บ่อขยะทต.ห้วยทับทัน

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.ห้วยทับทัน

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทต.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง

บ้านบกพอก หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.0754344 y : 104.0264696
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2536
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 4.5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 0.50 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 0.50 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเผาในเตา จำนวน 0.5 ตัน/วัน
      มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบุ ระบบ Wet scrabber และ Cyclone
      เตาเผาขนาด จำนวน 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง
      ระยะเวลาเดินระบบ จำนวน 2-3 ชั่วโมง

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน