จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน แสงโต ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-511-782 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.00415 y : 99.54903

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

19483.15 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 122

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 46 แห่ง
อบต. 72 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

52 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 55 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 52 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 นางสุปราณี รังษีธนะไพศาล บ่อขยะเอกชนต.แก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 55 ไร่ ไม่ถูกต้อง
2 อบต.หนองบัว บ่อขยะอบต.หนองบัว ม.4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 7 ไร่ ไม่ถูกต้อง
3 บ.พลังทิพย์ รีไซเคิล จำกัด บ่อขยะเอกชน ทม.ท่าเรือพระแท่น ม.6 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี 13 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 ทต.ท่าไม้ บ่อขยะทต.ท่าไม้ บ้านกระต่ายเต้น ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 10
5 ทต.พระแท่นลำพระยา บ่อขยะทต.พระแท่นลำพระยา ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
6 ทต.หวายเหนียว บ่อขยะทต.หวายเหนียว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี 5.1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 ทต.หนองฝ้าย บ่อขยะทต.หนองฝ้าย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 กาญจนบุรี 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
8 อบต.ท่าเสา บ่อขยะอบต.ท่าเสา บ้านท่าเสา หมู่3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 กาญจนบุรี 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 ทต.วังโพธิ์ บ่อขยะทต.วังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 กาญจนบุรี 7 ไร่ ไม่ถูกต้อง
10 นางณัฐรวดี สุขแจ่ม บ่อขยะเอกชน ทต.ท่าขนุน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 กาญจนบุรี 40 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 18
11 ทต.ลิ่นถิ่น บ่อขยะทต.ลิ่นถิ่น บ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump), อื่นๆ ไม่ถูกต้อง 2
12 อบต.หินดาด บ่อขยะอบต.หินดาด บ้านวังผาตาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
13 บ.ธนกาญจน์อินดัสทรี บ่อขยะทต.ท่าม่วง หมู่ที่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 กาญจนบุรี 9 ไร่ ไม่ถูกต้อง
14 ทต.สำรอง บ่อขยะทต.สำรอง บ้านรางเฆ่ หมู่6 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 กาญจนบุรี 11 ไร่ 80 วา ไม่ถูกต้อง
15 ทต.ท่าล้อ บ่อขยะทต.ท่าล้อ หมู่ 6 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 กาญจนบุรี 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
16 อบต.หลุมรัง บ่อขยะอบต.หลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 กาญจนบุรี 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
17 ทต.รางหวาย บ่อขยะทต.รางหวาย ม.20 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
18 อบต.พังตรุ บ่อขยะอบต.พังตรุ บ้านดงรัง หมู่16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
19 อบต.ทุ่งสมอ บ่อขยะอบต.ทุ่งสมอ บ้านหนองตาหมื่น ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี 3 ไร่ 3 งาน 80 วา ไม่ถูกต้อง
20 อบต.ดอนตาเพชร บ่อขยะอบต.ดอนตาเพชร บ้านบ่อสำโรง หมู่9 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
21 อบต.แก่งเสี้ยน บ่อขยะอบต.แก่งเสี้ยน (เดิม ทม.กาญจนบุรี ดูแล) ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 15 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่, ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปหมักทำปุ๋ย ไม่ถูกต้อง 180
22 อบต.ช่องสะเดา บ่อขยะอบต.ช่องสะเดา 123 หมู่6 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ที่สาธารณะ) อ.เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
23 ทต.ดอนขมิ้น บ่อขยะทต.ดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
24 ทต.เลาขวัญ บ่อขยะทต.เลาขวัญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 กาญจนบุรี 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
25 อบต.สิงห์ บ่อขยะอบต.สิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 กาญจนบุรี 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
26 ทต.ด่านมะขามเตี้ย บ่อขยะทต.ด่านมะขามเตี้ย ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 กาญจนบุรี 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2.5
27 อบต.ปิล๊อก บ่อขยะอบต.ปิล๊อก บ้านอีต๋อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 กาญจนบุรี 4 ไร่ การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1
28 ทต.บ่อพลอย บ่อขยะทต.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 กาญจนบุรี 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10
29 ทต.หนองรี บ่อขยะทต.หนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 กาญจนบุรี 13 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
30 ทต.ตลาดเขต บ่อขยะทต.ตลาดเขต หมู่9 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี 6 ไร่ ไม่ถูกต้อง
31 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนคริทร์ บ่อขยะการไฟฟ้า (เขตทต.เอราวัณ) หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 กาญจนบุรี 20 ไร่ ไม่ถูกต้อง
32 อบต.หนองเป็ด สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.เอราวัณ บ้านทุ่งนา หมู่4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 กาญจนบุรี 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
33 อบต.ท่ากระดาน บ่อขยะอบต.ท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 กาญจนบุรี 150 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
34 ทต.วังกะ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองลู บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 กาญจนบุรี 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10
35 ทต.หนองปรือ บ่อขยะทต.หนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 กาญจนบุรี 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.5
36 บริษัท กาญจน์ไมนิ่ง จำกัด บ่อขยะบริษัท กาญจน์ไมนิ่ง จำกัด (เขตอบต. บ้านใหม่) 15/1 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 กาญจนบุรี 23 ไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 50
37 หจก.ทรัพย์ตะวันกาญจน์ + SNT tech บ่อขยะ SNT tech (เขตอบต.หนองตากยา) หมู่ 4 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 กาญจนบุรี 80 ไร่ ไม่ถูกต้อง
38 อบต.จรเข้เผือก บ่อขยะอบต.จรเข้เผือก ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 กาญจนบุรี 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
39 อบต.กลอนโด บ่อขยะอบต.กลอนโด ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 กาญจนบุรี 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
40 อบต.หนองโรง บ่อขยะอบต.หนองโรง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี 15 ไร่ ไม่ถูกต้อง
41 ทต.หนองลาน บ่อขยะทต.หนองลาน ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
42 อบต.วังด้ง บ่อขยะอบต.วังด้ง หมู่1 หมู่1 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 1 ไร่ ถูกต้อง
43 อบต.บ้านเก่า บ่อขยะอบต.บ้านเก่า หมู่1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 30 ไร่ ไม่ถูกต้อง
44 ทต.ดอนเจดีย์ บ่อขยะทต.ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
45 ทต.ห้วยกระเจา บ่อขยะทต.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 กาญจนบุรี 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
46 อบต.ดอนแสลบ บ่อขยะอบต.ดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 กาญจนบุรี 6 ไร่ การเผาในเตา, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 5
47 อบต.วังไผ่ บ่อขยะอบต.วังไผ่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 กาญจนบุรี 0.5 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
48 ทต.สหกรณ์นิคม บ่อขยะทต.สหกรณ์นิคม ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 กาญจนบุรี 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
49 อบต.วังด้ง บ่อขยะอบต.วังด้ง หมู่3 หมู่3 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
50 อบต.วังด้ง บ่อขยะอบต.วังด้ง หมู่4 หมู่4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง