จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน แสงโต ต. หนองบัว อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-511-782 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.00415 y : 99.54903

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

19483.15 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 122

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 46 แห่ง
อบต. 72 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

52 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 55 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 52 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
51 อบต.วังด้ง บ่อขยะอบต.วังด้ง หมู่12 หมู่12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 1 ไร่ ถูกต้อง
52 บ่อขยะอบต.ปรังเผล ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 กาญจนบุรี 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
53 อบต.สนามแย้ บ่อขยะอบต.สนามแย้ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
54 บ่อขยะอบต.ปรังเผล ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 กาญจนบุรี 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
55 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.หนองเป็ด บ้านทุ่งนา ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 กาญจนบุรี 45 ไร่ การเผาในเตา ไม่ถูกต้อง 0.5