จังหวัด สกลนคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 07 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-714-959 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.15443 y : 104.134674

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

9605.76 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 18
มี อปท. จำนวน 141

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 0 แห่ง
เทศบาลตำบล 65 แห่ง
อบต. 74 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

36 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 39 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 36 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.กุดบาก บ่อขยะทต.กุดบาก ชุมชนที่ 7 บ้านกุดบาก หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 สกลนคร 4.2 ไร่ 80 วา ไม่ถูกต้อง
2 ทต.คำตากล้า บ่อขยะทต.คำตากล้า ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 สกลนคร 19 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 9
3 อบต.คำตากล้า บ่อขยะอบต.คำตากล้า ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 สกลนคร 17 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
4 อบต.หนองบัวสิม บ่อขยะอบต.หนองบัวสิม ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 สกลนคร 3 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
5 ทต.เจริญศิลป์ บ่อขยะทต.เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 สกลนคร 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6.5
6 อบต.หนองปลิง บ่อขยะอบต.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 สกลนคร 32 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
7 ทต.บ้านม่วง บ่อขยะทต.บ้านม่วง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 สกลนคร 21 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
8 ทต.ห้วยหลัว บ่อขยะทต.ห้วยหลัว ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 สกลนคร 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
9 นายถนอม อุ่นใจ บ่อขยะทต.บัวสว่าง บ้านบัวใหญ่ หมู่ 3 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 สกลนคร 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
10 ทต.พรรณานิคม บ่อขยะทต.พรรณนิคม บ้านหลักเจ็ด หมู่ 7 ต.พรรณนิคม อ.พรรณนิคม จ.สกลนคร สกลนคร 9 ไร่ ไม่ถูกต้อง
11 ทต.พังโคน บ่อขยะทต.พังโคน ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 สกลนคร 49 ไร่ 3 งาน 59 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 26
12 อบต.ม่วงไข่ บ่อขยะอบต.ม่วงไข่ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 สกลนคร 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
13 ทต.บ้านโพน บ่อขยะทต.บ้านโพน บ้านนาจานใหม่ หมู่ 9 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 สกลนคร 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
14 ทต.ดงมะไฟ บ่อขยะทต.ดงมะไฟ 331 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร 47000 สกลนคร 32 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5.5
15 ทต.ท่าแร่ บ่อขยะทต.ท่าแร่ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 สกลนคร 72 ไร่ 3 งาน 30 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 20
16 ทต.กุดเรือคำ บ่อขยะทต.กุดเรือคำ ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 สกลนคร 10 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.5
17 ทต.วานรนิวาส บ่อขยะทต.วานรนิวาส ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 สกลนคร 11 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 5
18 อบต.ธาตุ บ่อขยะอบต.ธาตุ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 สกลนคร 4 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5
19 ทต.วาริชภูมิ บ่อขยะทต.วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 สกลนคร 5 ไร่ 1 งาน 48 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
20 ทต.หนองลาด บ่อขยะทต.หนองลาด ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 สกลนคร 4 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 1
21 ทต.ดอนเขือง บ่อขยะทต.ดอนเขือง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
22 ทต.บงใต้ บ่อขยะทต.บงใต้ ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 25 ไร่ 1 งาน 39 วา การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 2
23 อบต.บงเหนือ บ่อขยะอบต.บงเหนือ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 12 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4
24 ทต.สว่างแดนดิน บ่อขยะทต.สว่างแดนดิน ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 32 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 14
25 ทต.หนองหลวง บ่อขยะทต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 15 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2
26 ทต.ท่าศิลา บ่อขยะทต.ท่าศิลา หมู่1 บ้านท่าศิลา หมู่ 1 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 สกลนคร 0.7 ไร่ 280 วา ไม่ถูกต้อง
27 ทต.ท่าศิลา บ่อขยะทต.ท่าศิลา หมู่4 บ้านคำก้าว หมู่ 4 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 สกลนคร 0.25 ไร่ 100 วา ไม่ถูกต้อง
28 ทต.ส่องดาว บ่อขยะทต.ส่องดาว ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 สกลนคร 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
29 ทต.ท่าก้อน บ่อขยะทต.ท่าก้อน บ้านท่าก้อน หมู่ 1 ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 สกลนคร 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
30 ทต.โพนแพง บ่อขยะทต.โพนแพง บ้านกลาง ม.4 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 สกลนคร 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
31 ทต.สามัคคีพัฒนา บ่อขยะทต.สามัคคีพัฒนา ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 สกลนคร 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
32 ทต.อากาศอำนวย บ่อขยะทต.อากาศอำนวย ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 สกลนคร 24 ไร่ 3 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
33 อบต.นาฮี บ่อขยะอบต.นาฮี บ้านนาฮี หมู่ที่ 1 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 สกลนคร 0.25 ไร่ ไม่ถูกต้อง
34 ทต.นาแก้ว บ่อขยะทต.นาแก้ว บ้านเทพนิมิตร หมู่ 7 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 สกลนคร 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
35 อบต.สว่างแดนดิน บ่อขยะอบต.สว่างแดนดิน ม.2 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 0.4 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 5
36 อบต.สว่างแดนดิน บ่อขยะอบต.สว่างแดนดิน ม.10 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 1.1 ไร่ การเผาในเตา, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 5
37 อบต.สว่างแดนดิน บ่อขยะอบต.สว่างแดนดิน ม.21 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 0.8 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 2
38 อบต.สว่างแดนดิน บ่อขยะอบต.สว่างแดนดิน ม.17 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 1.5 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 2
39 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทน.สกลนคร บ้านคำผักแพรว ม.9 ถ.สกลนาแก ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร 163 ไร่ 2 งาน 59.1 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 93