จังหวัด นครนายก

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุวรรณศร ต. ท่าช้าง อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-314-575 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.21212 y : 101.20139

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

2122 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 4
มี อปท. จำนวน 46

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 5 แห่ง
อบต. 39 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

7 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 7 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 7 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.ทรายมูล บ่อขยะอบต.ทรายมูล บ้านเกาะล่าง หมู่3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 นครนายก 77 ไร่ 2 งาน 124 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 65
2 อบต.พรหมณี บ่อขยะอบต.พรหมณี บ้านปากกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก 26000 นครนายก 34 ไร่ 3 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 73
3 นางประคอง บุญพิสัย บ่อขยะอบต.นาหินลาด เลขที่ 34/1 หมู่5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 นครนายก 40 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 ทม.นครนายก บ่อขยะทม.นครนายก หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก 26000 นครนายก 29 ไร่ 1 งาน 12 วา ไม่ถูกต้อง
5 ทต.องครักษ์ บ่อขยะทต.องครักษ์ บ้านหนองชุม หมู่4 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 นครนายก 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
6 อบต.องครักษ์ บ่อขยะอบต.องครักษ์ หมู่ที่ 3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 นครนายก 40 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 อบต.ดงละคร บ่อขยะอบต.ดงละคร หมู่ที่ 6 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก 26000 นครนายก 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1