแดง) 22 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา 90 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 200