บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ 1 (บ่อฝังกลบ)

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ 1 (บ่อฝังกลบ)

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง

ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 15.057878 y : 104.314696
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 255 ไร่ งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 12 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 123.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 123.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำจัดการด้วยกระบวนการ MBT จำนวน 45 ตัน/วัน
• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 78 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน