จังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทพา ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 45611139 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.12057 y : 104.32170

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

8839.97 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 22
มี อปท. จำนวน 217

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 179 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

56 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 60 แห่ง กำจัดถูกต้อง 4 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 56 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 หจก.สามธง บ่อขยะเอกชนทม.กันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ 11 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 26
2 อบต.เมืองน้อย บ่อขยะอบต.เมืองน้อย ที่สาธารณะประโยชน์ ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 1 ไร่ 100 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
3 อบต.เสียว บ่อขยะอบต.เสียว หมู่ที่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ 4 ไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 15
4 ทต.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง บ้านสมอ ต.โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 26 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10
5 ทต.เมืองขุขันธ์ บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์ บ้านสอาง หมู่ 11 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ศรีสะเกษ 39 ไร่ 1 งาน 37 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 12
6 ทต.ห้วยทับทัน บ่อขยะทต.ห้วยทับทัน บ้านบกพอก หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ศรีสะเกษ 12 ไร่ การเผาในเตา, มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 0.5
7 อบต.อีปาด อบต.อีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
8 อบต.ทาม อบต.ทาม บ่อ 1 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
9 อบต.ทาม อบต.ทาม บ่อ 2 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
10 อบต.หนองแวง อบต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
11 อบต.โนนสัง บ่อขยะอบต.โนนสัง หมู่ที่ 13 ต.โนนสังข์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 งาน ไม่ถูกต้อง
12 อบต.โนนสัง บ่อขยะอบต.โนนสัง บ้านโนนผึ้ง หมู่ที่ 1 ต.โนนสังข์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
13 ทต.ขุนหาญ บ่อขยะทต.ขุนหาญ หมู่ที่ 3 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ศรีสะเกษ 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำจัดการด้วยกระบวนการ MBT ไม่ถูกต้อง 14
14 อบต.ดู่ บ่อขยะอบต.ดู่ ม.8 หมู่ที่ 8 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
15 อบต.ดู่ บ่อขยะอบต.ดู่ บ้านกระเดา บ้านกระเดา หมู่ที่ 12 ต.ดุ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
16 ทต.น้ำคำ บ่อขยะทต.น้ำคำ ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านหัวนา ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 25 ไร่ ไม่ถูกต้อง
17 อบต.ตะดอบ บ่อขยะเอกชน (อบต.ตะดอบ) บ้านตะดอบ หมู่ที่ 1 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
18 ทต.ยางชุมน้อย บ่อขยะทต.ยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 ศรีสะเกษ 17.25 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
19 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่2 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
20 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่6 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 0.5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
21 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่7 (บ่อ 1) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 0.5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
22 ทต.บึงบูรพ์ บ่อขยะทต.บึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 ศรีสะเกษ 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
23 อบต.โพนเขวา บ่อขยะอบต.โพนเขวา บ้านโพนเขวา หมู่ที่2 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 5
24 อบต.หนองอึ่ง บ่อขยะอบต.หนองอึ่ง หมู่16 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
25 อบต.หนองอึ่ง บ่อขยะอบต.หนองอึ่ง หมู่10 บ้านกอกแก้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านกอกแก้ว หมู่ 10 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
26 อบต.หนองอึ่ง บ่อขยะอบต.หนองอึ่ง หมู่4 บ้านโต่งโต้น หมู่4 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
27 ทม.ศรีสะเกษ บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ 1 (บ่อฝังกลบ) ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ 255 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำจัดการด้วยกระบวนการ MBT ถูกต้อง 123
28 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่1 152 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
29 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่2 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
30 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่3 ที่สาธารณะประโยชน์ อยู่ที่ดอนปู่ตา หมู่ 3 ต.บัวหุ่ง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
31 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่4 ป่าช้าสาธารณะ หมู่ 4 ต.บัวหุ่ง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2.25 ไร่ 100 วา ไม่ถูกต้อง
32 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่5 ป่าช้าสาธารณะ อยู่ที่ดอนหัวแตก หมู่ 5 ต.บัวหุ่ง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 4.5 ไร่ 200 วา ไม่ถูกต้อง
33 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่7 ป่าสาธารณะ หมู่ 7 ต.บัวหุ่ง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
34 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่9 ป่าชุมชนโนนชาด หมู่ 9 บ.โนนชาติ ต.บัวหุ่ง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
35 อบต.ตำแย บ่อขยะอบต.ตำแย ป่าช้า บ.หนองนาทอง หมู่ 14 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ศรีสะเกษ 0.2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
36 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่2 ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 2 บ้านหนองบ่อ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
37 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่10 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
38 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่9 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 9 บ้านด่าน ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ ไม่ถูกต้อง
39 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่8 ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 8 บ้านโนนสังข์ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ ไม่ถูกต้อง
40 ทต.ส้มป่อย ทต.ส้มป่อย หมู่4 หมู่ 4 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
41 ทต.ส้มป่อย ทต.ส้มป่อย หมู่17 หมู่ 17 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
42 ทต.ส้มป่อย ทต.ส้มป่อย หมู่1 หมู่ 1 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
43 ทต.ส้มป่อย ทต.ส้มป่อย หมู่2 หมู่ 2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
44 ทต.ส้มป่อย ทต.ส้มป่อย หมู่4 ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 9 บ้านบึงหมอก ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
45 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่7 (บ่อ 2) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
46 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่4 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
47 อบต.ยาง อบต.ยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 94 ไร่ ไม่ถูกต้อง
48 อบต.ตูม อบต.ตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
49 อบต.เหล่ากวาง อบต.เหล่ากวาง บ่อ 1 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
50 อบต.เหล่ากวาง อบต.เหล่ากวาง บ่อ 2 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ศรีสะเกษ 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง