บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ จ.ศรีสะเกษ

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ อบตงห้วยเหนือ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง

บ้านสอาง หมู่ 11 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.742826 y : 104.223247
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 39 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2560
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 6 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 12.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 12.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 12 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ 80
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก 5 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 21900 ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน