จังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ทักษิณ ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.807774 y : 102.03365

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12778.28 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 143

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 106 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

117 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 118 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 117 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.บ้านเป้า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บ้านเป้า บ้านโนนชาด ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 ชัยภูมิ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
2 อบต.บ้านหัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.บ้านหัน บ้านนกเชียงใหม่ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 ชัยภูมิ 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
3 ทต.แก้งคร้อ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.แก้งคร้อ บ้านแก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ จ.ชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ 43 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 6
4 ทต.นาหนองทุ่ม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.นาหนองทุ่ม บ้านนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ 5 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 9
5 อบต.ช่องสามหมอ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ช่องสามหมอ หมู่ 1 บ้านแก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ จ.ชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
6 อบต.หนองขาม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองขาม บ้านโนนงิ้ว ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ 19 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
7 อบต.หลุบคา สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หลุบคา บ้านเหล่ากาดย่า ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 ชัยภูมิ 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
8 อบต.ช่องสามหมอ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ บ้านภูทอง ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
9 อบต.ศรีสำราญ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ศรีสำราญ บ้านหนองบัวบานเย็น ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 18 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
10 อบต.คอนสวรรค์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.คอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 16 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
11 ทต.คอนสวรรค์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.คอนสวรรค์ บ้านหนองแดงน้อย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 29 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 5
12 อบต.บ้านโสก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.บ้านโสก บ้านหนองบัวเพวัง ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
13 อบต.ยางหวาย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ยางหวาย บ้านยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.6
14 อบต.หนองขาม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ บ้านภูดิน ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 3 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 2
15 อบต.โนนสะอาด สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.โนนสะอาด บ้านโนนสงเปลือย ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 ชัยภูมิ 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
16 ทต.ทุ่งลุยลาย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ทุ่งลุยลาย บ้านทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 ชัยภูมิ 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
17 อบต.ละหาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ละหาน บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 8 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2
18 ทต.จัตุรัส สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.จัตุรัส บ้านมะเกลือ ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
19 อบต.หนองบัวโคก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองบัวโคก บ้านห้วยดอนยาว ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
20 ทต.หนองบัวโคก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.หนองบัวโคก บ้านโนนตะโก ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 19 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
21 อบต.บ้านขาม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.บ้านขาม บ้านโนนคร้อเหนือ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 18 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 4
22 อบต.กุดน้ำใส (1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.กุดน้ำใส หมู่5 บ้านเดื่อ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 5 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
23 อบต.หนองบัวบาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองบัวบาน บ้านหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
24 อบต.ส้มป่อย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ส้มป่อย บ้านหนองม่วง ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
25 ทต.หนองบัวใหญ่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.หนองบัวใหญ่ บ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
26 อบต.ซับใหญ่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ซับใหญ่ บ้านซับใหญ่พัฒนา จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 4 ไร่ 2 งาน การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3
27 ทต.เทพสถิต สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.เทพสถิต บ้านห้วยฝรั่ง ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 ชัยภูมิ 14 ไร่ 44 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
28 อบต.นายางกลัก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.นายางกลัก บ้านนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 ชัยภูมิ 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
29 อบต.หนองฉิม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองฉิม บ้านโนนสะอาด ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 ชัยภูมิ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
30 อบต.ชีบน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ชีบน หมู่3 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 ชัยภูมิ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
31 อบต.โนนแดง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.โนนแดง บ้านโนนเสาเล้า ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 ชัยภูมิ 20 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 4
32 ทต.ตลาดแร้ง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.ตลาดแร้ง บ้านหลุบโพธิ์เพชร ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 ชัยภูมิ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 9
33 อบต.สามสวน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.สามสวน บ้านสามสวนใต้ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 ชัยภูมิ 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
34 ทต.บ้านแท่น สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บ้านแท่น บ้านนาดีศรีสง่า ต.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 ชัยภูมิ 22 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ถูกต้อง 8
35 อบต.สระพัง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.สระพัง บ้านนายม ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 ชัยภูมิ 25 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
36 ทต.บ้านเต่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บ้านเต่า บ้านหินลาด ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 ชัยภูมิ 30 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
37 ทต.บ้านเพชร สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บ้านเพชร บ้านดอนชะแง้ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ชัยภูมิ 51 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
38 ทต.บำเหน็จณรงค์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บำเหน็จณรงค์ บ้านปะโค ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ชัยภูมิ 139 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
39 อบต.หัวทะเล สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หัวทะเล หมู่ 2 บ้านหัวสระ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ชัยภูมิ 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
40 อบต.บ้านตาล สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.บ้านตาล บ้านหัวบึง ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ชัยภูมิ 9 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
41 อบต.โคกเริงรมย์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.โคกเริงรมย์ บ้านสามหลังพัฒนา ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ชัยภูมิ 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
42 อบต.วังทอง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.วังทอง บ้านห้วยหินฝน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ชัยภูมิ 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
43 อบต.เจาทอง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.เจาทอง บ้านลาดชุมพล ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ชัยภูมิ 5 ไร่ 2 งาน 1.6 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
44 อบต.แหลมทอง (1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.แหลมทอง หมู่5 บ้านสามแยกดงสวรรค์ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ชัยภูมิ 0.5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง
45 อบต.แหลมทอง (2) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.แหลมทอง หมู่6 บ้านวังตะกู ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ชัยภูมิ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
46 อบต.โคกสะอาด สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.โคกสะอาด บ้านหัวคูสระ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ 20 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 7
47 ทต.บ้านแก้ง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บ้านแก้ง หมู่ 11 อ.ภูเขียว บ้านนาหัวแรด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 0.5
48 ทต.บ้านแก้ง (3) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.บ้านแก้ง หมู่ 15 อ.ภูเขียว บ้านธาตุสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
49 อบต.หนองตูม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองตูม บ้านประชาสามัคคี ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ 30 ไร่ 3 งาน การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 8.5
50 อบต.ผักปัง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ผักปัง บ้านโนนงาม ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 ชัยภูมิ 53 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 15