จังหวัด กระบี่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ธ.ค. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน อุตรกิจ ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611-114 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 8.05901 y : 98.91739

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

4708.51 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 62

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 5 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 14 แห่ง
อบต. 46 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 0 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 0 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)