บ่อขยะทต.กำแพง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 1,000.00 ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย 0.00 ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.กำแพง

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.กำแพง จ.ศรีสะเกษ

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบต.โพธิ์ชัย จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง

บ้านสมอ ต.โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.174449 y : 104.175112
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 10 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 10.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 10.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกอง (Open Dump) จำนวน 10 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 60
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 18250 ตัน