จังหวัด พัทลุง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราเมศวร ต. คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-613007 โทรสาร 074-613290

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 7.61702 y : 100.07283

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

3424.47 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 74

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 48 แห่ง
อบต. 24 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

35 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 36 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 35 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.พัทลุง บ่อขยะทม.พัทลุง หมู่ 6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง 93000 พัทลุง 95 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 100
2 ทต.โคกชะงาย บ่อขยะทต.โคกชะงาย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 3 ไร่ 0 งาน 0 วา การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 1
3 ทต.สมหวัง บ่อขยะทต.สมหวัง 320 หมู่ 4 ถนนท่านช่วย-ทุ่งนาชี ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 พัทลุง 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
4 นางรอฟีนะ หมานมุ้ย บ่อขยะเอกชนอบต.คลองทรายขาว (นางเจ๊ะหร๊อน๊ะ หมานมุ้ย) หมู่ 3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 พัทลุง 6 ไร่ 3 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 9
5 ทต.แหลมโตนด บ่อขยะทต.แหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 พัทลุง 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
6 นายช่วง ปล้องใหม่ บ่อขยะทต.ทะเลน้อย หมู่ 9 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 พัทลุง 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 14
7 ทต.ตะโหมด บ่อขยะทต.ตะโหมด หมู่ 3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 พัทลุง 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
8 ทต.ป่าบอน บ่อขยะทต.ป่าบอน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 พัทลุง 9 ไร่ 1 งาน 33 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
9 อบต.ชะมวง บ่อขยะอบต.ชะมวง หมู่ 1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 พัทลุง 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
10 อบต.คลองเฉลิม บ่อขยะอบต.คลองเฉลิม หมู่ 2 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 พัทลุง 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
11 ทต.ท่ามิหรำ บ่อขยะ ทต.ท่ามิหรำ บ้านควนคง หมู่14 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง 93000 พัทลุง 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10
12 บ่อขยะทต.บางแก้ว - ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 พัทลุง 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
13 ทต.ท่ามะเดื่อ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทต.ท่ามะเดื่อ หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม-หาดไข่เต้า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 พัทลุง 13 ไร่ ไม่ถูกต้อง
14 ทต.ตะโหมด บ่อขยะทต.ตะโหมด หมู่ 3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 พัทลุง 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 2
15 อบต.ป่าบอน บ่อขยะอบต.ป่าบอน บ้านห้วยหลุด หมู่ 2 ถนน ปชส.2 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 พัทลุง 9 ไร่ 1 งาน 33 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
16 อบต.คลองเฉลิม บ่อขยะอบต.คลองเฉลิม หมู่ 2 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 พัทลุง 4 ไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 3
17 ทต.ท่ามิหรำ บ่อขยะ ทต.ท่ามิหรำ บ้านควนคง หมู่14 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง 93000 พัทลุง 2 ไร่ ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง
18 บ่อขยะทต.บางแก้ว - ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 พัทลุง 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
19 ทม.พัทลุง บ่อขยะทม.พัทลุง หมู่ 6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง 93000 พัทลุง 95 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 90
20 ทต.ท่ามิหรำ บ่อขยะ ทต.ท่ามิหรำ บ้านควนคง หมู่14 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง 93000 พัทลุง 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10
21 ทต.โคกชะงาย บ่อขยะทต.โคกชะงาย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 3 ไร่ 0 งาน 0 วา การเทกอง (Open Dump), การเผาในเตา ไม่ถูกต้อง 1
22 ทต.แหลมโตนด บ่อขยะทต.แหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 พัทลุง 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง
23 นายช่วง ปล้องใหม่ บ่อขยะทต.ทะเลน้อย หมู่ 9 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 พัทลุง 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 0.2
24 ทต.สมหวัง บ่อขยะทต.สมหวัง 320 หมู่ 4 ถนนท่านช่วย-ทุ่งนาชี ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 พัทลุง 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 2
25 อบต.ชะมวง บ่อขยะอบต.ชะมวง หมู่ 1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 พัทลุง 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 2