จังหวัด นนทบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.862758 y : 100.514573

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

622.38 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 47

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 6 แห่ง
เทศบาลตำบล 11 แห่ง
อบต. 27 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 1 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 0 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบจ.นนทบุรี บ่อขยะอบจ.นนทบุรี ม.8 ถนนไทรน้อยลาดบัวหลวง ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150 นนทบุรี 472 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 1582